Jak se změnilo chování kuřáků po přijetí tzv. protikuřáckého zákona

Přijetí tzv. nekuřáckého zákona (Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nechrání pouze pasivní kuřáky. Jak zjistili odborníci na léčbu závislostí z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zákon pozměnil také vzorce užívání tabáku u samotných kuřáků.

Adiktologové to dokazují na datech prospektivní studie, která porovnávala chování kuřáků tabáku v období 7 měsíců před a po zavedení tzv. nekuřáckého zákona.

„Přinášíme unikátní data přímo od kuřáků tabáku, které jsme sledovali v čase. Jedná se o první sondu, jak se změnilo chování kuřáků v souvislosti s touto legislativní změnou. Zjistili jsme například, že průměrná denní spotřeba cigaret u sledovaného vzorku 130 kuřáků po zavedení zákona mírně poklesla, a to o 3 cigarety za den. Nová legislativa naopak způsobila mírné zvýšení motivace k odvykání kouření,“ řekl Mgr. Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
?Zákazem kouření v restauracích se mezi sledovanými účastníky studie zvýšil podíl vykouřených cigaret na ulici a doma ve srovnání s kouřením v zaměstnání nebo v autě, a to zejména u těch kuřáků, kteří si dříve zapalovali cigaretu právě v restauračních zařízeních. Nekuřácká legislativa ale ovlivnila také motivaci k odvykání. Jak Adam Kulhánek dodává, méně cigaret za den po zavedení nekuřáckého zákona kouřili právě respondenti s vyšší mírou motivace a sebedůvěry. Nejčastěji zmiňovaným zdroje motivace pak pro sledované kuřáky bylo jejich zdraví.

Studie k nekuřáckému zákonu je jedním z prvních výstupů aktuálně vznikajícího Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Pod vedením Mgr. Adama Kulhánka vzniká na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN multioborový expertní tým, který se v novém centru zaměří na problematiku užívání tabáku v České republice, a to nejen v oblasti výzkumu, ale také prevence a léčby. Svou koncepcí bude navazovat na již vzniklé Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol.

„Vývojem unikátní profese adiktologa postupně dochází k jejímu uplatnění v praxi, v tomto případě k modernizaci a žádoucímu posunu v prevenci a léčbě závislosti na tabáku. Nebudujeme systém léčebných intervencí pouze pro úzkou skupinu nejvíce motivovaných pacientů. Naším cílem je vznik komplexního systému, který má co nabídnout i méně motivovaným a nerozhodnutým pacientům i těm s komplikacemi, které vyžadují individuální přístup a delší a intenzivnější péči,“ podtrhl proděkan 1. lékařské fakulty UK pro nelékařské obory a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.?Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (7)

 • Obrázek uživatele Nekuřák
  Nekuřák (anonym)

  Akorát, že místo v hospodě hulí doma na balkonech a zahradkách. Smrt kuřákům.

  Kvě 25, 2018
 • Obrázek uživatele ty si hovádko co?
  ty si hovádko co? (anonym)

  Akorát, že místo v...LIDI JAKO TY,BY MĚLI BÝT V IZOLACI...

  Kvě 25, 2018
 • Obrázek uživatele hovnomet na Zemana
  hovnomet na Zemana (anonym)

  LIDI JAKO TY,BY MĚLI BÝT V... podstatě bych řekl to samé, jen tu smrt bych asi vynechal, každopádně jsou kuřáci bezohledná prasata, jsem toho denně svědkem, u kdejaké lavičky se válí vajglů, lze poznat zda tam byly kundy nebo chlapi, vajgly se válí všude možně, někde jsou i velké vrstvy vajglů - v kolejištích ve stanicích, k tomu je nachcáno a skutečný dojem z naší vlasti , chce se mě blejt, vy hovada.K tomu ta blbá politika, blbec rozhoduje o vládě s cigarem na mozku, aje to posraný, posraný posr.

  Kvě 25, 2018
 • Obrázek uživatele Čau
  Čau (anonym)

  Nekuřáci všech zemí sveta vykurte mi prdel.

  Kvě 25, 2018
 • Obrázek uživatele Victor
  Victor (anonym)

  LIDI JAKO TY,BY MĚLI BÝT V...Ne v izolaci,ale mrtví.

  Kvě 30, 2018
 • Obrázek uživatele Lenin
  Lenin (anonym)

  Nekuřáci, budete žít dlouho, asi 200 let s demenci, poserete se po ranu v posteli, budete smrdet stareckou hnilobou, užijte si ten dlouhy věk, buzeranti.

  Říj 26, 2018
 • Obrázek uživatele nikdo nikoho
  nikdo nikoho (anonym)

  Nenutil, aby lezl do hospody, kde se kouří. Hospoda je na každém kroku, tak pokud je to tak IN, můžete chodit jinam. Ale že hospodskému, v jeho hospodě někdo prikaze, že se tam kouřit nesmí, je totalita...a bordel je větší, protože dřív v hospodě vajgl skončil v popelníku, dnes venku kdekoliv.

  Říj 27, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama