Většina drogově závislých žen má podle odborníků za sebou psychická traumata v podobě násilí, sexuálního zneužívání či znásilnění. Podle zahraniční studie podobná traumata zažilo 30 až 40 procent závislých mužů a 80 až 90 procent drogově závislých žen, řekl dnes novinářům národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina. Podle odborníků se tato čísla nijak nevymykají českým zkušenostem.
Člověka, který se rozhodl přestat kouřit, by měli příbuzní podporovat jeho vlastními argumenty. Podle Lenky Štěpánkové z centra pro léčbu závislosti na tabáku můžou být členové rodiny nejlepší podporou, neboť znají slabé a silné stránky závislého. Kuřáků, kteří by raději nekouřili, je podle odborníků až 70 procent. Přesto kouří dál a denně si kupují něco, co vlastně nechtějí.
Utrácení peněz je jako droga, neboť stimuluje stejná centra v mozku, která mají co do činění s některými druhy závislostí. Zjistili to němečtí vědci pomocí testů na dobrovolnících. Ty mimo jiné také odhalily, že u lidí s vyššími příjmy je tento pocit při utrácení silnější, a to i v případě vyšších cen.
Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako centrální charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou a přemáhající) užívat psychoaktivní látku. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat nebo i zastavit. Obyčejně však neúspěšně.
V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka, prakticky všechna dnes užívaná anxiolytika patří do této skupiny.Jsou velmi často zneužívána jak uživateli drog, tak běžnou populací a lékaři je mnohdy dosti neopatrně a dlouhodobě předepisují. Jsou součástí mnoha domácích lékárniček.
Při péči o dítě závislé na návykových látkách by rodiče měli trvat na dodržování pravidel. V prevenci je důležité pomoci dítěti najít kvalitní zájmy, posilovat jeho zdravé sebevědomí, naučit ho odmítat alkohol a drogy, uvádí v materiálu věnujícím se předcházení problémů působených alkoholem, hazardem a drogami v rodině primář oddělení léčby závislostí pražské bohnické léčebny Karel Nešpor a socioložka a psychoterapeutka Andrea Scheansová.

Stránky