Meditování snižuje výskyt sebedestrukčního chování

13.4.2010 00:00
Drogy

Leslie Kentonová, odbornice na otázky zdraví a relaxace, informovala o výzkumné studii provedené ve Spojených státech, do níž bylo zapojeno 2 000 studentů ve věku od 19 do 23 let. Nejdříve se naučili pravidelně meditovat a pak vtom pokračovali po různě dlouhou dobu od několika měsíců až do dvou let.

 

Zjištěné poznatky byly vskutku pozoruhodné: došlo k výraznému omezení negativních návyků jako braní farmaceutik (jak léků na předpis, tak i drog vyvolávajících změnu vědomí), konzumace alkoholu a kouření cigaret. Za obzvláště zajímavý údaj lze považovat skutečnost, že počet kuřáků se během prvních měsíců praktikování meditace snížil na polovinu a asi o rok později na jednu třetinu.

Na těchto poznatcích je nesmírně důležité, že ke snížení sebedestrukčního chování došlo zcela spontánně. Za celou dobu trvání výzkumu se vědci nijak nezmínili, natož aby dávali nějaké pokyny vtom smyslu, že relaxační a meditační cvičení budou mít či by měly mít na tyto negativní návyky nějaký vliv.

Zdroj: Tony Buzan – Chytře na své tělo, nakladatelství Columbus

 

 

 

Související články

Meditace - SPECIÁL

24.3.2009 00:00

Sebedestrukce a klasická homeopatie

25.4.2003 00:00

Meditování prospívá zdraví

11.2.2003 00:00

Spletité cesty sebedestrukce aneb Kouření

11.10.2002 00:00

Taneční extáze pro zdraví

27.1.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *