Reklama

Bojíte se, že vaše dítě bere drogy?

Omamné látky jsou stále dostupnější a drogová závislost u dětí představuje reálnou hrozbu. Podle současných statistik jsou v největším nebezpečí v souvislosti s drogami děti ve věku od 13 do 15 let.

„Důvodem, proč děti sáhnou po drogách, bývá nejčastěji jejich zvědavost, snaha zapadnout do kolektivu, zahnat nudu nebo uniknout od reality. Drogová závislost nemusí být zpočátku vůbec patrná. Přesto existují signály, které vás mohou včas varovat,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Jistotu můžete mít ve chvíli, kdy objevíte jasný důkaz, jako jsou drogy samotné, lahve od rozpouštědel, krabičky od léků, dýmky, papírky, semena, stříkačky a jehly. Existují ale i méně nápadné příznaky.

Čeho si všímat?
S menšími problémy ve škole se občas potýká každé dítě, pokud se ale jedná o častější absence či zhoršující se prospěch, měli byste zbystřit. Další známkou, že něco není v pořádku, je změna kamarádů či koníčků. Nejvýznamnějším varováním jsou ale samozřejmě změny v chování. Pokud začne být vaše dítě více agresivní, nebo naopak skleslé, mohou být příčinou právě drogy. Ty mohou zapříčinit stranění se okolí či rychlé změny nálad. Pozor si dávejte také na nespavost, větší denní únavu nebo na změny vzhledu, jako je výrazný váhový úbytek. Pokud se sejde více výše zmíněných faktorů, raději začněte problémy aktivně řešit.

Vaše obavy mohou potvrdit nebo vyvrátit orientační testy z moči odhalující přítomnost drog. Mají podobu papírových proužků či destiček a využívají chemické reakce detekční látky s příslušnou drogou. Aby nedošlo k falšování vzorku, například jeho ředěním či náhrady, je vhodné být přímo u získání vzorku,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Reklama

Jak dlouho po požití lze drogu v moči prokázat?
Marihuana - rozpoznáme za 6-15 hodin po užití a 10 až 30 dní i déle podle doby užívání.
Kokain - detekujeme za 3-6 hodin a v trvání půl dne až 5 dní podle doby užívání.
Heroin - po 2 hodinách a 2-3 dny podle doby užívání.
Pervitin a Extáze - po 1-3 hodinách a 2 až 4 dny podle doby užívání.
Testování je levné a dostupné  
Vyšetření je cenově dobře dostupné a můžete ho objednat například v EUC Laboratořích s.r.o. Vzorek moči lze odevzdat v kterémkoli odběrovém místě EUC laboratoří. Cena testu je vždy 150,- Kč za jeden typ drogy.
 
Výsledky máte do pár hodin
„Výsledek získáte následující den po doručení vzorku moči. Negativní výsledek neznamená nutně vyloučení požití příslušné drogy, odběr je nutné vždy dobře načasovat. Nejvhodnější je vyzvednout si výsledky osobně druhý den v odběrové místnosti, kde jste vyšetření zadali,“ uzavírá MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.
Veškerá vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Našim klientům se často nechce trávit čas v čekárně u lékaře a pak žádat, zda jim konkrétní vyšetření předepíše. Volí rychlejší cestu a navštíví rovnou naše odběrová místa. Jejich seznam a další informace lze najít na webu www.euclaboratore.cz.

Reklama

Komentáře

Reklama