Reklama

Péče o dítě závislé na návykových látkách

Při péči o dítě závislé na návykových látkách by rodiče měli trvat na dodržování pravidel. V prevenci je důležité pomoci dítěti najít kvalitní zájmy, posilovat jeho zdravé sebevědomí, naučit ho odmítat alkohol a drogy, uvádí v materiálu věnujícím se předcházení problémů působených alkoholem, hazardem a drogami v rodině primář oddělení léčby závislostí pražské bohnické léčebny Karel Nešpor a socioložka a psychoterapeutka Andrea Scheansová.

"Nejlepší je jednat se závislým jako s kompetentním jedincem, kterému nabízíte pomoc pouze za jasně daných podmínek," popisují autoři metodu takzvané "tvrdé lásky" (tough love).

Česká mládež patří podle studií z hlediska závislostí k nejohroženější v Evropě. "Téma (prevence) je zvláště důležité, protože dostupnost alkoholu, drog i hazardu je pro děti a dospívající v České republice extrémně vysoká," uvádějí v materiálu.

To, že v prevenci jde o hodně, dokládají například autentickým příběhem 25letého hazardního hráče, který si vícekrát půjčoval peníze od svých známých na pohřeb své matky (v té době žijící a zdravé). Matka vůbec netušila, že ji syn již vícekrát "pohřbil".

Dětem by rodiče především měli věnovat dostatek času, pochvala by měla převažovat nad kritikou. I u neproblémových dětí by v rámci prevence měli rodiče stanovit pravidla týkající se zákazu alkoholu, drog a hazardu. Postih by měl být přiměřený, předem daný a následovat by měl bezprostředně po porušení domluvených pravidel.

Reklama

Své problémy by rodiče podle odborníků měli řešit efektivně, aniž by do nich vtahovali děti. Potomkům by měli dávat dobrý příklad zdrženlivostí před návykovými látkami a zdravým způsobem života. Ani při rodinných oslavách by se nemělo podceňovat "zkoušení" alkoholu dětmi, neboť ty poté alkohol podceňují a pijí ho více.

Při zvládání návykového problému u dítěte se vyplatí vyhledat pomoc co nejdříve. Místo hledání, kde se v minulosti stala chyba, je důležitější uvažovat o tom, jak situaci zvládnout, doporučují. Pomáhá o problému hovořit v širší rodině nebo ještě lépe situaci průběžně konzultovat s psychoterapeutem či jiným odborníkem.

I rozvedení nebo pohádaní rodiče by se měli na výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Užitečná může být i spolupráce s dalšími institucemi. Často až hrozba ústavní výchovy nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu. Je dobré neusnadňovat návykové chování, nepomáhat dítěti z nesnází, do kterých se kvůli alkoholu, hazardu nebo drogám dostane. Rodiče by měli zabezpečit cenné předměty a nenechat se vydírat. Při sebevražedných výhružkách je přiměřené volat číslo 155.

S dítětem pod vlivem drog nemá smysl diskutovat. Navíc některé drogy, hlavně pervitin, kokain a alkohol, pronikavě zvyšují riziko násilného jednání. Dobrou dobou k vážné debatě bývá doba odvykacích potíží.

Fyzické tresty či rodiči násilně vytvořená izolace vztahy v rodině většinou zhorší, napadený na násilí reaguje často odporem, pocity ukřivděnosti a dalším braním drog. Efektivnější je trvat na co nejrychlejším nástupu do léčebného zařízení.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

neřeknu.cz / c… (St, 4. 5. 2011 - 11:05)
:)
Reklama