Tabák zabíjí - nenechte se oblbnout!

27.6.2000 00:00
Drogy

Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které, používáno k tomu účelu, k němuž bylo vyrobeno, způsobuje smrt - a to celé polovině svých konzumentů. Za jejich dnešní rozšíření může to, že jsme na to přišli pozdě: první ze zhruba 60 000 prací, prokazujících vliv na zdraví (pětina úmrtí ve vyspělých zemích, i u nás), byla publikována teprve roku 1950. Přitom jen ve 20. století zabily cigarety víc lidí než obě světové války dohromady - asi 100 milionů osob. Při současném trendu to v 21. století bude už miliarda mrtvých.

Komentář k argumentům proti zákazu reklamy na tabákové výrobky.

 • legalita
  Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které, používáno k tomu účelu, k němuž bylo vyrobeno, způsobuje smrt - a to celé polovině svých konzumentů. Za jejich dnešní rozšíření může to, že jsme na to přišli pozdě: první ze zhruba 60 000 prací, prokazujících vliv na zdraví (pětina úmrtí ve vyspělých zemích, i u nás), byla publikována teprve roku 1950. Přitom jen ve 20. století zabily cigarety víc lidí než obě světové války dohromady - asi 100 milionů osob. Při současném trendu to v 21. století bude už miliarda mrtvých. Proto by také nebylo možně dnes někde začít vyrábět nebo prodávat cigarety - a vzhledem k tomu, co dnes o vlivu cigaret na zdraví víme, lze v budoucnu předpokládat výraznou regulaci prodeje (Peto et al., 1994).

 • svoboda
  Už z předešlého textu vyplývá, že svoboda podnikání tabákového průmyslu stojí lidské životy - můžeme to přirovnat k tomu, kdyby se někdo zastával svobody diktátora vraždit. Navíc, u cigaret chybí druhá stránka věci: adekvátní kampaně propagující nekuřáctví.
  Článek 10 Evropské dohody o lidských právech uvádí:

  1. "Everyone has the right to freedom of expression ?
  2. The exercise of these freedoms, since it carries with its duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions or restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society,?for the protection of health?"

 • vliv reklamy na kuřáctví
  Závislost na tabáku je nemoc (číslo diagnozy F 17.2,3) a to nemoc dětská: naprostá většina kuřáků (asi 90%) začne kouřit před svým 18. rokem, nejčastěji kolem 14-16 let. Tabáková reklama má také jako cílovou skupinu nikoli dospělé, ale děti a to kolem věku 12 let. Cena dvanáctiletého dítěte, které začne kouřit, byla ve Velké Británii odhadnuta na 40 000 LST (to jsou peníze, které na takovém dítěti za jeho průměrný život průměrného kuřáka tabákový průmysl vydělá). V pražské studii 3 500 dětí kouřilo 63% cigarety, na které právě probíhala nejmasivnější kampaň, i když byly dražší než nejprodávanější značka (Králíková,1995). Podobná americká studie ukázala, že je tomu tak dokonce v 80-85% (Pierce,1999).
  Reklama na tabák tedy neznamená volbu značky, ale začátek kuřáctví.

 • snížení spotřeby
  je tabákovým průmyslem zpochybňováno, je však prokazatelné, následující údaje: země, datum zákazu reklamy, pokles spotřeby do 1996

  Norsko 1.7.1975 - 26%
  Finsko 1.3.1978 - 37%
  Nový Zéland 17.12.1990 - 21%
  Francie 1.1.1993 -14%
  (podle Joosens,L.: Questions and Answers, UICC,1998)

 • poškození spotřebitele
  je oblíbený mýtus tabákového průmyslu - ztráta peněz za příjmy z reklamy, ztráta pracovních míst a podobně. Podstatné je, že peníze se neztratí: tři ze čtyř kuřáků (to jsou ti, kdy by si přáli přestat, ale vzhledem k drogové závislosti na nikotinu nemohou) by jistě vyjmenovali jiné spotřební zboží, které by si s chutí koupili, kdyby nemuseli utrácet za cigarety. Peníze (včetně pracovních míst nebo reklamy) se jen přesunou do jiných oblastí. Jen na okraj, např. Liberální institut mohl pracovat na své studii.
  Jestli spotřebitele něco poškozuje, je to tabák.

 • sponzorování
  Jistěže peněz na kulturní, sociální a sportovní oblasti nebude nikdy dost. Tabákový průmysl je však nechce primárně podporovat, ale jen prodat touto cestou své výrobky. Např. v lednu letošního roku na mne silně zapůsobily důkladné rozpaky Bernie Ecclestona, který v britském parlamentu dobře připraveným poslancům zdravotního výboru vůbec nedokázal odpovědět na otázku, co že si to vlastně tabákový průmysl od formule 1 za těch 200-300 milionů liber ročně vlastně kupuje. Podobně tam působili zástupci FOREST (britské sdružení na ochranu práv kuřáků, jehož citace Liberální institut uvádí). Dobrý zákon komplexní kontroly tabáku řeší tento problém tak, že 0,5-1% z daní za tabákové výrobky je určeno na sponzorování a kontrolu tabáku (např. v Polsku).

 • "řada členských zemí EU",
  které protestují proti direktivě 98/43/EC, uváděná ve studii Liberálního institutu, není moc dlouhá - je to jen Německo (spolu s výrobci tabáku). Na verdikt o oprávněnosti jejich protestu si musíme počkat do konce letošního roku. Ale tato direktiva přesto platí, ačkoli je to v uvedené studii zpochybněno.

  Závěr
  Tyto argumenty proběhly Evropou před přijetím direktivy o zákazu reklamy na tabákové výrobky a právě její přijetí parlamentem EU ukazuje, že nemohly obstát. Nedejme se ani my ohlupovat. Hodí se k tomu heslo letošního Světového dne bez tabáku, který Světová zdravotnická organizace vyhlašuje každoročně na 31.5.: Tobacco kills - don´t be duped (Tabák zabíjí - nenechte se oblbnout).

  Za ČK EMASH (Českou komisi European Medical Association Smoking or Health) připravila Eva Králíková

  MUDr. Eva Králíková,CSc.
  Ústav hygieny a epidemiologie l.LF UK
  Studničkova 7, 128 00 Praha 2
  0602 841 263
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  ale přestat chlastat je těžší...soudě podle počtu úspěšně...
   |  29.1.2009 18:11

  ...Přitom jen ve 20. století zabily cigarety víc lidí než obě světové...
  Lukin  |  14.4.2009 19:33

  Hulím třicet let a dodnes jsem neměl chřipku ani jiné dýchací...
  starý krokodýl  |  4.12.2012 15:11

  tak to buď rád. Můj děda hulil také dost a odskákal to chudák...
  No,  |  8.12.2012 09:41

  Ale jen asi polovinu, tak můžete být ta druhá polovina,jejíž délku...
  Občan Pavel  |  16.7.2018 12:45

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *