Za alkoholismus a závislost na drogách mohou z 50 procent geny

24.7.2007 00:00
Drogy

Za alkoholismus a závislost na drogách mohou podle odborníků ze 40 až 60 procent geny. Píše se to v novém čísle bulletinu Zaostřeno na drogy, který vydává národní monitorovací středisko pro drogy při úřadu vlády. Když však má někdo rodiče alkoholika, neznamená to, že se sám alkoholikem stane - vždy hraje roli prostředí a okolí, v němž člověk žije, upozorňuje autor článku Omar Šerý.

V ČR byl v roce 2000 zahájen genetický výzkum na vzorku 844 lidí. Vědci odhalili tři geny, které by mohly způsobovat závislost. Vedlejším výsledkem studie bylo též zjištění, že mezi alkoholiky se často vyskytují lidé s poruchou barvocitu, což je způsobeno zřejmě působením toxických látek na sítnici.

Již dřívější zahraniční výzkumy prokázaly, že alkoholismus je přenášen z matek na dcery a z otců na syny. Podle jednoho z nich u adoptovaných dcer, jejichž biologická matka byla alkoholička, hrozí čtyřnásobně vyšší riziko vzniku alkoholismu. Pokud byl však alkoholikem pouze biologický otec, zvýšené riziko závislosti dcery se neprokázalo.

Velký vliv na rozvinutí alkoholismu a jiných závislostí hraje vedle genetiky také biologický vývoj mozku před narozením, sociální prostředí, do nějž se člověk narodí, výchova a osobnostní rysy. Důvod, proč lidský mozek touží po droze, vězí podle vědců v takzvaném odměňovacím systému. Bez něj by nebylo možné přežití druhu, jeho nejvýraznějšími projevy jsou touha po jídle a sexuální pud.

Pozitivní zkušenost - odměna - vede člověka k dalšímu vyhledávání drog. Mimo závislosti na drogách a alkoholu se za poruchy odměňovacího systému považují i bulimie, anorexie, psychosexuální problémy nebo agresivita. Některé teorie počítají i se souvislostí mezi závislostí na drogách a patologickým hráčstvím. Mezi patologickými hráči je prý až desetkrát více lidí, kteří mají problémy s alkoholem a drogami.

Jaké geny přesně vedou k poruchám odměňovacího systému, je předmětem mnoha výzkumů. Vědci prozatím předpokládají, že se na vzniku závislostí podílí asi desítka genů.

Zdroj: ČTK

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dano, já si myslím ,že sestru máš ráda, jen se nedokážeš vyrovnat s...
Vanda  |  13.11.2010 00:05

Můj strýček je také alkoholik....odstěhoval se z rodného města oženil...
Ančí  |  9.2.2011 18:24

Sakra.. nejdříve jsem nadpis četl: "Za alkoholismus a závislost na...
Honza  |  28.5.2011 16:58

pijí víc než muži...já to chytla přes koleno od báby ... naši nepili...
ženy  |  10.5.2013 10:23

moje dcera mi umírá nedokážu říct nic . jen si připadám že jsem se...
ahoj  |  11.5.2013 22:25

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *