Slangový slovník drogové scény

9.4.2009 00:00
Drogy

Tento seznam rozhodně není vyčerpávající a kompletní a neobsahuje všechny hovorové výrazy, které se v souvislosti s drogami užívají. Označení mívají také svá regionální specifika a mohou se v závislosti na drogové scéně průběžně měnit.


absťák ? abstinenční syndrom neboli syndrom z odnětí je stav, který nastává po přerušení užívání drog u závislých osob; má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po alkoholu, benzodiazepinech a barbiturátech
acid, kyselina ? LSD ? halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek, paper) napuštěného účinnou látkou; kyselina může znamenat také kyselinu citronovou nebo citronovou šťávu používanou při injekční aplikaci heroinu k jeho rozpuštění na lžičce
áčko ? Alnagon, lék s obsahem kodeinu
apač ? Apaurin (jeden z firemních názvů pro Diazepam)
AT, átéčko ? psychiatrická ambulance zaměřená na problematiku závislostí (AT = alkohol, toxikomanie)
bad trip, horror trip ? (z angl. špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristické pro halucinogeny
bílej, hnědej ? heroin podle barvy (čistoty)
bouchnout si, šlehnout si, nastřelit se, dát si, nařachnout se,
najet se, naprásknout se ? injekčně si aplikovat drogu
braun, béčko, český heroin ? látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny ovoidů; aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost; v posledních letech byl v tuzemsku vyráběný ?braun? do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem
buchna, braunka, pumpa, nástřelka, pichna, práskačka ? injekční stříkačka
čaras ? druh hašiše, užívaný hlavně v Indii
čára, lajna ? dávka drogy (obvykle kokainu nebo pervitinu) určená ke šňupnutí
čistý ? ve spojení ?být čistý? = nebrat drogy; ve spojení ?máš čistý? = máš čisté injekční stříkačky
čórka, čórovat, čórkař ? krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu), krást, zloděj
dealer ? v prostředí drogové scény obchodník s drogami
dělat peníze ? opatřovat si peníze na drogy, většinou nelegálně
depka, déčko ? deprese
diák ? Diazepam (lék ze skupiny benzodiazepinů)
dojezd ? stav při odeznívání účinků drogy (většinou nepříjemný)
éčko, e_ o, efo ? efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu
eso, esko ? Subutex, lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně; dříve také Solutan ? lék obsahující efedrin, výchozí látku pro výrobu pervitinu
elpaso ? loupežné přepadení
emko ? morfin
extáze, extoška, xtc, tableta, pilule, éčko, kolčo, kolečko,
koule ? droga MDMA (extáze) ve formě tablet
fetovat, smažit, frčet, fárat (ostravský slang) ? být pod vlivem drogy; ?fárat? je také specifický výraz pro přehrabování popelnic v důsledku intoxikace pervitinem
fetky, smažky, vysmaženci, toxíci, feťáci ? uživatelé drog
fetovat, smažit ? brát drogy
flashback [čti fl ešbek] ? (z angl. záblesk paměti) návrat stavu prožitého při intoxikaci s určitým časovým odstupem, obyčejně literatura uvádí jeden rok, může to však být i déle
gambler ? patologický hráč
géčko ? gram (drogy)
halušky, haluze, figury, haldy (ostravský slang) ? halucinace
hašiš, haš, shit [čti šit], čokoláda, bahno, hovno ? zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí
herák, héro, háčko, ejč, eič, kedra, kedr ? heroin
hlasy, slyšiny ? sluchové halucinace (obvykle nepříjemné, spojené s toxickou psychózou vyvolanou stimulačními drogami)
houbičky, houby, lysoně ? halucinogenní houby lysohlávky
hulit, zahulit ? kouřit marihuanu či hašiš
hulič ? uživatel marihuany či hašiše
chemky, chema ? suroviny a zařízení pro výrobu drog, nejčastěji
pervitinu
joint, špek, brko ? marihuanová cigareta
káčko ? kodein (lék proti kašli na bázi opioidů); rovněž kontaktní centrum pro uživatele drog
káčkaři ? pracovníci kontaktního centra, často i terénní pracovníci
klepky, zob ? tablety s psychotropním účinkem
koks, kokos, sníh, cukr, pudr, kokeš ? kokain
marjána, mařena, ganja, hulení, tráva, travka, zelí ? marihuana, konopí
meťák ? megafon, opioid užívaný v substituční terapii při závislosti na heroinu
materiál, matroš ? droga
mikrotrip, mikráč, krystal, kamínek ? LSD prodávané v malé hrudce velikosti kamínku do zapalovače
nádobíčko, vercajk, nádobí ? pomůcka k aplikaci drogy (injekční stříkačka, lžička, voda, vata apod.)
nájezd ? stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy
nášleh, nástřel ? dávka drogy k injekčnímu podání, injekční aplikace drogy, akt injekční aplikace drogy
nášňup, nášup ? aplikace drogy šňupnutím
perník, peří, piko, péčko, pergo ? pervitin
perníkář, pikař, péčkař ? uživatel pervitinu
podlampovka ? marihuana s vyšším obsahem THC vypěstovaná v domácích podmínkách pod umělým osvětlením
přešleh, přestřel, překop, přebouchnutí, přebuch ? předávkování
psaníčko, psáňo ? malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drogy (pervitin, heroin) distribuují.
psychina ? psychiatrická léčebna, psychiatrická ambulance
roháč, erko ? Rohypnol
rozdělat ? rozmíchat drogu před injekční aplikací
řezat ? ředit drogu přidáváním neúčinných a často i zdraví ohrožujících látek
sjet se ? aplikovat si drogu
sjet lajnu, vyjet lajnu, dát si lajnu ? šňupnutí tvrdé drogy
skunk [čti skank], skaňour, skéro, skaro ? vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách)
sklo ? laboratorní sklo používané při výrobě pervitinu
smažba, jízda ? intoxikace pervitinem
speed ? drogy se stimulačním účinkem (obvykle jsou takto
označovány amfetaminy, méně často pervitin a jiné drogy)
speedball [čti spídból] ? heroin užitý společně s kokainem nebo s pervitinem
stíha, stíhačka ? iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace, např. pervitinem
subáč ? Subutex, lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně (dvojkový, osmičkový subutex, spáč ? podle množství účinné látky v mg)
šmé, šméčko ? podraz, podfuk, nečestné jednání či nekvalitní
droga
šutr, kámen, kedr, kedra ? heroin prodávaný ne jako prášek, ale ve formě malé hrudky
téčko, techo ? toluen, organické rozpouštědlo
teréňáci, streeti ? pracovníci terénních programů, kteří působí přímo na ulici
toxík ? uživatel drog
trip, být na tripu, výlet, jízda ? stav po užití halucinogenů (nejčastěji ve spojení s užitím LSD)
trip ? papírek napuštěný LSD (obvyklá forma prodeje LSD)
var ? proces pokoutní výroby drogy, většinou pervitinu
vařič ? člověk pokoutně vyrábějící drogy
voblož, vobložit ? okrást někoho o peníze, drogu
vodnice, šíša ? vodní dýmka užívaná při kouření tabáku, marihuany, hašiše
vyhulenec ? člověk užívající ve větší míře marihuanu nebo hašiš
vykroucenec ? člověk pod vlivem pervitinu se specifickými
?vykroucenými? pohyby
vytuhnout ? usnout nebo být ve stavu, kdy člověk není schopen nic dělat (obvykle v souvislosti s intoxikací konopnými drogami)
zásek, zaseknout se, úlet, ulítnout na něčem, zacyklit se,
obklíčit se ? stav, kdy pod vlivem drogy (nejčastěji stimulantů nebo halucinogenů) člověk delší dobu něco stereotypně dělá, např. prohrabává popelnice, přerovnává peněženku, češe se, hledí na nějakou budovu apod.
zlatá (dávka, rána) ? dávka, kterou si závislý aplikuje k záměrnému předávkování a ukončení života

Zdroj: Drogy ? otázky a odpovědi, nakladatelství Portál

Související články

Filozofie toxikomana

13.2.2009 00:00

Nejčastěji zneužívané drogy

23.3.2001 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jsem smazka a je mi fajn,seru na kazdyho at zvani co chce
Okovana  |  8.5.2016 23:01

To nejlepší ti co pracovali jak blázni,k tomu ještě kupovali ze záloh...
Důvěřiví  |  8.5.2016 23:18

Velice výstižné, však také my sereme na závisláky, pokud mě vlezou...
rarák  |  8.5.2016 23:24

Případ smíchovské restaurace Řízkárna ,šéf byl taky divnej,ovšem...
Franta  |  9.5.2016 10:35

Si zabil
Skerko  |  23.3.2017 08:43

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *