Patologické hráčství

Patologické hráčství se v Mezinárodní klasifikaci nemocí řadí mezi „návykové a impulzivní poruchy“ tedy ne mezi závislosti. Je zajímavé, že v předchozí verzi Mezinárodní klasifikace nemocí se tato diagnostická jednotka vůbec neobjevovala, kdežto Americká psychiatrická asociace ji mezi duševní poruchy zařadila už v roce 1980, tedy zhruba o 10 let dříve.

Patologické hráčství podle Světové zdravotnické organizace (MKN-10)

Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.

Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat ztrátu svého zaměstnání, to, že se velmi zadluží, budou lhát nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Postižení popisují intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v období, kdy je ži­vot stresující.

K diagnostickým vodítkům patří trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá navzdory nepříznivým sociálním důsledkům, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života.

a)   hráčství a sázkařství (časté hraní pro vzrušení nebo jako pokus vyhrát peníze: lidé této kategorie budou svůj zvyk pravděpodobně držet na uzdě, když budou muset čelit těžkým ztrátám nebo jiným nepříznivým důsledkům);

b)   nadměrného hráčství u manických pacientů;

c)  hráčství u sociopatických osobností (u těchto lidí se vyskytuje širší trvalá poru­cha sociálního chování, která se projevuje agresivními činy nebo jinak výraznými projevy nedostatku zájmu o blaho a city jiných lidí).

Porovnání definic patologického hráčství a závislosti

Patologické hráčství

Časté opakované epizody hráčství dominují v životě na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků

Postižení popisují intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí

Trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a rozpad osobního života

Závislost na návykových látkách

Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo zotavení se z jejího účinku

Silná touha nebo pocit puzení užívat látku; potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky

Pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků

Ostatně diagnostické známky podobné příznakům závislosti najdete i v diagnos­tickém a statistickém manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV).

Patologické hazardní hráčství podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV)

A. Trvající a opakující se nepřizpůsobivé chování ve vztahu k hazardní hře, jak uka­zuje pět (nebo více) z následujících znaků:

1. Zaměstnává se hazardní hrou (např. znovu prožívá minulé zážitky související s hazardní hrou, plánuje další hazardní hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat pro­středky k další hazardní hře).

2. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hazardní hry.

3. Opakovaně a neúspěšně se pokoušel hazardní hru ovládat, redukovat nebo s ní přestat.

4. Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost.

5. Používá hazardní hru jako prostředek, jak uniknout problémům nebo mírnit dysforickou náladu (např. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese).

6. Po ztrátě peněz při hazardní hře se následujícího dne k hazardní hře vrací, aby je vyhrál nazpět.

7. Lže příbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého za­ujetí hazardní hrou.

8. Dopustil se ilegálních činů jako padělání, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli hazardní hře.

9. Ohrozil nebo ztratil kvůli hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdě­lání nebo kariéru.

10. Spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky, čímž by se mírnila zoufalá finanční situace, do které se dostal kvůli hazardní hře.

B. Hazardní hraní nelze lépe vysvětlit manickou epizodou.

Při troše fantazie a dobré vůle zde najdete podobnosti se známkami závislosti, ja­kými jsou zvýšené množství času, které návykový problém zabírá, zvyšování to­lerance, zhoršené sebeovládání, odvykací stavy a pokračování vzdor škodlivým ná­sledkům.

Lze tedy shrnout, že patologické hráčství, ačkoliv není závislostí v pra­vém slova smyslu, má se závislostmi mnoho společných rysů.

Zdroj: Karel Nešpor - Návykové chování a závislost, nakladatelství Portál

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související diskuze: 

Komentáře (2)

 • Obrázek uživatele Nehrajte ale radsi hulte =D
  Nehrajte ale ra... (anonym)

  Info o pěstování marihuany a věci k tomu www.e-grow.cz lepsi investice než do automatů =P

  Led 22, 2012
 • Obrázek uživatele Lemog
  Lemog (anonym)

  tady je ta diskuze nejaka zaseknuta Lemog

  Led 20, 2016

Přidat komentář

Reklama

Reklama