1 krabička cigaret denně představuje riziko jako 1 rentgen plic týdně

Kouření je největším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic. Většina populace tento fakt ví, přesto v České republice kouří cca 30 % lidí ve věku nad 15 let, ve věku mezi 15-18 roky je to již přibližně 40 % lidí. První cigaretu většina z nich vykouří již mezi 10 - 12 rokem věku.

Na rakovinu plic v České republice umírá do 5 let od zjištění diagnózy 80 % nemocných, největší komplikací je pozdní diagnostika onemocnění. Česko přitom patří ke světové špičce ve vývoji terapeutik, přípravek DCVAC je momentálně ve fázi klinického testování.

V České republice kouří více než 30 % populace, mezi adolescenty je podíl kuřáků vyšší, udává se až 40 % a kontinuálně narůstá podíl žen. První cigaretu většina z nich vykouří již mezi desátým a dvanáctým rokem věku, tedy v době, kdy ještě jedinec nemá zralý úsudek a závislost vzniká u osoby dětského věku.


Kouření je přitom nejčastějším iniciačním faktorem pro vznik rakoviny plic, až 85% karcinomů plic je způsobeno právě kouřením, ať již aktivním, nebo pasivním. U pasivních kuřáků je často průběh nemoci horší.

Zplodiny, které se do plic dostanou při vykouření 6 krabiček cigaret, jsou ekvivalentní jednomu rentgenovému snímku plic. Kuřák, který vykouří 1 krabičku cigaret denně, je rakovinou ohrožen stejně, jako by jednou týdně absolvoval rentgen plic. „O rizicích kouření s lidmi ale lékaři často nehovoří. Praktický lékař rizika kouření nezmíní z důvodu času, pneumolog předpokládá automaticky, že nemocný nekouří. Onkolog se prioritně věnuje důležitější léčbě,“ uvádí doc. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF a VFN v Praze.

Průzkum realizovaný organizací Onkomaják na území České republiky ukázal, že více než 90 % populace ví, jaké jsou hlavní rizikové faktory. Drtivá většina kuřáků zná i první příznaky onemocnění a ví, kam se v případě potřeby obrátit. Až 60 % kuřáků se ale i při onkologické diagnóze do roka po operaci a zaléčení ke kouření vrací.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama