Novinky ve výzkumu závislostí na tabáku a nikotinu v ČR

13.1.2017 00:01
Drogy

Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života.

Kuřákům, kteří chtějí s touto závislostí skoncovat, pomáhá již 12 let Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, které je specializováno na intenzivní léčbu ve spolupráci s Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Zatím je jako jediné pracoviště v ČR k dispozici výhradně kuřákům plnou pracovní dobu. Sídlí ve Fakultní poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí 32. Za dobu existence jím prošlo téměř 6000 pacientů.
V ČR existuje při velkých nemocnicích dalších takových 36 center, v nichž se věnují v průměru zhruba 50 pacientům ročně. Kontakty na ně a na více než 200 ambulantních lékařů či poradenských center v lékárnách jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.


Z výsledků léčby závislostí ve specializovaných centrech vyplývá, že 40 procent kuřáků, kteří ji podstoupili, vydrží abstinovat rok, zatímco kuřáků bez odborné pomoci to dokáže desetinásobně méně (4 procenta). Léčba v centrech je hrazena ze zdravotního pojištění a na léky pacientům center nyní přispívají dvě zdravotní pojišťovny, a to VZP (2500 Kč) a OZP (4000 Kč) ročně.  


Vedoucí pražského centra prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., zdůrazňuje, že zdravotní pojišťovny by měla zajímat nákladová efektivita této léčby. „Rok zachráněného života (LYG, life year gained) léčbou závislosti na tabáku dokázalo naše pracoviště za 1333 Kč,“ uvedla.

Upozornila, že závislost na tabáku je chronické vracející se onemocnění. V centru sledovali ty, kteří ukončili léčbu závislosti na tabáku před více než jedním rokem (úspěšně či neúspěšně) a přicházejí do opakované léčby. „Nebyl prokázán statistický rozdíl v úspěšnosti léčby při prvním a druhém pokusu přestat kouřit, v délce užívání ani typu farmakoterapie,“ shrnula prof. Králíková.


Kouření a deprese
Psychiatrická onemocnění jsou nejčastější komorbiditou kuřáků. Výzkum posledních deseti let zbořil mnoho mýtů. Jedním z typických je obava ze zhoršení psychických obtíží po zanechání kouření. Opak je pravdou, příznaky deprese se naopak při abstinenci zlepší.  Komplexní výsledky byly zcela nedávno publikovány v prestižním časopise Annals of Behavioral Medicine (impakt faktor 2015 je 4,195) mezi významnými články s „open access“, tedy s kompletním textem přístupným čtenářům bez poplatku.
Hlavní autorka publikace MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., uvádí: „Ukázalo se, že příznaky deprese se po roce abstinence od cigaret významně zlepší, a to zejména u těžší deprese. Není tedy třeba se léčby závislosti na tabáku u těchto pacientů obávat, ale právě naopak, není etické ji neposkytovat,“ říká dr. Štěpánková.


Mýtus: Nevhodnost současné léčby závislosti na tabáku a další návykové látce
Dalším opakovaně vyvráceným mýtem je nevhodnost současné léčby závislosti na tabáku a další návykové látce. Naopak, pokud pacient přestane kouřit, má o přibližně 25 % vyšší šanci na úspěšnou léčbu závislosti na alkoholu či další droze. „Naše centrum proto spolupracuje dlouhodobě i s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN. Několikrát ročně pořádáme přednášky pro klienty adiktologické kliniky, zájemci o souběžnou léčbu docházejí do našeho centra,“ uvedla prof. Králíková.  

Výzkum závislosti na tabáku u mediků  
Prof. Králíková připomněla, že 1. LF UK se věnuje nejen výuce mediků, ale i výzkumu užívání tabáku a léčby závislosti na něm. „Lékař by zajisté měl být nekuřáckým vzorem pro své pacienty i okolí. Proto sledujeme již 25 let v rámci výuky hygieny a epidemiologie i podrobně kouření studentů 4. a 5. ročníku 1. lékařské fakulty. Za tu dobu se počet denních kuřáků se snížil z 15 % na 10 % u mužů a z 8 % na 4,5 % u žen,“ uvedla prof. Králíková.

Doporučené postupy
Odborníci upozorňují, že na rozdíl od většiny vyspělých zemí zatím v ČR většina Doporučených postupů odborných lékařských společností nevěnuje dostatečnou pozornost kouření, tedy závislosti na tabáku jako významnému rizikovému faktoru řady onemocnění, ani její léčbě. A to ani v oborech, kterých se nemoci způsobené užíváním tabáku týkají nejvíc: např. kardiologie, pneumologie, onkologie nebo psychiatrie. MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., která přehled připravila, uvádí, že kouření je pouze zmiňováno ve výčtu rizikových faktorů daného onemocnění. „Další dokumenty v části doporučení obsahují formulace typu přestat kouřit, zákaz kouření. Jen minimum z nich věnuje prostor krátké intervenci nebo odkazu na Doporučený postup léčby závislosti na tabáku, který byl publikován v roce 2016 a podpořilo jej 24 odborných společností. Některé z nich je uvádějí přímo na svých stránkách v sekci Doporučených postupů. Doufejme, že se situace zlepší,“ dodává dr. Zvolská.

Výzkumné aktivity Centra pro závislé na tabáku byly oceněny na mezinárodní konferenci evropské Společnosti pro výzkum nikotinu a tabáku (Society for Research on Nicotine and Tobacco), jejímž pořadatelem pod záštitou děkana 1. LF UK byla obě pracoviště (konference se konala 8. až 10. září 2016, viz www.srnt-e2016.com).

Související články

Přehled vybraných ustanovení schváleného protikuřáckého zákona

13.12.2016 00:01

Přestat kouřit a neztloustnout je možné

27.10.2016 00:01

Studie potvrdily, že kouření zvyšuje riziko deprese

19.10.2016 00:01

Žáci se učí kouřit od spolužáků, a to často v restauraci

18.3.2016 00:01

1 krabička cigaret denně představuje riziko jako 1 rentgen plic týdně

25.11.2015 00:01

Vliv kouření na zuby a dutinu ústní

21.10.2015 00:01

ČR patří v EU k zemím s nejlaxnějším přístupem ke kouření

24.7.2015 00:01

Děti na základních školách jsou již závislé na tabáku

2.7.2015 00:01

Nejčastější chyby kuřáků při odvykání

27.1.2015 00:01

Kouření zvyšuje riziko sebevraždy

25.9.2014 00:01

Po kouření se hluchne

29.7.2014 00:01

Radikální omezení kuřáctví by z rakoviny plic učinilo raritu

24.6.2014 00:01

18000 lidí v ČR zemře ročně na následky kouření

30.5.2014 00:01

Studie na dvojčatech ukazuje, jak kvůli kouření stárne tvář

3.12.2013 00:01

Jak může kouření ovlivnit partnerské vztahy

4.7.2013 00:01

Kouření zabije každý rok 18.000 Češek a Čechů a zničí zdraví dalším

19.4.2013 00:01

Šokující závěr studie: Pasivní kouření vede ke zvýšení rizika onemocnění srdce o 50-60%.

21.2.2013 00:01

Přestat kouřit má podle vědců význam i ve vyšším věku

12.2.2013 00:01

V USA je rekordně nízký podíl teenagerů, kteří kouří cigarety a pijí alkohol

29.1.2013 00:01

Kouření v autech překračuje toxické limity

22.1.2013 00:01

Kouření je hlavním rizikem pro vznik rakoviny hlavy a krku

17.1.2013 00:01

Přírodní prostředky pomáhající odnaučit kouření

2.1.2013 00:01

Kadmium v moči českých dětí

12.12.2012 00:01

Celoživotní kuřačky žijí v průměru o 10 let méně než nekuřačky

4.12.2012 00:01

Akupunktura a hypnóza podle vědců pomáhá odnaučit kouření

25.5.2012 00:01

Kouření má vliv na poruchy rovnováhy

22.2.2012 00:01

Kouření vede často k impotenci

14.6.2011 00:00

Kouření zvyšuje riziko rozvoje diabetických komplikací

31.5.2010 00:00

Kouřením si trvale poškozujeme svoje zdraví.

18.5.2010 00:00

Meditování snižuje výskyt sebedestrukčního chování

13.4.2010 00:00

Kouření během těhotenství způsobuje u dětí psychózy

5.11.2009 00:00

Co obsahuje tabákový kouř?

28.9.2009 00:00

Potravinové doplňky při detoxikaci a odvykání kouření

21.9.2009 00:00

Jak motivovat kuřáka při odvykání cigaretám

17.7.2009 00:00

Kouření nesmí zabíjet!

17.2.2009 00:00

I pasivní kouření může poškodit plodnost žen

13.1.2009 00:00

Kouření zvyšuje riziko neplodnosti až o 60 procent

20.6.2008 00:00

Jak ženský hormonální cyklus ovlivňuje kouření

5.6.2008 00:00

Za rok zákazu kouření v barech prý klesnou infarkty o desetinu

7.2.2008 00:00

Metoda pozvolného omezování kouření (Reduction To Stop - RTS)

1.11.2007 00:00

Chronické plicní nemoci kuřáků podléhá stále více žen

29.10.2007 00:00

Inhalátor místo cigaret

9.10.2007 00:00

Kouření odbourává svalovou hmotu

15.8.2007 00:00

Každé čtvrté úmrtí na rakovinu je způsobeno kouřením

6.2.2007 00:00

Odvykání kouření pomáhá i cvičení

27.12.2006 00:00

Britský hostinský řetězec hlásí růst výdělku po zákazu kouření

30.11.2006 00:00

Kouření má asi přímý vliv na vznik lupénky

22.6.2006 00:00

Máme právo dýchat čistý vzduch !?

2.6.2006 00:00

Srdci a cévám výrazně škodí i pobyt v zakouřeném prostředí

15.5.2006 00:00

Kalifornie vyhlásila za jed i cigaretový kouř vdechovaný nekuřáky

9.3.2006 00:00

Kouření krade tělu jód

25.10.2005 00:00

Tloustnutí při odvykání kouření

27.4.2005 00:00

Těhotné ženy kouřením škodí i svým vnoučatům

20.4.2005 00:00

Pasivní kouření snižuje dětem IQ

1.2.2005 00:00

Kdo chce přestat kouřit, nesmí volit kompromis

4.1.2005 00:00

Kouření je podle finských vědců jednou z příčin astmatu

15.11.2004 00:00

Jak kuřáci ohrožují své okolí

19.10.2004 00:00

Mladí kuřáci mají častěji srdeční infarkt než staří

1.10.2004 00:00

Kouření ovlivňuje úplně celé tělo

2.9.2004 00:00

Dovolená je nejlepší dobou pro kuřáky, aby zkusili přestat kouřit

6.8.2004 00:00

Umírněné pití alkoholu chrání kosti žen, kouření naopak zvyšuje lámavost

13.7.2004 00:00

Hranice pro onemocnění rakovinou plic činí 150.000 cigaret

4.6.2004 00:00

Kouření způsobuje hloupnutí

24.3.2004 00:00

Děti kuřáků

18.2.2004 00:00

Evropský boj proti kouření

23.9.2003 00:00

Kuřáci by měli pít červené víno

10.9.2003 00:00

Ženy kouří kvůli depresi, muži kvůli dojmu z cigarety

18.7.2003 00:00

V Česku na následky kouření zemře 60 obětí denně

22.5.2003 00:00

Nikotinové náplasti mohou také podporovat rakovinu

16.1.2003 00:00

Jak přestat kouřit

30.12.2002 00:00

Kouření je hlavní příčinou chronické obstrukční plicní nemoci

23.9.2002 00:00

Kouření a rakovina vaječníků

18.9.2002 00:00

Rychlý návyk na kouření u dětí

30.8.2002 00:00

Smrt z pasívního kouření

23.8.2002 00:00

Začínat ve 14 letech je smrtelné!

24.7.2002 00:00

Proč přestat kouřit - pozitivní důsledky abstinence z dlouhodobého hlediska

25.1.2002 00:00

Proč přestat kouřit - pozitivní důsledky abstinence z krátkodobého hlediska

15.1.2002 00:00

Cigarety light nejsou bezpečnější

28.11.2001 00:00

Kuřáci se státu vyplatí

19.6.2001 00:00

Pasivní kouření též zabíjí!

25.5.2001 00:00

Odvykání kouření: od jedné drogy k druhé

22.12.2000 00:00

Každá vykouřená cigareta poškozuje zdraví

29.11.2000 00:00

Kouřit nebo nekouřit - má taková otázka vůbec smysl?

12.7.2000 00:00

Sebevražda nebo vražda?

31.5.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Tak proč nezakážou cigarety? BYZNYSSS!!!!!! NEJDE VÁM O LIDI POUZE O...
RE  |  13.1.2017 18:51

Zajímalo by mne, proč jsou lidé stále tak nedokonalí, že podléhají...
Václav  |  15.1.2017 15:56

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *