Reklama

Řekli o víně

Všechny věci jsou jed a nic není bez jedu. Pouze na dávce záleží, zda se stane jedem.
Paracelsus

Kdo víno popíjí, modlí se. Kdo víno chlastá, hřeší!
Theodor Heus

Kdo pije, neví, jak víno škodí.
Kdo nepije, neví, jak víno prospívá.
Japonské přísloví

Penicilin lidi léčí, víno je obšťastňuje.
Alexander Fleming (objevitel penicilinu)

Nepijeme proto, abychom upadli, ale abychom se povznesli.
Perské přísloví

Kdo nenávidí víno, dopouští se hříchu, ale hříchu bezejmenného.
Tomáš Akvinský

Reklama

Víno v srdci - blaho plodí, mnoho vína, vždy však škodí.
Lidové přísloví

Kde není víno, není ani láska.
Euripides

Vínem se živí krev a čilost lidí.
Plinius

Jediná sklenička spláchne tisíc chmur.
Čínské přísloví

Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější a mezi pokrmy nejpříjemnější.
Plutarchos

Kdo chce zdravým být, musí se alespoň jednou měsíčně opít.
Hyppokrates

Zdroj: Johan Richter - Léčení vínem, nakladatelství Eko-konzult

Reklama

Komentáře

franta (Út, 18. 3. 2003 - 12:03)
Zdá se že mnozí filozofové byli pouze dementní alkoholici.
Martin (Út, 18. 3. 2003 - 17:03)
Mírné pití neškodí, ale je spíše prospěšné. Zkuste někdy jít na degustaci vína. Je to skvělý zážitek.
partak (Ne, 1. 6. 2003 - 20:06)
taky si myslim.
Mirek (Po, 7. 1. 2008 - 22:01)
Franto, o Hyppokratesovi, Pliniusovi či Euripidesovi říci že byli " ...viz Tvoje poznámka...", svědčí samo o sobě o Tvé inteligenci. No nemíním Tě dále zdržovat, Tvý přátelé již čekají v pohostinství se sklenkami "tuzemáku" pouze na Tebe.
Reklama