Vliv částečné prohibice na postoje a vzorce užívání alkoholu u mladých dospělých v ČR: internetový průzkum

29.5.2013 00:01
Drogy

V současné době patří kauza metanol a s ní související proběhlá prohibice mezi velmi aktuální a diskutovaná témata. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové téma, nebyl zatím realizován dostatek výzkumů.

Náplní  mé diplomové práce je realizace dotazníkového šetření (korelační studie), která se zaměřuje na zjištění možných souvislostí mezi proběhlou prohibicí a změnami postojů, návyků a vzorců chování u cílové skupiny.


Methylalkohol je nejjednodušší alkohol. Používá se například v chemickém průmyslu a v laboratořích, může nadměrně vznikat při neodborné domácí výrobě lihovin. Tato látka, která patří mezi vysoce jedovaté kapaliny, v případě požití vyvolává během krátké doby těžkou otravu. Otrava se projevuje například zvracením, bolestmi břicha, poruchami vidění až slepotou. Dochází k okyselení vnitřního prostředí, následuje selhání dechu a smrt. K úmrtí může dojít již po požití několika desítek mililitrů. (Vokurka et al., 2008)


Hlavním cílem studie, která je součástí diplomové práce je popsat, jaký měla či má částečná a časově omezená (září 2012) prohibice vliv na postoje a chování mladých dospělých v ČR ve vztahu k alkoholu (zda došlo k nějaké změně v preferenci alkoholických nápojů, zda se nějak změnila četnost a množství i užívání alkoholických nápojů apod.), a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti).

Dotazník naleznete na  https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_23IMOvQyKyITAC9

Eva Přibylová - studentka Adiktologie ( léčba závislostí) na 1. LF UK

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Čekají vás rychlé exekuce.
Oprava poslední věty  |  27.6.2013 12:48

Nauč se taky mistra,a co?sten.
Buliku  |  9.9.2013 14:39

Blessed Day Business man/woman, i am a financier working with the BEN...
Ben wong  |  16.9.2014 11:40

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *