Kritéria závislosti

20.5.2009 00:00
Drogy

Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou a přemáhající) užívat psychoaktivní látku. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat nebo i zastavit. Obyčejně však neúspěšně.


Pro diagnózu závislosti je potřeba, aby byly v posledních 12 měsících přítomny alespoň tři z následujícího seznamu příznaků:

  • silná touha a nutkání užívat látku,
  • potíže v kontrole užívání látky,
  • užívání látky k odstranění tělesných odvykacích příznaků,
  • průkaz tolerance (potřeba vyšších dávek drogy k dosažení očekávaného stavu),
  • zanedbávání jiných zájmů a potěšení než užívání drogy,
  • pokračování užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání (depresivní stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání alkoholu apod.).

Závislost se dělí na tělesnou (fyzickou) a psychickou. Fyzická složka bývá často vnímána jako příčina všech problémů, naopak psychická bývá bagatelizována (?Stačí drogu vysadit, a až odezní ?absťák?, není už moc co řešit, stačí mít pevnou vůli.?). Tento postoj zaujímají uživatelé, jejich rodinní příslušníci i většina veřejnosti. Je to právě naopak:


Fyzická složka závislosti nutí uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími drogy určitý časový odstup, aby nedošlo k rozvoji odvykacího stavu (absťák). Odvykací stav je sice nepříjemný, může v některých případech ohrozit i život postiženého, ale odeznívá během několika dní.
Komplikace, alespoň u nelegálních drog, nebývají časté. Velmi vážný tělesný odvykací stav paradoxně vyvolávají legálně získávané látky ? některé léky (benzodiazepiny, barbituráty) a alkohol. Tam dochází k vážným komplikacím mnohem častěji a rozvinutý odvykací stav není prakticky možné zvládnout bez hospitalizace postiženého.


Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná a její zvládnutí vyžaduje mnohem více než pevnou vůli. Právě psychická závislost je důvodem, proč existují léčebná zařízení jako například terapeutické komunity, která nabízejí dlouhodobou léčbu. K jejímu zvládnutí je totiž třeba mnoha měsíců či let a je také příčinou recidiv i po několikaleté abstinenci.

Zdroj: Drogy ? otázky a odpovědi, nakladatelství Portál

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

já nevím jestli je TK vhodný způsob léčby.Znám spoustu lidí, kteří...
iq  |  25.4.2010 17:35

A co zkusit LP??? To znamená lízat píču
Filozof Petrman  |  26.4.2010 01:22

Dobry den, v soucasne dobe zacinam vztah s partnerem, ktery ma za sebou...
LMA  |  6.12.2010 16:19

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *