Jakými mechanismy poškozuje kouření naše zdraví

5.9.2001 00:00
Drogy

Kouření způsobuje onemocnění srdce, cév a dýchacích cest. V nejhorším případě může vyvolat rakovinu. Tyto fakty jsou všem obecně známy. V následujícím článku o patofyziologii kouření se dovíte, proč tomu tak je.

ONEMOCNĚNÍ SRDCE A CÉV:
Při kouření je do organizmu vpravován nikotin a oxid uhelnatý. Obě látky podmiňují a podporují vznik ICHS (ischemické choroby srdeční) a ICHDK (ischemické choroby dolních končetin).
 • Oxid uhelnatý vazbou na hemoglobin snižuje okysličování krve a vyvolává tím ischemii cévní stěny a tkání. Je pravděpodobné, že hraje určitou úlohu při tvorbě sklerotických plátů ve stěnách tepen.
 • Nikotin zvyšuje potřebu kyslíku pro srdeční činnost, zvyšuje agregaci krevních destiček a napomáhá vzniku arytmií.

  RAKOVINA:
  Tvorba maligního (zhoubného) onemocnění je komplexní proces, na němž se podílejí nejméně tři druhy chemických látek:
 • Iniciátoři tumorů způsobují maligní přeměnu buněk.
 • Promotoři tumorů udržují u buněk nádorový proces, pokud před tím byly vystaveny vlivu iniciátorů.
 • Ko-kancerogeny přispívají k malignímu bujení za přítomnosti iniciátorů.

  V cigaretovém kouři bylo zjištěno kolem 4 000 chemických látek, mezi nimiž, vedle mnoha dráždivých látek, jsou i uvedené tři druhy. Cigaretový kouř je tedy komplexním kancerogenem.
  Cigaretový kouř se skládá:
  1)z hmotné části 8%
  2) z plynné části 92%

  1) Plynná fáze obsahuje orgánové nespecifické iniciátory a promotory tumorů a činitele toxické pro řasinky respiračního epitelu.
 • Iniciátory v plynné fázi jsou nitrosaminy, hydrazin a vinylchlorid.
 • Promotorem v plynné fázi je formaldehyd.
 • Ciliotoxickou látkou je kyanovodík a acetaldehyd.

  2) Hmotná fáze obsahuje nespecifické i specifické iniciátory tumorů pro určitý konkrétní orgán, promotory i ko-kancerogeny.
 • Nespecifickými iniciátory jsou benz-a-pyren (10-50 ng/cig.) a 5-metylchrysen (0,6 ng/cig).
 • Specifickými iniciátory v hmotné fázi jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, které vykazují vyšší kancerogenitu pro jícen, plíce, slinivku, ledviny a močový měchýř.
 • Promotory v hmotné fázi jsou prchavé fenoly.
 • Ko-kancerogeny jsou katechol a naftaleny.

  Riziko vzniku maligního bujení v důsledku kouření je závislé na množství denně vykouřených cigaret, na počtu kuřáckých let, na hloubce inhalace a na věku, kdy kuřák začal kouřit - čím dříve, tím je riziko onemocnění větší.

  ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST:
  Tvorba emfysemu (rozedmy)plic je podmíněna trojím působením cigaretového kouře:
 • Cigaretový kouř snižuje hladinu antiproteáz, čímž se zvyšuje hladina elastázy, důsledkem čehož je převaha proteolytické aktivity v plicích a poškození elastické plicní tkáně.
 • Cigaretový kouř snižuje imunitní odpověď především u alveolárních makrofágů.
 • Cigaretový kouř snižuje mukociliární transport (pohyb řasinek epitelu a vylučování škodlivých látek z dýchacího traktu).
 • Cigaretový kouř vyvolává hypersekreci mukozních bronchiálních žlázek a vyvolává jejich hypertrofii. V důsledku poškození mukociliárního transportu dochází ke stagnaci hlenu a k tvorbě zánětlivých změn bronchiální sliznice.
 • Důsledkem těchto procesů je vznik chronické bronchitidy, hypertrofie bronchiálního svalstva a vznik obstrukční bronchopulmonální nemoci.
 • U některých kuřáků, tzv. citlivých (podle Fletchera), dochází v průběhu kuřáckých let k poklesu hodnoty jednosekundové kapacity (FEV 1) podstatně rychleji, než u nekuřáka či "necitlivého" kuřáka, což ústí do předčasné invalidity a předčasné smrti.
  Zdroj: www.cbmi.cvut.cz
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Čo je to čvaňhák?
  Luciano  |  13.12.2010 17:42

  Čvaňhák je Dikobrazový (asi p. Vyčítal, pokud ne, tak se omlouvám)...
  adam  |  13.12.2010 18:41

  Ahoj chtěl bych se zeptat co je lepší klasická cigareta nebo elektronická?
  Franta  |  13.12.2010 19:32

  Jednoznačne elektronická cigareta je lepšia. Trh ponúka dostatočné...
  Luciano  |  14.12.2010 15:03

  Dobrý den,chtela bych se zeptat když už kourím asi rok nebo víc,tak...
  Gabriela  |  7.6.2011 22:16

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *