Nemoci podmíněné kouřením

21.8.2001 00:00
Drogy

Kouření může vyvolávat či zhoršovat mnohá onemocnění.

Ischemická choroba srdeční:
Kouření zdvojnásobuje riziko onemocnění ICHS. Čtvrtina onemocnění ICHS je vyvolána kouřením (WHO). Kouření cigaret značně zvyšuje riziko přítomné již pouze zvýšenou hladinou cholesterolu, systémovou hypertenzí a diabetem. Toto platí nejen pro ICHS, ale i pro periferní vaskulární onemocnění, aneuryzma aorty, pro mozkovou příhodu a subarachnoidální krvácení. Náhlá smrt se vyskytuje u kuřáků asi 10x častěji než u nekuřáků. Zdraví kuřáci, kteří zanechají kouření, snižují riziko vzniku infarktu myokardu i náhlé smrti. Toto snížení rizika se zvětšuje s dobou po zanechání kouření. Totéž platí pro ty, kteří přežili srdeční infarkt. Dochází i k omezení vzniku další ataky infarktu myokardu a postinfarktové anginy pectoris.

Onemocnění periferních cév:
Kouření cigaret je jedním z hlavních faktorů vzniku atherosklerotického onemocnění cév dolních končetin. Na vzniku ICHDK (ischemické choroby dolních končetin) se kouření podílí 95% (WHO). Riziko vzniku ICHDK se zvyšuje u nemocných s diabetem, jestliže kouří.

Rakovina plic:
Riziko onemocnění rakovinou plic je u osob, které kouří zhruba 20 let 20 cigaret denně, (tj. s celkovým konzumem cigaret více jak 150 000 cigaret), po dosažení věku 45 let asi 18x vyšší, než u nekuřáků.

Po 10 letech zanechání kouření klesá riziko onemocnění rakovinou plic na úroveň rizika trvalých nekuřáků. Riziko onemocnění rakovinou plic se zvyšuje kouřením cigaret s vysokým obsahem dehtu, s hloubkou inhalace a vysokým počtem denně vykouřených cigaret. Riziko onemocnění je potencováno některým pracovním prostředím. Jsou to především dělníci, pracující s azbestem. Zde je riziko 92x vyšší ve srovnání s nekuřákem, nepracujícím s azbestem. (Proto ve Švédsku nesmí kuřák pracovat v azbestovém průmyslu.)

Jiné druhy zhoubných (maligních) onemocnění:
Epidemiologické studie prokázaly souvislost kouření tabáku se vznikem rakoviny hrtanu, dutiny ústní, jícnu (zde hlavně v souvislosti s konzumací alkoholu), močového měchýře, slinivky břišní, ledvin a děložního čípku.

Pokud by veškerá populace přestala kouřit cigarety, klesla by během 20 let incidence všech druhů malignit asi o 30% (WHO).

Chronická respirační onemocnění:
Výskyt onemocnění chronickou obstrukční nemocí plicní je v 75% podmíněn kouřením.

Vředová choroba žaludku a dvanácterníku:
Kuřáci cigaret trpí 1,7x častěji vředovým onemocněním žaludku a dvanácterníku, než nekuřáci. Po zanechání kouření dochází k rychlému hojení vředového onemocnění.

Perinatální morbidita a mortalita:
Novorozenci matek kuřaček mají obvykle o 200 g nižší porodní hmotnost ve srovnání s novorozenci matek nekuřaček. Kuřačky rodí dvakrát časteji děti s porodní hmotností nižší než 2 500 g. U kuřaček se zvyšuje podíl spontánních potratů, časných i pozdějších úmrtí plodu, jakož i vyšší podíl úmrtí novorozenců. Mentální vývoj dítěte matky kuřačky, kouřící během těhotenství, je opožděn a vyrovnává se teprve v 10. roce věku.

Zdroj:www.cbmi.cvut.cz

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Děkuji za podporu. Mám ráda rozumné lidi, chytré a inteligentni. Hezký...
Věrka  |  18.7.2009 11:23

Pro upřesnění - moje odpověď patří človíčkovi s větou: Jen tak...
Věrka  |  18.7.2009 11:25

Mám třináct a už tři roky nekouřím díky elektronicke cigaretě a bez...
Radovan  |  12.3.2012 17:23

Zdravím, nebudu tady opisovat odborné články o škodlivosti kouření,to...
Jarys  |  12.3.2012 19:14

Hulím třicet let a dodnes jsem neměl chřipku ani jiné dýchací...
starý krokodýl  |  4.12.2012 15:11

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *