Závislost je dřina

10.8.2001 00:00
Drogy

Oproti představě společnosti, že braní drog je zábava, zkušenost závislých dokazuje pravý opak. Lidé na tvrdých drogách neznají odpočinek. Pro běžného narkomana je jeho závislost nepředstavitelná dřina.

Zatímco lidé závislí na legálním alkoholu potřebují na "udržení hladinky" stále nižší dávky destilátů, závislost na drogách má opačný průběh. Aby narkoman mohl vstát z postele, musí dávky neustále zvyšovat.

Již po půlroce pravidelného užívání tvrdých drog se narkoman pro uspokojení své potřeby dostává na několikanásobně vyšší dávku než na začátku. Už po půlroce musí vydělat nejméně 1000 Kč denně, aby mohl fungovat.

Aby se nemusel narkoman po léčbě vracet znovu do tohoto kolotoče shánění drogy, občanské sdružení SANANIM provozuje již několik let doléčovací program v doléčovacím centru (DC).

Nabízí se otázka proč doléčovat, když je narkoman již po léčbě? Častým a velkým rizikem pro lidi, kteří absolvovali buď ústavní nebo komunitní typ léčby je nezvládnutí návratu do každodenního života, který jej "tak často sváděl k braní drog". DC SANANIM svým programem právě vyplňuje mezeru mezi léčbou a samostatným životem bývalého narkomana, nyní "klienta".

Klienti, kteří strávili několik měsíců v léčbě, se ocitají v situaci emigrantů vracejících se zpátky domů. DC SANANIM pomáhá klientům při shánění bydlení, práce a jiných obtíží spojených s návratem do života. Aby klienti odvrátili nebezpečí, že se vrátí do starých kolejí závislosti, navštěvují resocializační programy různého zaměření.

Pokud mají problém s bydlením, mohou na přechodnou dobu 6 měsíců pobývat v chráněných bytech a získat tak čas pro postavení se na vlastní nohy. Podobně to funguje i v otázce shánění práce, klienti v DC SANANIM mají možnost práce v chráněné keramické dílně a k rychlejšímu nalezení nového místa mají v DC SANANIM k dispozici přístup na internet. Doléčovací centrum pomáhá klientům i v otázce trávení volného času pořádáním klubových sportovních a kulturních aktivit.

Řada klientů po ukončení komunitní léčby a návratu domů je vystavena pocitům izolace a samoty. V doléčovacím centru se setkávají s dalšími lidmi v podobné životní situaci. V ambulantních skupinových programech si mohou navzájem pomoci v řešení potíží "obyčejného života". Klienti často popisují tuto životní situaci jako "návrat do džungle". Pokud se jejich začlenění do "společenské džungle" podaří, mohou si i oni vychutnat svoji "první dovolenou".

Pracovníci doléčovacího centra občanského sdružení SANANIM hovoří o tom, že oproti minulým prázdninám, kdy byl vždy úbytek klientů nastupujících do doléčovacích programů, jsou letošní prázdniny ve znamení zvýšení zájmu absolventů rezidentní léčby.

Další informace:
www.sananin.cz
www.drogovaporadna.cz

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

každá závislost je svinstvo,též o tom něco vím ,ale zase z jiného...
občas čtoucí  |  19.4.2010 00:23

Ano to je kazdy den sichta do noci pernik shanim,davam sistrikackou 4-5x dene
pernikova  |  2.5.2016 06:23

Uz taky davam do zily a musim schanet je to drina
sex a copanky  |  5.5.2016 16:36

Feťáci si odůvodní i hovno namazané na chleba jako lahůdku,jen když...
Ex 666 Krchov  |  7.5.2016 11:06

dobrým jídle při obědě to je droga!
závislost na......  |  7.5.2016 13:56

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *