Kouření nesmí zabíjet!

Závislostí na tabáku trpí v České Republice statisíce dětí! Podpořte ústavní právo dětí na ochranu před nemocí, epidemií závislosti na tabáku.

Vážení zákonodárci a ústavní činitelé,

podle stávajícího návrhu reformních zákonů se lékařská péče bude prodávat jako zboží zdravotními pojišťovnami transformovanými na akciové společnosti. Jejich cílem je vytváření zisku pro soukromé obchodní skupiny. Prvním zavedeným krokem této reformy je výběr regulačních poplatků a poplatků z položky na receptu. Ten je zdůvodňován potřebou peněz na úhradu drahé léčebné péče u onkologických a kardiovaskulárních onemocnění.

Navrhovatelé zdravotních reforem se ale zapomněli vypořádat s hlavní samostatnou příčinou vzniku onkologických a kardiovaskulárních chorob, dětskou epidemií závislosti na tabáku (Dg. F.17.2).

Z lékařského i právního hlediska je dětská závislost na tabáku samostatná nemoc v epidemickém výskytu (Dg. F 17.2). Ve sledovaném období (r. 1994 - 2006 ) došlo ke stoprocentnímu nárůstu této epidemie, na dvojnásobek stoupla také individuální spotřeba tabáku dětmi. Vědecká rada ČLK přitom upozornila otevřeným dopisem vládu na fakt, že již 120 tisíc vědeckých prací prokázalo přímou souvislost mezi kouřením a desítkami velmi závažných onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví má informace o zdravotních důsledcích této epidemie, jak prokazují některé varovné nápisy, (které ovšem uvádí jen zlomek nemocí), přímo na obalech tabákových výrobků. Tyto informace má zjevně také tabákový průmysl, neboť nápisy právně nenapadl! Mezi informace o možných důsledcích kouření se z nevysvětleného důvodu dostal také nápis "Kouření může zabíjet".

Tento nápis není z právního ani lékařského hlediska preventivním upozorněním na zdravotní důsledky kouření. Takový výklad by umožňoval například text: "Kouření způsobuje smrt". Mezi povolením zabíjet a prevencí zabíjení je propastný rozdíl! Naším úkolem není zjistit, zda jde o pochybení nebo záměr. Úkolem Ministerstva zdravotnictví a vlády je vypořádat se s faktem, že léčit drogovou závislost povolením drogovému dealerovi zabíjet opravdu nejde!

Vědecká rada České lékařské komory upozorňuje vládu, že škody působené tabákovými firmami národnímu hospodářství, působí každoroční ztrátu v částce 80 miliard korun. (Pro Vaši představu: Za tuto částku by stát každoročně zaplatil výstavbu moderních rodinných domků či penzionů pro 200 tisíc lidí )

Ministerské povolení zabíjet se zjevně pokouší přenést právní odpovědnost za poškození zdraví a národního hospodářství z tabákových producentů na stát. Zase si to zaplatíme my všichni, prostřednictvím daní a povinných odvodů. Z těch daní se také platí Ministerstvo zdravotnictví, které léčí dětskou epidemii závislosti na tabáku povolením zabíjet pro tabákové producenty. Tento patologický kruh je potřeba rozetnout k úlevě nejen národního zdraví, ale také hospodářství.

Kouříme proti vlastní vůli přestat, uvádí cca milion a sedm set tisíc českých kuřáků v plném souladu s právním i lékařským faktem, že kouření není zlozvyk či dokonce "koníček", ale nemoc. Milion Čechů ročně zkusí s kouřením přestat, povede se to ale jen dvěma ze sta! Přitom ani kuřáci ani lékaři nemají informace o chemickém složení tabákových drog? Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím České televize slíbilo zveřejnit aditiva (chemické látky uměle do tabáku přidávané), ale slib porušilo, podnes tato informace chybí, což ztěžuje jak prevenci, tak odbornou léčbu této závislosti. Proto vyzýváme k urychlenému řešení ochrany dětí před tabákovými výrobky!

Bez řešení primární samostatné příčiny nákladovosti zdravotního systému, dětské epidemie závislosti na tabáku, nelze zdravotní reformu provést!

Skutečnost prokázala, že tabákové drogy nelze kontrolovat ani postupně omezovat. Tento zdrcující řetěz nemocí, lze zastavit jen u ještě nekouřících dětí, dodržením jejich ústavního nároku na ochranu zdraví a života! Každý den státní rozpočet sanuje důsledky této uměle šířené epidemie částkou 219 milionů korun, aniž by jí soudně vymáhal po tabákových firmách! Co hůře, každý den na padesát úmrtí v důsledku epidemie závislosti na tabáku (Dg. F.17.2) připadá nejméně sto nových dětských kuřáků.

Také mnoho z nás, lékařek, lékařů, zdravotních sester, je závislých na tabáku, přestože se denně setkáváme z důsledky kouření ve vlastních ordinacích! Tak silná je závislost, kterou tyto drogy vytváří. Jak se jí tedy mohou ubránit děti, které tuto často celoživotní nemoc mohou získat už po několika týdnech experimentování s cigaretou?

POŽADUJEME:

Začlenění řešení dětské epidemie závislosti na tabáku (Dg. F.17.2), do připravovaných zdravotních reforem.

Neprodlené zavedení povinnosti zveřejňovat obsah chemických látek v tabákových směsích a všech známých zdravotních důsledků z kouření na každé krabičce s tabákovými výrobky či přílohovým letákem.

Zařazení nikotinu a tabákového kouře do seznamu psychotropních a omamných látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1988 Sb., o návykových látkách. Doposud z hlediska práva není nikotin v Česku návykovou látkou, ačkoliv vytváří silnou závislost, což je řádně prokázáno už desítky let!

Okamžité stažení nápisu "Kouření může zabíjet" z tabákových výrobků, neboť je neetické a jeho právní dopady stěžují vymáhání náhrad škod, způsobených státu i občanům tabákovými firmami.

Žádáme zahájení administrativních kroků vedoucích k vymáhání národohospodářských ztrát z vědomého šíření této nemoci po tabákových firmách, nikoliv po občanech, jak tomu dosud je. Tím motivovat tabákové firmy k ukončení získávání dětských kuřáků.

Ukončení veškeré stávající spolupráce státu s tabákovými firmami na vzdělávání českých dětí. V roce 2006 Federální soud USA uznal velké tabákové firmy vinnými z porušení zákona o zločinném spolčení. Nepřejeme si, aby firmy obchodující klamem nemoci, utrpení a smrt dětem, se podílely jakkoliv na jejich vzdělávání.

Ukončit obcházení zákazu reklamy tabákových výrobků jejich umísťováním do atraktivních filmových příběhů. Požadujeme jasná upozornění na důsledky kuřáctví před mediální prezentací užívání cigaret a tabákových výrobků, kterou vědci prokázali jako hlavní prvek při získávání nových dětských kuřáků.

Pravidelné informace ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích o dětské závislosti na tabáku a jejich důsledcích. Tabákové firmy totiž prostřednictvím veřejnoprávních médií propagují své jiné své produkty, (například potravinářské či oděvní), čímž dochází ke střetu ekonomických zájmů.

Požadujeme podání k ústavnímu soudu se žádostí o posouzení současného právního stavu ochrany zdraví a života dětí před epidemií závislosti na tabákových výrobcích.

Tento text můžete podepsat na www.retezlasky.cz . Petice bude vládě předána před úřadem vlády dne čtvrtek 19. února, jednáct hodin dopoledne.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (2)

 • Obrázek uživatele Martin Škapík
  Martin Škapík (anonym)

  Děkujeme moc doktorce.cz, která v podstatě jako první otevřeně podpořila Petici vedoucí k rozumnosti, lásce a zdraví. Nemá smysl řešit podružnosti, pokud se budeme tvářit, že nevidíme obchody s nemocí a zdravím, které zde jsou protiústavně obchodovány dětem za obrovských zdravotních i osobních, společenských a též ekonomických ztrát. Koordinátor projektu www.retezlasky.cz M. Škapík

  Feb 17, 2009
 • Obrázek uživatele Protinikotinove centrum
  Protinikotinove... (anonym)

  Prestante kourit jednou pro vzdy! S matodou biorezonance: http://nekouritjenormalni.cz/

  Čer 22, 2009

Přidat komentář

Reklama

Reklama