Mezinárodní úmluva o kontrole tabáku

18.6.2003 00:00
Drogy

Dvacet osm zemí z celého světa podepsalo v Ženevě Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku. Mezi signatáři úmluvy, první v historii organizace, která se výhradně věnuje problematice veřejného zdraví, je i Česká republika.

Rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku přijalo jednomyslně všech 192 států WHO 21. května po čtyřech letech tvrdých jednání. Úmluva poskytuje rámec pro přijetí národních opatření, která by vedla ke snížení škodlivých vlivů spotřeby tabákových výrobků. K těmto opatřením lze zařadit daňové a cenové úpravy, odpovídající balení a označení tabákových výrobků, zákaz reklamy na tabákové výrobky, omezování vlivů nepřímého kouření, omezování nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, právní opatření a výměna informací a posílení výzkumu.

V současnosti umírá ročně ve světě na následky kouření 4,9 milionu lidí. V příštích letech by se podle odhadu odborníků měl počet obětí kouření zdvojnásobit, a to zejména v asijských zemích.

Úmluva vstoupí v platnost teprve tehdy, až ji podepíše a ratifikuje nejméně 40 zemí nebo mezinárodních ekonomických uskupení.

Doktor Derek Yach, který stojí v čele iniciativy WHO "Za svět bez tabáku", soudí, že v příštích několika týdnech ji podepíše hodně zemí a v platnost vstoupí za šest až dvanáct měsíců. Ačkoli ji první den podepsalo jen 10 z 15 členských zemí EU, bude závazná pro všechny, protože jejich jménem ji podepsala EU. Z přistupujících zemí EU se k úmluvě připojily kromě ČR také Maďarsko a Malta.

Vzhledem k tomu, že jde o rámcovou úmluvu, vyžaduje v České republice ratifikaci prezidentem ČR na základě souhlasu parlamentu.

Jako první ratifikovalo úmluvu Norsko, které má v otázce kouření již dnes velmi přísné zákonodárství. Jako první například od počátku června příštího roku zavádí úplný zákaz kouření uvnitř všech restaurací na svém území.

Gro Harlem Brundtlandová, bývalá norská premiérka a odstupující šéfka WHO, chce zcela zakázat kouření dospělých v domácnostech s dětmi. Kouření rodičů v blízkosti svých dětí srovnává s násilím páchaným na dětech. Soudí, že její návrh, který se setkal s odporem například ministra zdravotnictví i ministra pro veřejné otázky, lze prosadit stejně, jako se podařilo v Norsku dohodnout na zákazu bití dětí. Za jejím návrhem stojí ombudsman pro práva dětí, který již podobnou iniciativu představil v roce 2001.

Spojené státy, které přijetí úmluvy podpořily až v poslední chvíli, ještě neřekly, zda ji podepíší. Společnosti bojující proti kouření při jednáních obvinily USA, že se snaží podkopat dohodu, aby chránily zájmy největšího exportéra tabáku na světě firmy Philip Morris.

Zdroj: ČTK

Přidat komentář

 
* *