Benzodiazepiny a závislost

V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka, prakticky všechna dnes užívaná anxiolytika patří do této skupiny.Jsou velmi často zneužívána jak uživateli drog, tak běžnou populací a lékaři je mnohdy dosti neopatrně a dlouhodobě předepisují. Jsou součástí mnoha domácích lékárniček.

Kromě anxiolytického účinku mohou mít také sedativní, hypnotický, antiepileptický, protikřečový a centrálně myorelaxační účinek (konkrétní účinky závisí na typu preparátu). Všechny léky mají různě vyjádřenou složku uklidňující, větší dávky téměř vždy vyvolávají spánek.

(Zne)užívané dávky jsou poměrně široké, zpočátku stačí jedna až několik tablet, postupně se lze propracovat až k několika desítkám. Léky jsou poměrně bezpečné při předávkování, pokud ovšem nejsou užity spolu s jinou tlumivou látkou. Zrádný je zvláště alkohol. Kombinace s alkoholem mohou vést ke smrtelnému předávkování.

Závislost na nich vzniká plíživě, má složku psychickou i fyzickou, odvykací stav se projevuje neklidem, návratem potíží, kvůli nimž byl lék původně předepisován. Vážnou komplikací mohou být epileptické záchvaty vedoucí i k úmrtí.

S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek této skupiny léků úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují. Nežádoucí účinky se zvýrazní ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání, tedy nejvíce při zneužívání a závislosti na benzodiazepinech. Jsou většinou také způsobeny tlumivým účinkem na CNS, resp. ovlivněním určitých struktur mozku, např. limbického systému. Mohou však mít vliv i na jiné části těla nebo například na nenarozený plod.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:

 • Únava a ospalost, které nastupují již v léčebných dávkách, a s nimi související prodloužení reakčního času, které může vést k selhání při obsluhování strojů, např. řízení auta.
 • Zmatenost ? při vyšších dávkách může dojít ke ztrátě orientace nejen v okolí, ale i v situaci, v níž se postižený nachází.
 • Intoxikovaný pak může být úzkostný, nebo dokonce agresivní a v záchvatu silné agresivity zaútočit na své okolí.
 • Narušení krátkodobé paměti, jehož výsledkem jsou tzv. okna, zvláště pokud je benzodiazepin užitý v kombinaci s jinou tlumivou látkou, např. alkoholem nebo heroinem. Nepamatování si toho, co se dělo v intoxikaci, je velmi častým steskem při jejich nadměrném užívání, resp. po jeho skončení. Postižení si někdy nepamatují celé týdny i měsíce svého života.
 • Ztráta motivace k řešení problémů ? souvisí s odstraněním strachu a úzkosti. Člověk přestává mít potřebu složitou situaci řešit.
 • Snížení svalového napětí ? zvláště po vyšších dávkách někdy intoxikovaní působí jako ?z hadrů?, mnohdy mají obtíže udržet se na nohou.
 • Přechod placentární bariérou a intoxikace plodu ? benzodiazepiny jsou plodem pomaleji metabolizovány, jejich užívání může vést k vrozeným vadám (např. k rozštěpům rtu a patra).
 • Užívání na konci těhotenství a v období těsně před porodem vede k abstinenčnímu syndromu novorozenců.
 • Přechod do mateřského mléka ? pokud žena užívající benzodiazepiny kojí, tak léky přechází s mateřským mlékem do těla dítěte. Kromě útlumu dochází i k velkému zatížení jater, v nichž se benzodiazepiny metabolizují, a brání tak odbourávání jiných důležitých látek, např. bilirubinu. Nakonec může dojít k trvalému poškození mozku.

Rozdělení:
Dělí se na skupiny jednak dle intenzity hypno-sedativního (zjednodušeně tlumivého) působení, jednak podle rychlosti eliminace (zjednodušeně vylučování) a tím i délky účinku.

 • Dle intenzity hypno-sedativního působení:

Léky s nejmocnějším hypno-sedativním působením se používají jako léky při poruchách spánku, léky způsobující slabší útlum jsou indikovány proti úzkosti.
Silná hypnotika: Rohypnol (fl unitrazepam), Nitrazepam (nitrazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam).
Léky způsobující slabší sedaci: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Oxazepam (oxazepam), Rivotril (clonazepam), Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam).

 • Dle délky účinku:

Dlouhodobě působící léky mají vylučovací poločas (tj. doba, za kterou se množství účinné látky v organismu sníží na polovinu) delší než 1 den. V jejich eliminaci hrají důležitou roli játra a při jaterních onemocněních se jejich vylučování zpomaluje.
Dlouhodobě působící léky: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Defobin (chlodiazepoxid).
Středně dlouho působící léky: Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam), Rivotril (clonazepam), Rohypnol (fl unitrazepam).
Krátkodobě působící: Oxazepam (oxazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam). Vylučovací poločas u těchto medikamentů je kratší než 12 hodin, jsou zatíženy vyšší pravděpodobností vzniku závislosti než léky dlouhodobě působící.

 

Zdroj: Drogy ? otázky a odpovědi (Portál)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1533)

 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Již jsem předtím psal, že se mi nelíbí anorektičky! To máte pravdu. Po AD a AP ženy s úplně normální hmotností. Pokud někdo s normální hmotností přibere 15, 25, 30, 40 kilo, tak to obezita je zcela určitě! Obezita= BMI 25+.Norma 20-24 BMI. Připouštím, že anorektičky s BMI 17,5 a nižším, by zcela určitě potřebovaly psychiatrickou léčbu. Taky jí potřebují! Potřebují přibrat! Ale takových je, odhadem 10%! Podle mého názoru, 90% lidí antidepresiva vůbec nepotřebuje!Pokud přibere po antidepresivech žena s BMI pod 18, 19. Tak OK! Já sám znám pár žen, které po psychiatrické léčbě antidepresivy a antipsychotiky měly skutečnou nadváhu až obezitu! U schizofrenie, tam asi není jiná cesta. Ta jedna paní bere Zyprexu. Po ní přibrala na 83 kilo. Další dvě braly antidepresiva a taky ,,pěkně" přibraly! Opravdu dost, nad normální hmotnost! Psychiatr Vám dá pro začátek nízké dávky antidepresiv, postupně zvyšuje dávky. A už není úniku! Vedlejší účinky čekají téměř na každého! A abych byl objektivní, tato kritika neplatí na 100% pacientů a pacientek, nýbrž na převážnou většinu! Kdo je vážně psychicky nemocen-schizofrenie, mentální anorexie, těžká deprese, psychofarmaka nejspíš potřebuje! Budu-li objektivní, 20-30% potřebuje psychiatra, ale těch zbývajících 70-80% zcela nikoliv! Ono je důležité také o sobě popřemýšlet a opravdu objektivně zhodnotit, jak se věci mají! Nejsem úplně proti AD a AP, ale velmi často jsou psychiatry nadužívány! Spousta lidí je bere naprosto zbytečně a škodí si s tím svému fyzickému zdraví!Je mi líto, ale je to skutečně fakt! Na druhou stranu uznávám, že někdo skutečně AD potřebuje, protože se bez nich neobejde! Nic není v našem životě 100 procentní!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Přesně tak.
  Přesně tak. (anonym)

  Jsou lidé,kteří je brát opravdu musí,pokud mají závažné onemocnění,ale jinak,že mám někdy depku,špatně se spí,tak kvůli tomu bych je nikdy nezačla brát.Na druhou stranu,ale nikdo z nás léky nechce,pak se k nim uchýlí,když už si neví rady a má pocit,že mu nic jiného nepomůže.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Václav
  Václav (anonym)

  Alternativně se nedá léčit všechno. A hlavně je to byznys jako hrom!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Alternativa ano. V rukou lékaře. Nedá se sice alternativně vyléčit úplně všechno,nýbrž řada problémů lehčího rázu určitě ano! Minimálně zlepšit určitě! Byznys to je, taková je, bohužel, realita! Svůj názor jsem psal na téma Mirtazapin, ze dne 19.2.2016. Dokonce mi tam ten názorový příspěvek skočil 3 x, nikoliv úmyslně. Psal jsem tam, zvláště ženám, co si o tom sám myslím.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Ale
  Ale (anonym)

  V rukou lékaře je to ještě horší. Ten který neumí, tak propaguje TČM, a pod včetně těch neurologických testů. Kdyby to bylo TAK jednoduché....!!!!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Jsou
  Jsou (anonym)

  závažné duš.nemoce,že jiná léčba nemá ani smysl a antidepresíva jsou přímo nutností.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Antidepresiva
  Antidepresiva (anonym)

  jsou vlastně protiparazitární léky, proto se lidem značně uleví. Spíše, než ANTI AGING kliniku, doporučuji kontaktovat paní Ing. Hanu Bláhovou, která se již 15 let zabývá parazitologií. Je třeba jít po příčinách duševních i neurologických chorob! Vyléčí vás antiparazitika. Do té doby, než se k nim dostanete, budete potřebovat antidepresiva, která značně tlumí aktivitu parazitů, ale není to ta správná chemie na parazity! Přečtěte si, prosím, DENÍK PORADCE I. a DENÍK PORADCE II. Tam dostanete všechny odpovědi na to, proč vzniká deprese, schizofrenie a jiné vážné choroby. U vážných duševních chorob je pochopitelně nutné, být v péči odborného lékaře! O tom snad nemůže být ani pochyb! Další příčinou jsou těžké kovy. Ale to vám taky všude nezjistí. Těmi těžkými kovy se zabývají právě soukromé kliniky, nebo NATUROPATICKÉ PORADNY. Nejvíce bývá na vině rtuť, olovo, kadmium v mozku. Dále to jsou pochopitelně makro a mikro-parazité.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Tak
  Tak (anonym)

  To je výplod tvojí chorého mysli.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Tak
  Tak (anonym)

  si tedy tady dělejte co chcete! Berte si co chcete! Jednejte si, jak chcete! Nemá cenu zde nikomu nic radit, když o to absolutně vůbec nestojí! Choďte k psychiatrům, berte důchody na hlavu, polykejte celý život antidepresiva a antipsychotika! Zřejmě vám to takto vyhovuje! Všechno je podle vás nenormální! Ale vy jste tady jedničky, co?! Co se týče choré mysli, kdo s koho! Klinka, podle pana Karla, je podle vás všech blbost! Paraziti jsou blbost, těžké kovy jsou blbost! Jste tak velmi ubozí, že je mi vás všech líto! Bohužel! Tak si dělejte, co chcete! Ono se ,,jednoduchým" lidem nic stejně radit nedá! Žijte si po svém!!! Komu není rady, tomu není pomoci! Ovce jedny hloupé!!!!!!!'!'!!

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele A
  A (anonym)

  hlavně nevzdělané a zcela uzavřené, všem novým poznatkům! Hlupákům se může radit 100X! Ale hlupáci stejně nikdy nic nepochopí!!!!! Těch, co to s vámi myslí dobře, včetně pana Karla, ty ať se na vás na všechny úplně vykašlou! Žádný upřímný člověk sem přispívat ani nemůže! Jste jako vlci!!!!

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele K smíchu
  K smíchu (anonym)

  No ty seš teda fakt případ - zaříkavej se sama a nezapomeň že máš parazita na mozku.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Pokr
  Pokr (anonym)

  Klinika pana Karla je hlavně dobrý byznys pro vymyté mozky s parazitem.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Dopuručuji
  Dopuručuji (anonym)

  si přečíst knihy paní Ing. Hany Bláhové, případně se na ní obrátit o pomoc. Pomohla už mnoha lidem i z těžkých onemocnění! Můžete jí zavolat, či napsat email. Vždy ráda ochotně poradí a pomůže! Rozhodně nejde o žádné zaříkávání, ani o žádné šarlatánství a okultismus! Léčit se metodou paní Ing. Hany Bláhové můžete i za současného užívání antidepresiv. neuroleptik a jiných léků. Postupně budete, v průběhu detoxikace, léky postupně snižovat, až do úplného vysazení! Léčba spočívá v braní mms, informatik a antiparazitik! Doba léčení trvá od několika měsíců, po dva roky, podle stupně naměřených zátěží! Paní Ing. Hana Bláhová pracuje s diagnostickým přístrojem SALVIA a s počítačovým programem EAM set. Objednací doba je cca 3 měsíce. Jo, a co se týče toho zaříkávání, doporučuji přečíst si knihu od MUDr. Jana Hnízdila ,,Zaříkávač nemocí." Jinak, veškeré okultní praktiky, jsou silně mimo můj obor! Rozhodně nikomu neradím drogy, alkoholismus, žádné šarlatánství a pochybné léčitelství! Pouze seriózní informace!!! U paní Ing. Hany Bláhové zaplatíte méně, než na soukromé klinice. Jinak je třeba si uvědomit, že v tomto státě vám nikomu nikdo nic zadarmo nedá! Za pořádnou péči se platí penězi.,,Zadarmo ani kuře nehrabe"!

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele No
  No (anonym)

  parazity nemám, ale fobii ano....

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Já na to jdu raději přes tu nejmodernější lékařskou vědu, medicínu 21.století! Velmi se zajímám o veškeré převratné novinky v léčbě! Klinika je drahá, to plně uznávám! Ne, není to moje klinika. A ty ceny, co si zde účtují, já, žel, nemám ve své moci vůbec ovlivnit! Ale zase věřím na kvalitní péči a nejmodernější vědecké objevy medicíny! Přečetl jsem si tady i příspěvek o Ing. Haně Bláhové. Mám doma obě její knihy, byl jsem na její přednášce, ale neléčím se u ní. K tomu se nemohu vyjadřovat. Podle mého názoru, dovede být nad věcí a mnoha lidem určitě pomohla. Je to, podle mne, srdečný, upřímný a otevřený člověk. Určitě se jí dá věřit. Ale sám nevím. Nemám žádné osobní zkušenosti. Rozhodně ale nikomu zde na fóru nebudu radit žádné věštce, kartářky, okultní praktiky, proutkaře, šarlatány, žádné drogy, včetně vysokých dávek BZD, typu RIVOTRIL, DIAZEPAM, NEUROL, ani alkoholismus! Všechno tohle je cesta do pekel!!! Zabývám se vědou a navíc jsem věřící křesťan. Choré myšlení určitě nemám. Ale pokud někdo pomoc odmítá, tak mu pak nepomůže ani svěcená voda. To je můj názor. A ta dotyčná dáma by měla jednat slušněji. Děkuji.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Majka
  Majka (anonym)

  Může mi někdo vysvětlit souvislost mezi parazity a sociální fobií s panickými atakami?

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Jedná
  Jedná (anonym)

  se o cysty velkých parazitů, často až na nervové soustavě.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Majka
  Majka (anonym)

  se o cysty velkých...To je nesmysl. Když člověka někdo v dětství týrá, ponižuje, tak za to přeci nemohou paraziti, ale matka.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Boba
  Boba (anonym)

  Když se u mě spustila deprese po úmrtí syna, tak to byl parazit? Paní, vy vůbec nerozumíte ničemu. Věřte si třeba žábě na pramenu.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Majka
  Majka (anonym)

  Když se u mě spustila...Koukám, že to nám už nikdo vysvětlit nechce... ale hlavně, že ví, proč léky bereme.

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Pravděpodobně se jedná o poruchu mozkových neurotransmiterů! Radím řádné neurologické vyšetření na zjištění přesných hodnot a následně léčbu, přímo šitou Vám ,,na míru." To je mé metaforické přirovnání. Klinika má název LONGEVITY s.r.o. Více Vám, bohužel, poradit neumím, neboť nejsem jasnovidec. Nemám právo ani hodnotit Vaší rodinnou situaci. Leda se za vás všechny modlit k Bohu a Pánu Ježíši! Medicína 21. století dokáže mnohem více. Já s tím, bohužel, nejsem schopen udělat vůbec nic. Mohu jenom správně doporučit a poradit! Zda Vám chybí serotonin, dopamin, noradrenalin, máte nadbytek kortizolu, nebo nedostatek melatoninu, to umí právě ANTI AGING klinika, pod vedením paní primářky MUDr. Moniky Golkové v Praze. Stačí, takováto odpověď? Přeji hodně štěstí, konečně tu správnou léčbu a brzké uzdravení!

  Bře 19, 2016
 • Obrázek uživatele Běžte do háje
  Běžte do háje (anonym)

  Karle, zase blbosti- to, co radíte je neověřená pseudomedicína. Neuškodí, nevyléčí. Budete jen nějakou dobu za velké peníze doufat.....

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  A jak to víte, že nepomůže, nevyléčí? Tak to nejdřív zkuste, a pak uvidíte! To není žádná neověřená pseudomedicína! Peníze si ušetříte tak, že si odřeknete dovolenou, nebo si půjčíte potřebný finanční obnos od svých nejbližších-příbuzných, dobrých přátel! Je to myslím, tady ta nejrozumnější rada, ze všech! Antidepresiva a antipsychotika Vám škodí, zatemňují mysl, zbytečně tloustnete! Mířím tím vůči většině! 50 % pacientů předčasně ukončí užívání tricyklických antidepresiv, právě kvůli přibírání na váze a jiným vedlejším účinkům! Pak vám z toho zbydou jenom návykové benzodiazepiny-NEUROL, RIVOTRIL. Po těch se alespoň nepřibírá na váze a zabírají hned! Jedno veliké plus pro ženy! Ale!!! Při dlouhodobém užívání a navyšování dávek, je to jasná cesta do pekel!!! Těžko vám tady každému něco radit, když vy hned všechno zpochybňujete, jste zatvrzelí! Nevěříte ani člověku, který vám tady nabízí nejmodernější medicínu 21. století. Na této klinice vám zjistí produkci melatoninu, acetylcholinu, dopaminu, noradrenalinu, kortizolu, serotoninu... Snažím se tímto příspěvkem uchránit, především ženy, před sebemenší nadváhou, následkem AD a AP, ale především, před těžkou závislostí na BZD! To, co čtu o psychiatrech na jiných vláknech, to mě opravdu silně irituje! Každá psychofarmaka jsou těžce návyková, přestože vám tvrdí opak! Psychiatři vám lžou!!! ,,Věř, a víra Tvá Tě uzdraví"! Toto je mé poslední slovo. A když není zdraví, tak peníze nejsou všechno! Věřte mi! Toto je svatá pravda!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele prachy
  prachy (anonym)

  A jak to víte, že...Vyzkoušet něco za desítky tisíc korun? Na posttraumatickou depresi po úmrtí blízkého? Tobě už opravdu hrabe, ženská dnes Karle

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele ženská dnes, Karle
  ženská dnes, Karle (anonym)

  Ta věta nedává absolutně žádný smysl. Je nedokončená.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Víra
  Víra (anonym)

  Na posttraumatickou depresi, po úmrtí blízkého člověka, pomůže jedině víra v Ježíše Krista. Ještě dnes můžeš přijmout Ježíše Krista do svého srdce, jako svého Pána a Spasitele.,,Já jsem ta cesta, pravda i život!",, Nikdo nepřichází k Otci, než-li skrze mne!" Každý, kdo v Něho věří, má Život věčný! Amen."

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Klinik
  Klinik (anonym)

  A vomejvat přirození ve vlažné vodě.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele To je
  To je (anonym)

  zase nějaká bejkárna, že?!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Karel půjčí, poradi,,,,,,,,
  Karel půjčí, po... (anonym)

  Těžko vám tady každému něco radit, když vy hned všechno zpochybňujete, jste zatvrzelí! Nevěříte ani člověku, který vám tady nabízí nejmodernější medicínu 21. století. Na této klinice vám zjistí produkci melatoninu, acetylcholinu, dopaminu, noradrenalinu, kortizolu, serotoninu... A TO ZCELA ZDARMA,ZAPLATÍTE AŽ OPĚT BUDETE SCHOPNI CHODIT DO PRÁCE ,JE TO GARANCE ŽE TO SKVĚLE FUNGUJE ! Totiž už jen cena za tyto produkty v relaci 3 až 6 tisíc ,za lahvičku zaručuje že nejde o nějaké placebo a vyšetřování je za neméně zajímavé ceny ! :-)

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Demokracie
  Demokracie (anonym)

  Máte tisíce možností. Jdi do hospody, tam si dej pár piv a žvaň si, co chceš!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Karle a spol
  Karle a spol (anonym)

  Drahé preparáty- víš kolik je marže? Jasně, zaplatíte, věříte, doufáte a pár odborných názvů vás dostane. Máte málo cholinu, kupte si bla, bla, máte málo melatoninu, bla bla bla. Neurotransmitery, ó to jsou přenašeče vzruchu .....chápete, Debilové?

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Komu tady nadáváte!
  Komu tady nadáváte! (anonym)

  Nechte se vyšetřit lékaři, v rámci nejmodernější vědy! Od toho jsou lékařské odběry, aby se zjistilo, co vám opravdu chybí a co skutečně potřebujete! Cílenou léčbu vám doporučí odborný certifikovaný lékař, po řádném vyšetření, které objasní přesnou příčinu! Sami si raději nic neurčujte a nekupujte! Prokonzultujte to a po řádném vyšetření se sami dozvíte navrženou léčbu a dávkování těch správných produktů!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Karle,
  Karle, (anonym)

  Nechte se vyšetřit...nech se vyšetřit psychiatrem.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Psychiatr má na pacienty málo času. Dává zdraví škodlivé léky, které mají řadu vedlejších účinků! Úplně zbytečně! Psychiatrie je pavěda! Neřídí se žádnými laboratorními odběry a zobrazovacími metodami-CT, MRI. Léky Vás leda tak oblbnou! S psychiatry mám hodně negativní zkušenosti! Nenechal jsem ze sebe dělat pokusného králíka! Naštěstí netrpím žádnou těžkou depresí, ani jinou vážnou duševní chorobou! Své zkušenosti a upřímné názory šířím dál! A doporučuji jen to, co je rozumné!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele rozumné???
  rozumné??? (anonym)

  Psychiatr má na pacienty...Na té klinice, co jí tady děláš reklamu, prodávají vit. C za 990.-Kč. Asi se "paní primářka" zbláznila.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Vitamin C
  Vitamin C (anonym)

  je nejlepší formou infuzí. Dochází k nejlepší vstřebatelnosti do organismu a silně posílí oslabenou imunitu!

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele MUDr. Radkin Honzák
  MUDr. Radkin Honzák (anonym)

  Všichni žijeme v blázinci.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele realista
  realista (anonym)

  CT, RT, MRI, Magnetická...CT u obvoďáka??? :)))))

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Ale
  Ale (anonym)

  Tady je třeba pátrat, co bylo za potíže na začátku. Psychosomatické? Ty se rozeznávají nejhůř. Dysthymie? Dřív to byla odobnostní porucha, dnes už se ale léčí? Atd atd.

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Jan
  Jan (anonym)

  Já jsem se narodil údajně slabý, skoro bych nepřežil, rodiče byli úzkostní, z malé vesnice, kde autorita byl každý člověk z města. Měl jsem sny a tužby, ale bylo mi řečeno: dávej pozor, snaží se, ....byl jsem íntrovert ve společnosti nejistý navíc pořád nachkazený, kašlající, rýmatý. K tomu brýle. Vyřazovalo mě to ze všech sportů. Ale- výborně jsem se učil. Ale jak jsem měl žít? Panika, úzkost, třes, ........ Začali mě léčit. Ale jde toto vůbec léčit?

  Bře 20, 2016
 • Obrázek uživatele Katolička
  Katolička (anonym)

  Ty jsi se narodil, Jane, přesně tak, jak je napsáno v Bibli, kdy Jan, který byl slabý, narozený jako nedochůdče. Ježíš se od něho nechal pokřtít v řece Jordánu. Jan Křtitel říká o Ježíši. ,,Po mně přijde ještě mnohem mocnější, než já! Jemu nejsem hoden rozvázat ani řemínek u opánků." Jane, znáš Bibli a Nový zákon? Přijmi do svého srdce Ježíše, jako svého Pána a Spasitele. On Ti určitě pomůže! Ještě dnes se můžeš rozhodnout žít svůj život s Ježíšem Kristem. Amen. Ať Ti Bůh žehná! A nezapomeň, Bůh si vyvolil slabé a pokorné, nikoliv mocné a silné! Chudé nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. A ponížené povýšil! Toto je dobrá zpráva Evangelia.

  Bře 21, 2016
 • Obrázek uživatele MUDr. Chocholoušek
  MUDr. Chocholoušek (anonym)

  Je to marný, je to marný, je to marný!!! Závislí byli, jsou a budou!

  Dub 18, 2016
 • Obrázek uživatele klid ženská
  klid ženská (anonym)

  Ty jsi se narodil, Jane,...jsi na BZD diskuzi

  Dub 18, 2016
 • Obrázek uživatele Jana1959
  Jana1959

  Ahojky, já jsem brala lexaurin dva roky vždy před spaním ( 1 tabletu 3mg), před 14 dny my byl nasazen zoloft, tak jsem se rozhodla, že lexaurin úplně vysadím. Dnes je to 10 dní od vysazení lexaurinu, žádný absťák jsem neměla, jsem úplně v pohodě. Je fakt, že jsem abstinent a nemíchala jsem to s alkoholem. Je to všechno v hlavě, když fakt budete chtít, tak to jde.

  Dub 30, 2016
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Ahojky, já jsem brala...No ono 3 mg lexaurinu jsou taky velmi nizka davka, z toho se da odvykat snadno... horsi je 3 mg alprazolamu...

  Dub 30, 2016
 • Obrázek uživatele Tak
  Tak (anonym)

  Kdo chce, ten si odvykne.

  Dub 30, 2016
 • Obrázek uživatele Y
  Y (anonym)

  Ahojky, já jsem brala...Je něco jiného vysadit Lexaurin, a nahradit jej Zoloftem, a vysadit a nebrat nic.

  Dub 30, 2016
 • Obrázek uživatele Jana1959
  Jana1959

  Já si myslím, že je velký rozdíl v lexaurinu a antidepresivech. Ty se můžou užívat dlouhodobě a já beru 0,25 denně, což je úplné minimum.

  Kvě 01, 2016
 • Obrázek uživatele Pri Janu
  Pri Janu (anonym)

  Ale i na to si zvykneš a nebude ti zabírat, sama si dávku zvýšíš.

  Kvě 01, 2016
 • Obrázek uživatele amike
  amike

  Neurol: Ahoj, rád bych tady našel nějaké užitečné informace na moje problémy s léky ...Již 15 let užívám Neurol 0,25mg 2x denně - ráno a odpoledne. Je to samozřejmě na předpis od psychiatra + 0,5mg Asentra - antidepresiva večet 1x tableta. Rád bych se zbavil již této závislosti na lécích...abych se zbavil vedlejších účinků (ospalost, únava, vysoké jaterní testy, občas depky). Četl jsem tady pár článků, že to je na cca 1 měsíc v psych. léčebně, kde dochází k teriapii, která je spíše "utrpením"... Můj dotaz je? Existuje nějaká studie, nebo vaše zkušenost, jestli je to účinné, tzv že ten kdo projde odvykací kůrou, již nebude mít problémy....a že nebude opětovně léky užívat, nebo že se naopak stav třeba i zhorší? Já jsem povaha spíše (neutoricka, netrpeliva, mám rád dokonalost, se sklonem stále o všem přemýšlet, spíše jsem pesivista, ale mám i smysl pro humor...). Je tady někdo, kdo by mi napsal pár řádku, rad..? Předem děkuji amike_věřím#bude#lépe...

  Kvě 01, 2016

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama