Důvody, proč mladiství pijí či nepijí alkohol

Proč mladí lidé, kterým ještě nebylo 18 let, pijí alkohol? Důvodů je podle platformy Pij s rozumem, několik. Zmiňuje se o nich i nedávná studie Sociologického ústavu AV ČR "Mladí lidé a alkohol".

Mezi nejčastější důvody konzumace alkoholu u mladistvých patří:
    1.    Sociální tlak - “Když mí kamarádi pijí alkohol, dám si také, abych zapadl.“
    2.    Ztráta zábran - Mladí označují alkohol za “mazivo“ k rozproudění zábavy
    3.    Řešení problémů - Jako krajní řešení osobních problémů volí alkohol spíše dívky.
    4.    Chuť - Cena není tím hlavním kritériem pro výběr pití. Určující je chuť.
    5.    Dostupnost - Mladiství se k alkoholu dostávají prostřednictvím starších kamarádů, ale také za pomocí lsti.
 

 

Sociální tlak

Důvodů, proč mladiství s konzumací alkoholu nečekají do plnoletosti, je celá řada. Mnoho mladých čelí skrytému nátlaku okolí, které je k pití pobízí. „Ten, kdo nepije, je out a mimo. Na někoho, kdo si za celý večer nic nedá, ostatní koukají skrz prsty,“ popisuje své zkušenosti osmnáctiletá Marie. Tolerance ke konzumaci alkoholu je mezi mladistvými vysoká. „U mladých lidí je pití alkoholu ve většině skupin vnímáno jako standard, naopak nepít vyžaduje vytváření strategií jeho odmítání,“ potvrzuje závěry studie vedoucí projektového týmu Martin Buchtík.

Ztráta zábran

Mladí pijí nejčastěji kolektivně. Alkohol přitom většinou vnímají pouze jako doplněk jiných aktivit či jako „mazivo“ k rozproudění zábavy. Někteří pijí, protože chtějí získat nové zážitky či ztratit zábrany. „Díky alkoholu neřešíte tolik věcí. Navíc jste mnohem odvážnější, více si dovolíte,“ myslí si sedmnáctiletá Gina.

Řešení problémů

Jako prostředek pro únik z reality využívají mladí lidé alkohol spíše zřídka. Své problémy alkoholem mírní spíše dívky. „Když jsem smutná, mám trápení a nevím, jak dál, díky alkoholu na své trable zapomenu. Alespoň na chvíli,“ svěřuje se v rámci studie šestnáctiletá Anna. Druhým dechem však dívky dodávají, že jsou si vědomy toho, že alkohol jejich problémy nevyřeší. Jedním z nejčastějších důvodů, proč pijí chlapci, je hlavně touha okusit něco zakázaného.

Dostupnost není jen o ceně

Nealkoholické nápoje jsou v některých případech dražší, než nejlevnější alkohol. Nicméně mnoho mladistvých uvádí, že cena není jediným kritériem, které je pro ně při konzumaci alkoholu rozhodující. Ve většině případů rozhoduje chuť.

Většinou alkohol nezletilým obstarají plnoletí kamarádi. Pokud mladiství vypadají starší, než ve skutečnosti jsou, nemají se sháněním alkoholu přílišný problém. Mnohdy si vytipují místa, kde jim alkohol prodají, aniž by se jich kdokoliv zeptal na věk. Patří mezi ně večerky a menší obchody. „Mě všichni tipují na víc, takže se mě na věk u pokladny ani neptají,“ uvádí v průzkumu sedmnáctiletá Bára. Pokud však přeci jen hrozí, že by prodavačka mohla mít o plnoletosti zákazníka pochyby, mají mladí své strategie: „Už několikrát jsme se s partou u kasy bavili o tom, že maturita už je konečně za námi. Když nezabere ani tohle, pak pomůže řasenka,“ směje se Barbora.

„Nechceme ztratit sebekontrolu,“ tvrdí nepijáci

Nejčastějším důvodem abstinence mladistvých, kteří alkohol nepijí, je, že nechtějí ztratit sebekontrolu. Jiným jednoduše nechutná. Pro některé mladistvé je platným argumentem i to, že by se to nelíbilo jejich rodičům nebo partnerovi. V neposlední řadě si i sami mladiství uvědomují dopad pití alkoholu na zdraví. Abstinence začíná být pro mladistvé pomalu normální, přispívá k tomu i trend zdravého životního stylu. Z průzkumu fóra Pij s rozumem vyplývá, že ve věkové kategorii 15 až 18 let přibližně třetina respondentů alkohol nekonzumuje vůbec.

S riziky spojenými s konzumací alkoholu se děti seznamují už na základních školách. V rámci přednáškového programu Pobavme se o alkoholu, které realizuje platforma Pij s rozumem a organizace Sananim, se žáci sedmých tříd dozvědí o tom, jak alkohol působí, jak ovlivňuje lidské chování a hlavně proč je dobré si na jeho konzumaci počkat až do plnoletosti.

Další informace jsou k dispozici na www.pijsrozumem.cz v sekci Mladiství.
 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama