Extatické zkušenosti

16.1.2002 00:00
Drogy

Za stále tíživějším problémem toxikománie vězí v podstatě to, že hledání extáze kleslo do stínu a mnoho mladých lidí by rádo dohlédlo až k smyslu života, aniž by pro to muselo něco dělat. Chtějí vypáčit dveře pomocí chemie.

Drogy však vždycky nabízejí jenom část obzoru a už to posiluje jejich dráždivost - zejména ve společnosti, která nemá žádný závazný kult, jenž by je dokázal zapojit do nějakého smysluplného rámce. Kde neexistují žádná místa a cvičení pro získání extatických zkušeností, hrozí nebezpečí, že tyto zkušenostní prostory krátkodobě a chemicky otevřou, nebo alespoň budou simulovat drogy.

Extáze bývala samozřejmou součástí života archaického společenství. Při jejich rytmickém tanečním dupání, dlouhých mantrických zpěvech, hypnotických stavech a obřadech, tak jako při probíhání ohněm, upadali lidé spontánně do extáze a prožívali spojení s jádrem své bytosti, v němž je každý člověk úplný a dokonalý.

K dospění je důležitá i tato zkušenost, neboť ukazuje cíl, jehož dosažení se vyplatí. Máme-li totiž velký cíl, dají se menší kroky, byť by byly sebeobtížnější, o moc lépe zvládnout. Mladiství, kteří konečný cíl spatřili, si s postupnými cíli lépe poradí.

Je až nápadné, jak se naše společnost snaží zabránit i těm nejnevinnějším podnětům, které by mohly vést k extázi. Místo abychom byli rádi, že děti mají potřebu dostat se na diskotéce tancem do extáze nebo se alespoň pořádně vybouřit, mnozí z nás i tuto nevinnou cestu blokují ze všech sil.

Přitom by nám už zkušenost s mládeží pěstující sport mohla ukázat, že ti, kteří se přitom pravidelně vydávají ze svých sil, jsou před takovou drogou jako heroin chráněni. V okamžicích úplného vyčerpání a totálního odevzdání se dají i ve sportu zažít momenty extáze.

Děti, které se při tanci dostávají do extáze a získávají pozitivní podněty pro hrdinnou životní cestu, podobným způsobem uspokojují svoje potřeby. Nejlepší prevencí proti toxikománii je proto přístup k extatickým zkušenostem, konfrontace s tím, co člověk hledá, a poznání životního modelu mandaly, v němž se dají zastávky i cíl jasně poznat.

Nebezpečné stránky extáze nestojí za řeč. Toto téma má u nás špatnou pověst jen proto, že je téměř vždy spojováno jen s drogami.

V antice existoval Dionýsův kult, obřad, jehož účastníci se opájeli vínem, aby získali orgiastické zkušenosti. V té době neexistoval alkoholismus jako společenský problém, neboť alkohol byl jako droga způsobující opojení rituálně svázán s kultem - z čehož se dá vyvodit, že problémem nejsou drogy, ale chybějící kultovní zázemí a prostor pro extatické zkušenosti. Lze však z toho také poznat, jak daleko je naše protidrogová politika od každého řešení.

Extáze dovoluje vystoupit ze svého ega a dosáhnout jiného sebepoznání. Tím je nejúčinnější cestou, jak se vymknout z úzkého životního rámce a dostat se k jádru vlastní bytosti. Čím těsnější rámec, tím naléhavější potřeba prorazit jej extází. Ovšem i nepevný nebo chybějící rámec může podpořit stejné přání. To vysvětluje, že toxikománií jsou ohroženy obě skupiny dětí: jak ty lépe situované, stísněné přehnaně ochrannou láskou, tak ty, které pocházejí z chaotických poměrů nižších společenských vrstev.

Zdroj: R. Dahlke - Životní krize jako vývojové šance, nakladatelství Aquamarin

Související články

Šaman - první odborník na posvátno

14.5.2001 00:00

Nejčastěji zneužívané drogy

23.3.2001 00:00

Taneční extáze pro zdraví

27.1.2001 00:00

Patý element

10.11.2000 00:00

Smysl života

5.6.2000 00:00

SABAT - sexuální rituál

27.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Autor článku mi mluví z duše. Tohle je přesně to, co západní...
Nathani  |  29.12.2006 01:53

Zažila jsem několikrát taneční extázy. Když se do toho člověk...
Nika  |  29.12.2006 17:21

Nasej kulture chyba tranz -hovori pan Milan Calabek v jednom interview:...
harmadiXem  |  25.11.2011 22:43

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *