Reklama

Abstinenční příznaky při odvykání sladkostí

Možná vás překvapí, že konzumace cukru se od roku 2008 neustále snižuje. Může pro to být celá řada důvodů, včetně posunu chutí a životního stylu, stejně jako obliba diet s nízkým obsahem sacharidů, jako je keto dieta. A dalším důvodem může být lepší pochopení toho, jaké nebezpečí s sebou nese konzumace nadměrného množství cukru, napsal server The Conversation.

Snižování příjmu cukru má jasné zdravotní výhody, včetně nižšího příjmu kalorií, což může pomoci při snižování váhy a ke zdravějším zubům. Ale lidé někdy hlásí, že zažívají negativní vedlejší účinky, když se pokoušejí cukr omezovat - včetně bolestí hlavy, únavy nebo změny nálady, které jsou obvykle dočasné.

Příčina těchto vedlejších účinků zatím není příliš prozkoumána. Ale je pravděpodobné, že jsou tyto symptomy spojené s tím, jak mozek reaguje, když je vystavený potravinám s cukrem - a s biologií "odměny".

Sacharidy existují v několika formách, včetně cukrů, které se mohou přirozeně vyskytovat v mnoha potravinách - například jako fruktóza v ovoci a laktóza v mléce. Stolní cukr - známý jako sacharóza - je v cukrové třtině, řepě cukrové, javorovém sirupu a dokonce i v medu.

Hromadná produkce potravin je nyní normou a sacharóza i další cukry se přidávají do potravin, aby byly chutnější. Cukr se postará o vylepšení chuti a "pocitu v ústech", ale také má hluboké biologické účinky na mozek. Tyto účinky jsou tak zásadní, že dokonce vedly k diskusi, jestli můžete být "závislí" na cukru - i když tato otázka je stále předmětem zkoumání.

Reklama

Sacharóza aktivuje receptory sladké chuti v ústech, což nakonec vede k uvolnění chemické látky zvané dopamin v mozku. Dopamin je neurotransmiter, tedy chemická látka předávající vzkazy mezi nervy v mozku. Když jsme vystavení uspokojujícímu stimulu, mozek odpoví tím, že uvolní dopamin.

Odměňující efekt dopaminu se převážně projevuje v té části mozku, která je zapojená do potěšení a odměny. Odměna řídí naše chování - to znamená, že jsme ponoukáni opakovat chování, které vedlo k uvolnění dopaminu. Dopamin nás může pobízet k vyhledávání určité potravy - jako je nezdravé rychlé občerstvení.

Pokusy na zvířatech i lidech ukázaly, jak hluboce cukr aktivuje tyto dráhy odměny. Intenzivní sladkost překonává dokonce i kokain z hlediska vnitřní odměny, kterou vyvolává. Je zajímavé, že cukr dokáže aktivovat tyto dráhy odměny v mozku, ať už ho cítíme v ústech nebo se vstříkne do krevního oběhu, jak dokázaly pokusy na myších. To znamená, že jeho účinky nejsou závislé na sladké chuti.

U krys existují silné důkazy, které naznačují, že konzumace sacharózy může změnit strukturu v mozku, kterou dopamin aktivuje, stejně jako pozměnit zpracovávání emocí a změnit chování zvířat i lidí.

Je tak zjevné, že cukr na nás může mít silný dopad. A proto není překvapivé, že zaznamenáme negativní účinky, když začneme jíst méně cukru, anebo ho ze své stravy úplně odstraníme.

Právě během této rané fáze "cukrové abstinence" byly hlášeny jak psychické, tak fyzické symptomy - včetně depresí, úzkosti, zamlžení mysli, bolestí hlavy, únavy a závratí. Vzdání se cukru tedy může přinést nepříjemné pocity, jak duševní, tak tělesné, a proto může být pro některé lidi velmi těžké změnu stravy dodržet.

Příčina těchto symptomů nebyla nijak podstatněji zkoumána, ale je pravděpodobné, že jsou také spojeny s dráhami odměny v mozku. Jakkoli je myšlenka "cukrové závislosti" kontroverzní, důkazy na krysách dokázaly, že stejně jako další návykové látky dokáže cukr vyvolat nadměrné holdování, touhu a úzkost při jeho vysazení.

Další výzkumy prováděné na zvířatech ukázaly, že následky závislosti na cukru, abstinenční příznaky a relapsy jsou podobné, jako u drog. Ale většina výzkumu, který v této oblasti existuje, byla prováděna na zvířatech, a tak je těžké říci, jestli totéž platí i pro lidi.

Dráhy odměny v lidském mozku zůstaly nezměněné evolucí a je pravděpodobné, že mnoho dalších organismů má v mozku podobné dráhy odměny. To znamená, že biologické následky "cukrové abstinence", které byly pozorovány u zvířat, se pravděpodobně do jisté míry odehrávají i u lidí.

Změna chemické rovnováhy v mozku stojí téměř s jistotou za symptomy hlášenými u lidí, kteří ze stravy vyloučí nebo sníží příjem cukru. Krom zapojení do odměny dopamin také reguluje hormonální kontrolu, nevolnost a zvracení, a úzkost. Když se ze stravy odstraní cukr, rychlý pokles účinku dopaminu v mozku pravděpodobně naruší běžnou funkci mnoha mozkových cest, a to by mohlo vysvětlovat, proč lidé hlásí zmíněné symptomy.

Stejně jako u každé změny stravy, je klíčem dodržet ji. Takže pokud chcete dlouhodobě snížit příjem cukru ve své stravě, musíte se dostat přes oněch prvních několik náročných týdnů. A je také důležité si uvědomit, že cukr není sám o sobě špatný - jen by ho měl člověk konzumovat s mírou ve spojení se zdravou stravou a cvičením.

Zdroj: ČTK/The Conversation

Reklama

Komentáře

Reklama