Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun

Psychické problémy, které dětem a mládeži ve věku do 18 let způsobil alkohol a drogy, stály loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu více než 14,5 milionu korun. To je o 2,5 % více než v roce 2016. Zvýšil se i počet dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů - loni jich bylo už 1 272, což je o 6,5 % více než v roce předchozím (1 194).

VZP na problematiku zneužívání nejrůznějších návykových látek dětmi upozorňuje nyní z důvodu blížícícg se prázdnin - v tomto období mají děti výrazně více volného času, jsou mnohem méně pod dohledem dospělých a mají proto také mnohem více prostoru k různým nebezpečným experimentům.

Klienti VZP mladší 18 let, jimž drogy a alkohol způsobily psychické problémy

Počet pacientů
Náklady v Kč


Rok 2016
1 194
14 153 517

Rok 2017
1 272
14 509 611

Ve více než polovině případů, kdy loni děti a mládež skončili kvůli návykovým látkám v péči lékařů, byl příčinou problémů alkohol. Na dalších místech skončily marihuana a pervitin.

Jaké návykové látky nejčastěji přivedly loni klienty VZP mladší 18 let k lékaři

Počet pacientů
Náklady v Kč

Alkohol
680
5 023 267

Opioidy
23
143 717

Kanabinoidy
206
2 180 263

Sedativa, hypnotika
81
518 928

Kokain
2
8 513

Jiná stimulancia (pervitin)
135
1 959 162

Halucinogeny
23
114 688

Tabák
63
61 492

Prchavé látky
24
95 509

Kombinace drog
241
4 404 071

Celkem
1 272*
14 509 611

*Nejde o součet výše uvedených skupin, někteří pacienti jsou započteni ve více z nich

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama