Odborníci: Regulace spotřeby tabáku může přinést ČR nejméně půl miliardy úspor

2.2.2017 00:01
Drogy

Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života. ?Přitom dobré zákony kontroly tabáku nejen sníží prodej cigaret, a tím i devastující vliv na zdraví obyvatel dané země, ale přinesou užitek i pro její ekonomiku. Vysoké zdanění, nekuřácké veřejné prostory, zákaz reklamy a sponzorování, velká obrázková varování ? to všechno je účinnou prevencí kouření,? říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky ? kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

„Jen kompletně nekuřácké veřejné vnitřní prostory by našim zdravotním pojišťovnám mohly ušetřit zhruba půl miliardy korun ročně za hospitalizace pacientů se srdečními infarkty - ročně se těchto onemocnění vyskytne kolem 5000 jen kvůli tomu, že jsou lidé vystaveni kouření ve vnitřních prostorách. Sníží se i jiné náklady zdravotních pojišťoven, které nebudou muset hradit léčbu dalších nemocí způsobených kouřením,“ uvedla doc. Králíková. Naopak se podle ní zvýší příjem pohostinského průmyslu. Zdůraznila, že nekuřáci mají mít svobodu dýchat čistý vzduch. „Důležitý je výraz kompletně nekuřácké, tedy veřejné vnitřní prostory bez jakýchkoli výjimek - zejména bary, diskotéky a hudební akce ve stanech, kam chodí mladí a dospívající, jsou dnes cílem propagace cigaret. Cedulka u vchodu o zákazu vstupu pod 18 let je trapné alibi,“ říká doc. Králíková.


„V České republice je, předpokládám, demokratický režim. A v demokratickém režimu se menšina podřizuje většině. Také v ČR je většina populace, a to 70 %, nekuřácká. V Kalifornii kouří dnes třikrát méně obyvatel než v ČR především právě proto, že jsme se systematicky soustředili na eliminaci kouření ze všech veřejných prostor,“ doplnil prof. Stanton Glantz z Kalifornské univerzity v San Franciscu.


Shrnuje, že zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory a pracoviště jsou jediným způsobem, jak zajistit svobodu všech dýchat čistý vzduch bez toxických chemikálií tabákového kouře druhých. „Nekuřácké prostory znamenají nejen okamžité zlepšení zdraví všech, ale zlepší i ekonomiku snížením zdravotních nákladů, které platí celá společnost přes zdravotní pojištění. Navíc, v rozporu s propagandou tabákového průmyslu jménem některých zástupců pohostinství, jsou přínosem i pro restaurace a bary,“ dodává.


Doc. Králíková je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), která sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. SLZT se snaží informovat veřejnost mj. prostřednictvím médií o tom, že kouření je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí, naprostá většina kuřáků by raději nekouřila, kdyby mohli znovu volit (sedm až osm z desíti, i o existenci účinné léčby této závislosti. Rovněž podporuje další aktivity kontroly tabáku, mj. povinnost existence nekuřáckých veřejných prostor, zvýšení daní z cigaret a existenci  vyčleněné daně na prevenci a léčbu závislosti na tabáku, obrázková zdravotní varování na velkých plochách krabiček a mnohá další opatření. Upozorňuje na to, že léčba závislosti na tabáku se společnosti jednoznačně vyplatí. V roce 2004 se  odhadovalo, že kvůli kuřákům vydává česká společnost navíc ročně přibližně 300 euro na osobu.


Prof. Glantz se mimo jiné podílel na donucení zástupců tabákového průmyslu, aby zveřejnili několik desítek milionů stránek utajovaných informaci. Tyto odtajněné dokumenty mimo jiné dokazují cílenou snahu získat co nejrychleji co nejvíce lidí závislých na nikotinu, a to sofistikovanými chemickými postupy při naprostém ignorování vysoké toxicity. Odhalení bylo součástí Tobacco Master Settlement Agreement včetně zaplacení více než 200 miliard dolarů za vědomé klamání veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy. Tento příběh inspiroval i tvůrce filmu Insider. Dokumenty  jsou volně dostupné na internetu v knihovně University of California San Francisco Documents Library včetně 22 540 dokumentů vztahujících se k České republice.
Odkazy: ?https://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Insider_%28film%29?http://www.csfd.cz/film/6445-insider-muz-ktery-vedel-prilis-mnoho/prehled/

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.


O Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Toto centrum vzniklo v roce 2005 a od té doby jako zatím jediné pracoviště v ČR je po plnou pracovní dobu k dispozici pouze kuřákům, kterým je poskytována komplexní péče včetně léčby dalších četných klinických komorbidit (psychiatrická, endokrinní, kardiovaskulární a další onemocnění). Za 10 let činnosti jím prošlo přes 5000 pacientů, téměř 40 % z nich úspěšně - tyto výsledky byly na mezinárodním poli oceněny jako špičkové. Zbavit se závislosti na tabáku skutečně není lehké - proto výrobci cigaret získávají zákazníky v co nejnižším věku. Podobných center je v ČR 42, kontakty na ně a na více než 200 ambulantních lékařů či poradenských center v lékárnách jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku WWW.SLZT.CZ 

Související články

Radikální postoj senátora prof. MUDr. Jaroslava Malého k protikuřáckému zákonu

20.1.2017 00:01

Přehled vybraných ustanovení schváleného protikuřáckého zákona

13.12.2016 00:01

Přestat kouřit a neztloustnout je možné

27.10.2016 00:01

Polovina nádorů močového měchýře vzniká následkem kouření cigaret

24.10.2016 00:01

Studie potvrdily, že kouření zvyšuje riziko deprese

19.10.2016 00:01

Cigarety a nevhodná strava urychlují vznik vrásek

24.3.2016 00:01

Žáci se učí kouřit od spolužáků, a to často v restauraci

18.3.2016 00:01

1 krabička cigaret denně představuje riziko jako 1 rentgen plic týdně

25.11.2015 00:01

Vliv kouření na zuby a dutinu ústní

21.10.2015 00:01

Děti na základních školách jsou již závislé na tabáku

2.7.2015 00:01

Kouření zvyšuje riziko sebevraždy

25.9.2014 00:01

Po kouření se hluchne

29.7.2014 00:01

Radikální omezení kuřáctví by z rakoviny plic učinilo raritu

24.6.2014 00:01

18000 lidí v ČR zemře ročně na následky kouření

30.5.2014 00:01

Kouření se různou měrou omezuje v celé Evropě

7.5.2014 00:01

Kuřáci mohou přestat kouřit a nepřibrat za přispění grantu

26.3.2014 00:01

Ani elektronické cigarety nejsou bez rizika pro zdraví

30.9.2013 00:01

Jak může kouření ovlivnit partnerské vztahy

4.7.2013 00:01

Kouření v restauraci je důležité pouze pro 9 procent lidí

4.6.2013 00:01

Kouření zabije každý rok 18.000 Češek a Čechů a zničí zdraví dalším

19.4.2013 00:01

Šokující závěr studie: Pasivní kouření vede ke zvýšení rizika onemocnění srdce o 50-60%.

21.2.2013 00:01

Přestat kouřit má podle vědců význam i ve vyšším věku

12.2.2013 00:01

V USA je rekordně nízký podíl teenagerů, kteří kouří cigarety a pijí alkohol

29.1.2013 00:01

Kouření je hlavním rizikem pro vznik rakoviny hlavy a krku

17.1.2013 00:01

Přírodní prostředky pomáhající odnaučit kouření

2.1.2013 00:01

Kadmium v moči českých dětí

12.12.2012 00:01

Celoživotní kuřačky žijí v průměru o 10 let méně než nekuřačky

4.12.2012 00:01

78 procent lidí chce zákaz kouření v restauracích

14.6.2012 00:01

ČR konečně ratifikovala úmluvu WHO o kontrole tabáku

22.5.2012 00:01

Kouření má vliv na poruchy rovnováhy

22.2.2012 00:01

Desatero zdravého životního stylu

26.7.2011 00:00

Kouření vede často k impotenci

14.6.2011 00:00

Tabáková terapie

19.5.2011 00:00

Kouření zvyšuje riziko rozvoje diabetických komplikací

31.5.2010 00:00

Kouřením si trvale poškozujeme svoje zdraví.

18.5.2010 00:00

Kouření během těhotenství způsobuje u dětí psychózy

5.11.2009 00:00

Jak motivovat kuřáka při odvykání cigaretám

17.7.2009 00:00

I pasivní kouření může poškodit plodnost žen

13.1.2009 00:00

Kouření zvyšuje riziko neplodnosti až o 60 procent

20.6.2008 00:00

Jak ženský hormonální cyklus ovlivňuje kouření

5.6.2008 00:00

Kuřákům konopí onemocní plíce dřív než kuřákům tabáku

26.2.2008 00:00

Za rok zákazu kouření v barech prý klesnou infarkty o desetinu

7.2.2008 00:00

Metoda pozvolného omezování kouření (Reduction To Stop - RTS)

1.11.2007 00:00

Marihuana škodí víc než tabák

22.8.2007 00:00

Na diskotéky s plynovou maskou

29.3.2007 00:00

Každé čtvrté úmrtí na rakovinu je způsobeno kouřením

6.2.2007 00:00

Silné kuřačky mají menší pravděpodobnost otěhotnění při IVF

12.1.2007 00:00

Odvykání kouření pomáhá i cvičení

27.12.2006 00:00

Britský hostinský řetězec hlásí růst výdělku po zákazu kouření

30.11.2006 00:00

Děti kuřaček jsou náchylnější k poruchám chování

1.9.2006 00:00

Alkohol zabije ročně přes 100.000 Evropanů

28.6.2006 00:00

Máme právo dýchat čistý vzduch !?

2.6.2006 00:00

Kalifornie vyhlásila za jed i cigaretový kouř vdechovaný nekuřáky

9.3.2006 00:00

Kouření krade tělu jód

25.10.2005 00:00

Kouření vodní dýmky

8.7.2005 00:00

Ze švédských restaurací mizí cigarety, přibývá snus

8.6.2005 00:00

Tloustnutí při odvykání kouření

27.4.2005 00:00

Těhotné ženy kouřením škodí i svým vnoučatům

20.4.2005 00:00

Úspěšný protikuřácký zákon v Irsku

1.4.2005 00:00

Pasivní kouření snižuje dětem IQ

1.2.2005 00:00

Kdo chce přestat kouřit, nesmí volit kompromis

4.1.2005 00:00

Kouření je podle finských vědců jednou z příčin astmatu

15.11.2004 00:00

Jak kuřáci ohrožují své okolí

19.10.2004 00:00

Mladí kuřáci mají častěji srdeční infarkt než staří

1.10.2004 00:00

Kouření ovlivňuje úplně celé tělo

2.9.2004 00:00

Irská vláda považuje zákaz kouření za úspěch

21.6.2004 00:00

Konec kolektivního kouření v Norsku

3.6.2004 00:00

Děti kuřáků jsou náchylnější k nemocem

27.4.2004 00:00

Irsko jako první země EU zakazuje kouření ve veřejných prostorách

29.3.2004 00:00

Děti kuřáků

18.2.2004 00:00

Ženy kouří kvůli depresi, muži kvůli dojmu z cigarety

18.7.2003 00:00

V Česku na následky kouření zemře 60 obětí denně

22.5.2003 00:00

Jak přestat kouřit

30.12.2002 00:00

Spletité cesty sebedestrukce aneb Kouření

11.10.2002 00:00

Kouření je hlavní příčinou chronické obstrukční plicní nemoci

23.9.2002 00:00

Kouření a rakovina vaječníků

18.9.2002 00:00

Rychlý návyk na kouření u dětí

30.8.2002 00:00

Smrt z pasívního kouření

23.8.2002 00:00

Proč přestat kouřit - pozitivní důsledky abstinence z dlouhodobého hlediska

25.1.2002 00:00

Proč přestat kouřit - pozitivní důsledky abstinence z krátkodobého hlediska

15.1.2002 00:00

Kouření v těhotenství může způsobit i smrt dítěte

11.1.2002 00:00

Cigarety light nejsou bezpečnější

28.11.2001 00:00

Jakými mechanismy poškozuje kouření naše zdraví

5.9.2001 00:00

Nemoci podmíněné kouřením

21.8.2001 00:00

Proč nekouřit v kancelářích a obytných prostorech?

6.4.2001 00:00

Odvykání kouření: od jedné drogy k druhé

22.12.2000 00:00

Každá vykouřená cigareta poškozuje zdraví

29.11.2000 00:00

Kouřit nebo nekouřit - má taková otázka vůbec smysl?

12.7.2000 00:00

Sebevražda nebo vražda?

31.5.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *