Stimulační drogy

19.6.2015 00:01
Drogy

Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodou skupinou látek, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolá různou míru stimulace organismu od pocitu svěžesti až po nekontrolovatelné vzrušení. Nejvýznamnějšími zástupci ze skupiny nelegálních drog jsou pervitin a kokain, někdy je mezi ně řazena i výše uvedená extáze (MDMA), mezi legální stimulanty patří látky s mnohem mírnějším efektem - káva a čaj.

Drogová scéna

Pervitin je tradiční „česká“ droga, jeho výroba pro ilegální trh byla v domácích laboratořích běžná již před rokem 1989. Patří mezi budivé aminy, které byly syntetizovány poměrně pozdě a zpočátku byly používány jako léky proti únavě, obezitě, narkolepsii nebo využívány armádami pro zvýšení výkonu jednotek. V současnosti je v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější „tvrdou“ nelegální drogou.
Užívání kokainu je - pravděpodobně díky dominantnímu postavení pervitinu u nás - stále okrajové. Důvodem je jistě i poměrně vysoká cena. Užívají jej spíše movitější skupiny obyvatelstva. Kokain je účinnou látkou jihoamerického keře, koky pravé, která roste v oblasti And. V krajině svého původu má tradiční význam - usnadňuje adaptaci na vysokohorské prostředí a užívání má mnohasetletou tradici. V tomto případě je však kokain užíván ve formě čaje z kokových listů.

Účinky

Stimulancia jsou látky, které mají mocný stimulační účinek na centrální nervový systém, především mozek. Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění určitých skupin neuronů, resp. jejich spojení, tzv. synapsí. Obyčejně dochází ke změně v režimu vylučování látky, která zprostředkovává spojení mezi neurony, tzv. mediátoru. Užitím psychostimulancia nastává vyčerpání zásob mediátoru, proto po odeznění účinku dochází k jeho přechodnému nedostatku; uživatelé silných stimulancií tento stav vyčerpání znají pod pojmem „dojezd“

Pervitin

Běžné dávky se pohybují od 50 do 250 mg. Literatura popisuje užívání denních dávek nad 1 gram. U nitrožilní aplikace účinek nastupuje ihned, u sniffingu (šňupání) za 5-10 minut, při užití per os (spolknutí) do jedné hodiny. Hlavní příznaky intoxikace zmizí za 8-10 hodin. Z těla se vylučuje močí z velké části nezměněn po řadu dní (v moči se objevuje již za 20 min. po aplikaci).Jeho detekce laboratorními metodami v moči je možná někdy i po 14 dnech.

Pervitin v CNS zvyšuje koncentraci mediátorů (látky, které přenášejí elektrické vzruchy mezi neurony) - monoaminů (dopaminu, noradrenalinu a serotoninu) v synapsích (spojení nervových buněk). Po odeznění efektu dochází k vyčerpání mediátorů, což je příčinou nepříjemného stavu - „dojezdu“. Pervitin je psychomotorické stimulans (psychostimulans), zřetelně ovlivňuje motoriku, ale i psychické funkce. Užití vede k euforii, snižuje únavu, navozuje stereotypní chování a způsobuje nechutenství (anorexii).
Pervitin uvolňuje v těle zásoby energie a zvyšuje výkonnost celého organismu. Urychluje psychomotorické tempo, způsobuje motorický neklid - typická je tzv. „vykrouženost“. Zvyšuje krevní tlak a tep, stoupá dechová frekvence. Zorničky jsou rozšířené (mydriáza). Zvyšuje riziko křečí. Ustupuje pocit únavy, organismus pracuje s vypětím sil až do vyčerpání.
Metamfetamin urychluje tok myšlenek, často na úkor kvality (hlavně při opakovaném užití). Také zvyšuje pozornost a soustředěnost. Zlepšuje schopnost empatie a odstraňuje zábrany. Po jeho užití nastupuje euforie, pocit sebejistoty a rozhodnost. Intoxikovaný nemá potřebu spánku. Působí rovněž anxiogenně (může navodit strach a úzkost). Po odeznění účinku se dostavuje fáze deprese s hlubokými pocity vyčerpání a celkovou skleslostí.

Kokain

Nástup účinku se tělesně projeví vzestupem krevního tlaku, zrychlením pulzu, rozšířením zornic (mydriasou), pocením a nevolností. Při prvním užití jsou pocity většinou spíše nepříjemné (srdeční slabost, rozšíření zornic, třes rukou, mrazení, bledost), teprve opakované užívání vede k euforii. Kokainista je veselý, družný, má halucinace příjemného obsahu, dostavuje se touha po pohybu a zvýšeném výkonu. U některých uživatelů se objevuje lenivá snivost spojená s halucinacemi. Stav připomíná hypomanii - intoxikovaný je často na první pohled nápadný přebytkem energie, hovorností, hyperaktivitou až agitovaným neklidem. Dostavuje se euforie, nápadné jsou poruchy chování, vymizení zábran, vystupňovaný sexuální pud vede k nymfomanickému chování u žen, u mužů také roste chuť, ale často klesá schopnost pud ukojit. Kokain je silné anorektikum (snižuje chuť k jídlu).

Zdroj: Drogy - otázky a odpovědi - Kolektiv autorů sdružení SANANIM, nakladatelství Portál
.

 

 

Související články

Benzodiazepiny - velmi často zneužívané léky

9.6.2019 00:00

Pozor na pití energetických nápojů současně s alkoholem, u dětí, těhotných a kojících žen

22.1.2015 00:01

Alkohol a drogy u dětí

16.7.2014 00:01

Jak přestat zbytečně mrhat energií?

24.6.2014 00:01

Jak získat energii bez kofeinu

16.6.2014 00:01

Drogy v dnešní společnosti - doslova všude kolem nás

1.4.2014 00:01

Nová droga z náplastí

14.3.2014 00:01

Kokain rychle mění mozek

24.9.2013 00:01

Energetické nápoje mohou poškozovat zdraví dětí a mladých lidí

6.9.2013 00:01

Jsme nejvíce neřestnou zemí na světě

15.8.2013 00:01

Kofein je nejrozšířenější psychoaktivní droga na planetě

5.7.2013 00:01

Úřady v Americe vyšetřují možnou souvislost mezi úmrtími a energetickým nápojem Monster Energy

6.11.2012 00:01

Víte, kolik je kofeinu v kávě či čokoládě?

28.5.2012 00:01

Fentanyl - droga 40x silnější než heroin

4.5.2012 00:01

Zdravotní poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik

13.4.2012 00:01

Rizikové faktory mozkové mrtvice

8.2.2012 00:01

Léky, které mohou způsobit impotenci

11.3.2011 00:00

Omezování kofeinu

11.11.2009 00:00

Jsou vaše návyky pití kávy vhodné?

27.8.2009 00:00

Benzodiazepiny a závislost

6.5.2009 00:00

Péče o dítě závislé na návykových látkách

29.4.2009 00:00

Příliš mnoho kofeinu může způsobit halucinace

13.4.2009 00:00

Slangový slovník drogové scény

9.4.2009 00:00

Otázky a odpovědi kolem pervitinu

14.10.2008 00:00

Zabijáci našeho mozku - káva, alkohol a tabák

26.6.2008 00:00

Káva jako dámské afrodiziakum

29.5.2008 00:00

Na předávkování těkavými látkami umírají často i děti

7.3.2008 00:00

Drogovou závislost prozradí jednoduchý test

28.2.2008 00:00

Vyléčení drogově závislí by neměli pít ani alkohol

4.1.2008 00:00

Nejrozšířenější drogou v Evropě je konopí, roste užívání kokainu

14.12.2007 00:00

Dráždidla a stimulancia

4.10.2007 00:00

Paměť starších žen prý může ochránit kofein

16.8.2007 00:00

V ČR roste zneužívání subutexu

19.7.2007 00:00

Nejvíce užívanou tvrdou drogou v Česku je subutex

18.12.2006 00:00

Nebezpečí energetických nápojů

15.6.2006 00:00

Koka není jen surovinou pro kokain, je i zdravá a zasytí

31.5.2006 00:00

Dvě třetiny návštěvníků klubů někdy okusily extázi

28.4.2006 00:00

Káva zlepšuje krátkodobou paměť

3.3.2006 00:00

Káva a nikotin tvoří vražednou kombinaci

8.12.2004 00:00

Kofeinu by se měla mládež spíše vyhýbat

17.5.2004 00:00

Extáze je časovaná bomba

24.9.2003 00:00

Kofein číhá i tam, kde ho nečekáme

30.7.2003 00:00

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?

14.2.2003 00:00

Abstinenční příznaky

2.1.2003 00:00

Taneční drogy

20.12.2002 00:00

Jak se občerstvit bez kofeinu

5.8.2002 00:00

Pomoc pro rodiče a přátele drogově závislých

28.2.2002 00:00

Vliv drog na zdraví zubů

10.1.2002 00:00

Internetová drogová poradna

19.4.2001 00:00

Nejčastěji zneužívané drogy

23.3.2001 00:00

Analgetika novou drogou - módní, příjemnou a návykovou

21.3.2001 00:00

Rostlinné drogy

17.1.2001 00:00

Kofein a závislost

24.8.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *