Typy alkoholismu

11.11.2010 00:00
Drogy

Tradiční dělení hovoří o alkloholismu delta-románském. Piják udržuje určitou hladinu alkoholu v krvi, nepije však do úplné opilosti. Naopak gama (anglosaský typ) je pití "do padnutí", do naprosté opilosti. Britské ministerstvo zdravotnictví rozdělilo pijáky orientačně do devíti skupin. Jsou to:

1.      Přepíječ deprese: Může jít o depresi jako chorobu nebo jen depresivní pocity, třeba v souvislosti s rozvodem, ztrátou zaměstnání, dluhy atd.

2.      Zaháněč stresu: Chce přijít rychle na jiné myšlenky, odpoutat se od reality, zapomenout na nároky práce nebo vztahu.

3.       Manažer a lobista: U skleničky se mu dobře jedná, díky alkoholu se snadněji sblíží s obchodními partnery.

4.      Hospodský typ: V hospodě se cítí dobře. Je to pro něj útočiště a druhý (někdy dokonce první) domov.

5.      Společník: „Mezi chlapama“ v hospodě mu je dobře. Má tam kamarády. Mezi nimi, pokud potřebuje, najde pomoc.

6.      Nudící se osamělec: Pití je „poslední kamarád“, který mu zůstal. Cítí se sám a podnapilému samota tolik nevadí.

7.      Macho: Tolik chce být drsný chlapák, z něhož jde strach a před nímž ženy klesají do kolen. Střízlivý je spíše ušlápnutý slaboch. Stačí ale trocha alkoholu, a svět mu leží u nohou.

8.      Požitkář: Pravý dědic antického boha vinic Dionýsa neboli Bakcha. Ten, jak dobový pramen uvádí, „zbavoval zábran a rozpoutával vášně“. Když pije, cítí se prostě jako bůh. Nezávislý, svobodný, uvolněný, mocný...

9.      Mix: Ne-li od každého, tak od většiny z výše uvedených důvodů konzumace alkoholu něco. Kombinace motivů, někdy doplněná i vlivy profese blízké, nebo dokonce vyžadující konzumaci alkoholu.

Každá typologie je zjednodušující, možných kombinací je řada. To platí i v tomto případě. Jisté ovšem je, že podobnost mezi pijáky v Čechách a v Británii je poměrně značná. V obou zemích (mj. i srovnatelně) roste počet žen na této droze závislých. Typologie si jich příliš nevšímá. Výslovně se jedná o ženském pití u „nudících se osamělců“, žen kterým nechybí nic... kromě zájmu a pocitu opory.

Zdroj: Tomáš Novák - manželství jako trvalý stres, nakladatelství Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

publo alkoholismus je dost špatna nemoc rychlo se člověk muže stat...
nemoc  |  5.2.2011 23:17

V Ottově slovníku načném je popsáno pár typů alkoholismu. Je tam...
golgol  |  5.2.2011 23:58

alkohol ubira na iteligenci člověka ale co tam je napan je uplna blbost...
nemoc  |  6.2.2011 13:42

1.3.2011 bude otevřená nová léčebna pro alkoholiky. Zajímavý odkaz...
Aleš  |  12.2.2011 14:04

Jistě Aleši, ale za desítky tisíc kč, viď!
Jura  |  15.10.2011 20:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *