Rostlinné drogy

17.1.2001 00:00
Drogy

Již po celá století vyhledávají lidé některé rostliny pro jejich omamné, povzbuzující, halucinogenní či uklidňující vlastnosti. Umírněné užívání patřilo a mnohde ještě patří k běžnému životu.

Pelyněk pravý (Artemisia absinthium) obsahuje silici, která se používala a ještě používá k výrobě alkoholického nápoje absintu. Vyvolává omámení a opilost ještě větší než alkohol.

Některé druhy máku obsahují množství morfinu a opia. Jsou to látky velice toxické a návykové, dokonce i některé léky, které obsahují kodein, mohou podporovat vznik morfiové toxikomanie. Nastává celková euforie, kdy je myšlenková činnost usnadněna - oproti alkoholu celou bytostí vládne tichá spokojenost, změny na mozku zejména v gangliových buňkách probíhají razantně, nastává degenerace.

Opium pochází z řeckého šťáva, také někdy se mu říká mekonium od města Mekone, kde se pěstovalo hodně máku, nebo thebaicum podle egyptských Théb. Opium je na vzduchu zaschlá šťáva z nezralých makovic. Nejvíce opia se používalo a používá v Číně, kde má dlouhou tradici, přestože jeho užívání bylo mnohdy pod přísnými tresty zakazováno. Kuřácké opium (chandoo) musí být nejdříve zvláštním způsobem preparováno. Kouření se provádí tak, že kuřák nahřeje opiovou kuličku nabodnutou na jehle nad plamenem, až změkne, potom ji vtlačí do dýmky a vdechuje kouř, který v sobě dlouho zadržuje. Dýmky existují v nepřeberném množství tvarů a provedení. Všechno opium však nestačí vykouřit ti movitější, a tak zbytky pod názvem dross nebo tye kouří chudina.

Kokain je alkaloid obsažený v listech Erythroxylum coca. Největší konzum těchto listů je v Peru a Bolívii. Indiáni zbavují listy řapíku a hlavních nervů, někdy je mísí ještě s jinými látkami a nosí je stále v sáčku zvaném chupsa na krku. Domorodci konzumují 30-50 g těchto listů denně, při slavnostech daleko více. Dochází při tom ke zvýšení absolutní síly a výkonu; čím větší je ovšem únava, tím je větší euforie. Zvlášť jasně se projeví účinek kokainu při horských výstupech, žvýkáním těchto listů se člověk stává takřka nevyčerpatelným. Po delším používání, zejména čistých preparátů, se dostavují sny a halucinace. Lidé leží celé hodiny v polospánku s krásnými sny, aniž by ztráceli kritičnost, později však nastává rozpad osobnosti.

Marihuana / hašiš (Cannabis sativa var. indica) - samičí květy této rostliny obsahují veliké množství látky pryskyřice - hašiše, jejíž účinnou substancí je cannobinol. O hašiši lze říci, že je nejstarším halucinogenním prostředkem muslimů. Je to náhražka za alkohol, který je náboženstvím zakázán. Nejstarší zprávy o užívání hašiše nalézáme u Herodota, který se zmiňuje, že Skytové používají konopí k přípravě parních lázní. Lze ho jíst nebo z něj připravit nápoj, případně kouřit. Kouří se buď nať, nebo připravený hašiš. Hašiš se kouří ve zvláštních dýmkách a existuje ho několik druhů - charas, ganja, bhang, guaza, siddhi. Podle odhadu užívá hašiš v Orientu až 200 milionů lidí. Po použití přicházejí erotické představy, stadia vnitřní blaženosti a smíchu. Na narkomana ovšem působí zcela opačně. Po chronickém požívání se stává z člověka apatický, nespolečenský mrzout stupidního vzezření.

Tabák a nikotin - o škodlivosti tabáku se všeobecně ví, ale bohužel stále více lidí tomuto zlozvyku propadá.. Nikotin je prudký jed, jeden nedopalek z doutníku vhozený do nápoje může způsobit smrt. Užívání je trojí - kouření, žvýkání a šňupání. Pro zajímavost trochu historie. Indiáni kouřili již dávno před tím, než 12. listopadu 1492 objevil Kolumbus Nový svět. Pozoroval, že užívají jakýchsi svitků z kukuřičných listů naplněných tabákem. Těmto svitkům říkali tabák. Když se semena tabáku dostala do Evropy, pěstoval se jako ozdobná rostlina. Jean Nicot, francouzský vyslanec u portugalského dvora v Lisabonu, pěstoval na své zahradě tabák a semena poslal v roce 1560 manželce Jindřicha II. Kateřině Medicejské. Tabákové listy používal jako lék a na jeho počest byla rostlina nazvána Nicotiana. Pozvolna se rozšiřovala a největší expanze byla zaznamenána v období třicetileté války. Po Vestfálském míru byla snaha tento zlozvyk potlačovat a existoval dokonce tabákový soud. Za necelé století oběhl tabák celý svět, a tak vznikla nová epidemie narkomanie. U některých lidí je kouření příčinou různých chorob včetně rakoviny, angíny pectoris atd. Mnohým přináší příjemné ladění vegetativního nervového systému, u některých je kouření složkou defektního ceremoniálu, resp. podmíněným reflexem. Například vynechání ranní cigarety znamená zácpu; některým lidem dělá požitek i samotné pozorování dýmu.

Kofein je obsažen v kávě (Coffea arabka), čaji (Camellia thea), maté (Ilex paraguayensis), kole (Cola acuminata), guaraně (Paullinia sorbilis) nebo kakau (Theobroma cacao). Kofein je ze všech drog nejméně škodlivý, protože na něj většinou nevzniká závislost. Přesto není radno požívat kofeinové drogy ve velkém množství, neboť byly zjištěny i nádory, zejména močového měchýře, zapříčiněné pitím nadměrného množství kávy.

Betel - žvýkání betelu je u domorodců tak silnou vášní, že první, po čem sáhnou po ránu, je betel. Togalské dívky považují za projev hlubokého citu, když muži kvůli nim vyjmou betel z úst.

Další přírodní drogy jsou kat, kawa, paricá.

Zajímavostí mezi drogami užívanými domorodci je muchomůrka (Amanita muscaria). Má poněkud jiné obsahové látky než druhy rostoucí u nás; snad je to vlivem klimatu či půdy. Domorodci houby suší, macerují a přidávají šťávu z klikvy nebo vrbky úzkolisté. Malé houby jsou účinnější než velké. Účinek se dostaví dvě hodiny po požití. Zprvu jsou vědomí a vůle zcela zachovány později se objeví halucinace, otrávený mluví s nepřítomnými, sobě sympatickými lidmi o svém štěstí a bohatství, předměty se zdají zvětšené, malou překážku v cestě překračuje či přelézá jako ohromnou. Je velmi zajímavé, že jed z muchomůrky se nezměněn vylučuje močí. Domorodci nosí s sebou lahvičku, do níž močí, a moč znovu pijí. Touha po jedu je tak velká, že na výpravě za muchomůrkou, pokud jim dojde zásoba hub a vlastní moč se stává již neúčinnou, požádají druha, kterého potkají, o jeho moč, kterou pijí. Je to zdvořilostní zvyk a žádost nelze odmítnout.

Zdroj Pavel Váňa - Průvodce bylináře Pavla celým rokem, nakladatelství Eminent

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

asdfaf
sdada  |  10.4.2013 11:31

kiss !!
Hitler  |  10.4.2013 11:32

hovno s námi
Hitler vykuřpéro  |  10.4.2013 11:32

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John...
Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích  |  28.12.2014 19:38

ty doporučovači
Vykuř  |  28.12.2014 20:30

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *