Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun

28.6.2018 00:01
Drogy

Psychické problémy, které dětem a mládeži ve věku do 18 let způsobil alkohol a drogy, stály loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu více než 14,5 milionu korun. To je o 2,5 % více než v roce 2016. Zvýšil se i počet dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů - loni jich bylo už 1 272, což je o 6,5 % více než v roce předchozím (1 194).

VZP na problematiku zneužívání nejrůznějších návykových látek dětmi upozorňuje nyní z důvodu blížícícg se prázdnin - v tomto období mají děti výrazně více volného času, jsou mnohem méně pod dohledem dospělých a mají proto také mnohem více prostoru k různým nebezpečným experimentům.

Klienti VZP mladší 18 let, jimž drogy a alkohol způsobily psychické problémy

Počet pacientů
Náklady v Kč


Rok 2016
1 194
14 153 517

Rok 2017
1 272
14 509 611

Ve více než polovině případů, kdy loni děti a mládež skončili kvůli návykovým látkám v péči lékařů, byl příčinou problémů alkohol. Na dalších místech skončily marihuana a pervitin.

Jaké návykové látky nejčastěji přivedly loni klienty VZP mladší 18 let k lékaři

Počet pacientů
Náklady v Kč

Alkohol
680
5 023 267

Opioidy
23
143 717

Kanabinoidy
206
2 180 263

Sedativa, hypnotika
81
518 928

Kokain
2
8 513

Jiná stimulancia (pervitin)
135
1 959 162

Halucinogeny
23
114 688

Tabák
63
61 492

Prchavé látky
24
95 509

Kombinace drog
241
4 404 071

Celkem
1 272*
14 509 611


*Nejde o součet výše uvedených skupin, někteří pacienti jsou započteni ve více z nich


Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP


Související články

Proč adolescenti často lžou?

22.2.2018 00:01

Rodiče řeší pozdě závislosti svých dětí

13.10.2017 08:01

Bojíte se, že vaše dítě bere drogy?

30.8.2017 00:01

O prázdninách se budou kontrolovat restaurace kvůli nalévání alkoholu dětem

4.7.2017 00:01

Důvody, proč mladiství pijí či nepijí alkohol

21.10.2016 00:01

Žáci se učí kouřit od spolužáků, a to často v restauraci

18.3.2016 00:01

Děti na základních školách jsou již závislé na tabáku

2.7.2015 00:01

Léčebné konopí budou moci užívat i děti, předepisovat ho budou i praktici

18.6.2015 00:01

V Praze byla otevřena ambulance dětské a dorostové adiktologie

25.7.2014 00:01

Alkohol a drogy u dětí

16.7.2014 00:01

18000 lidí v ČR zemře ročně na následky kouření

30.5.2014 00:01

Na startovní čáře stojí další generace závislých

26.3.2014 00:01

Kdy je správný čas na rozhovor s dospívajícím

18.2.2014 00:01

O škodlivosti pití alkoholu je třeba s dětmi mluvit již v nižším školním věku

30.12.2013 00:01

V USA je rekordně nízký podíl teenagerů, kteří kouří cigarety a pijí alkohol

29.1.2013 00:01

Kadmium v moči českých dětí

12.12.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Puberta a sebedestrukce

7.9.2010 00:00

Droga extáze působí negativně na dýchání během spánku

3.2.2010 00:00

Péče o dítě závislé na návykových látkách

29.4.2009 00:00

Touha po samostatnosti

25.7.2008 00:00

Na předávkování těkavými látkami umírají často i děti

7.3.2008 00:00

Drogovou závislost prozradí jednoduchý test

28.2.2008 00:00

Kuřákům konopí onemocní plíce dřív než kuřákům tabáku

26.2.2008 00:00

Dvě třetiny návštěvníků klubů někdy okusily extázi

28.4.2006 00:00

Závislí potřebují zodpovědnost

19.8.2005 00:00

Brzké flámování zbídačuje zdraví v dospělosti

3.8.2004 00:00

První Dětské a dorostové detoxikační centrum

9.4.2004 00:00

Děti kuřáků

18.2.2004 00:00

Rychlý návyk na kouření u dětí

30.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Pomoc pro rodiče a přátele drogově závislých

28.2.2002 00:00

Extatické zkušenosti

16.1.2002 00:00

Silnější marihuana může vážně poškodit zdraví a způsobit neplodnost

2.3.2001 00:00

Související produkty

Přidat komentář

 
* *