Zdravotní poruchy vyvolané požíváním opioidů

22.12.2011 00:01
Drogy

V našich zemích byl zneužíván morfin, který vedl k těžké závislosti s výraznými psychickými a somatickými příznaky. Vzhledem k přísné evidenci morfinu a dalších opiátů se dnes morfinismus vyskytuje zcela výjimečně. Naopak snadno dostupným se stal heroin. Z dalších opioidů je zneužíván kodein a ze syntetických opioidů pethidin (Dolsin) a methadon.

Morfinisté bývali nápadní sešlým zevnějškem, šedavým zabarvením kůže, vyhublostí a furunkulózou ( četný výskyt nežidů a vředů), mívali sklon k nízkému tlaku (hypotenzi), trpěli bušením srdce (palpitacemi),  nepříjemnými pocity brnění, píchání, svědění či pálení kůže (paresteziemi), zimomřivostí, třesem, poruchou koordinace pohybů (ataxií). V době nastupujících odvykacích příznaků byli mrzutí, hypochondricky a de­presivně ladění se sklonem k úzkostem s naprostou nevýkonností. Po aplikaci dávky se z nich stávali lidé duševně čilí a společenští. Střídání těchto stavů je pro diagnózu morfinismu (i ostatních toxikomanií) dia­gnosticky cenné. Vzhledem k přísné evidenci morfinu a dalších opiátů se dnes morfinismus vyskytuje zcela výjimečně.

Naopak snadno dostupným se stal heroin (diacetylmorfín), který si toxikomani aplikují šňupáním nebo injekčně. Heroin podobně jako morfin patří ke krátkodobě působícím opioidům, u rozvinutého návyku je nutno aplikovat další dávku za 6-8 hodin. V době intoxikace se toxikoman cítí uvolněný, propadá se do příjemného snění, starosti přestávají doléhat, nálada je euforická; nastupující odvykací stav se hlásí neklidem, úzkostí, plačtivostí, návaly horka a zimy, svěděním, nespavostí a svalovými křečemi, které svou bolestivostí jsou mnoh­dy nesnesitelné.Těžká intoxikace heroinem může skončit letálně (ze­jména v případě přítomnosti balastních látek). Antidotem jsou antagonisté opioidů, např. naloxon v i. v. infuzi - terapii nutno provádět na ARO. Odvykací stav, byť probíhá značně dramaticky, život neohrožuje.

Z dalších opioidů je zneužíván kodein jako součást analgetik nebo jako výrobek toxikomanů (braun). Ko­dein se v organismu zčásti odbourává přes morfin, proto intoxikace i odvykací příznaky do značné míry připomínají morfinismus. Při i. v. aplikaci dochází k paresteziím („mravenci“ v hantýrce toxikomanů).

Ze syntetických opioidů vzniká závislost na pethidinu (Dolsin) a methadonu. Toho se používá na vybra­ných pracovištích jako substituce heroinu k zabránění kriminálního jednání toxikomanů a ev. zdravotních komplikací v důsledku používání znečištěných jehel. Methadon se podává vzhledem k delšímu poločasu vy­lučování 1x za 24 hodin, odvykací příznaky se považují za méně nepříjemné než u heroinu.

Zdroj: Psychiatrie - minimum pro praxi, nakladatelství Triton

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

mam bolesti na prave strane pod zebry,boli mi záda a nohy mam nesnesitelne...
doktor  |  23.1.2012 00:40

šlehám si už 20 let a sem štastnej doporučuji všem !!!
smažák  |  6.2.2012 17:32

Tri roky som užíval opioid tramal. Dnes sa jeho zásluhou liečim na...
luciano  |  6.2.2012 20:37

Pekny den, pokud potrebujete pomoc a vim moc dobre, s jakou...
eMDzi  |  18.12.2013 12:59

Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti John...
Doporučuji knihy Johna Virapena - pravda o lécích  |  28.12.2014 19:31

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *