Rodiče řeší pozdě závislosti svých dětí

Pro mladé lidi v České republice jsou návykové látky všeho druhu nejsnadněji dostupné z celé Evropy. Česká mládež vede v užívání marihuany, a to dokonce více než dvojnásobně nad evropským průměrem (37 % vs 18 %)*. Téměř všichni šestnáctiletí (96 %) ochutnali alkohol, téměř polovina se opila v posledních třiceti dnech. 40 % mladých lidí tráví u počítače čtyři a více hodin denně.

Rodiče pro pomoc do poradny přicházejí v průměru po dvou(!) letech, co jejich dítě užívá drogy
Pražská Adiktologická ambulance SANANIM ve spolupráci s Poradnou pro rodiče pomáhá se závislostmi nově i mladistvým

Problém se tedy zdaleka netýká jen sociálně slabých nebo vyloučených skupin. Adiktologická ambulance ve spolupráci s Poradnou pro rodiče poskytují odbornou pomoc na objednání a bezplatně.  Obrátit se na ni mohou nejen rodiče, ale i sami mladiství či jejich blízcí.

Proč rodiče i okolí problém v počátcích často bagatelizují nebo jej nevnímají, k odborníkům přicházejí pozdě a řešení je pak složitější?

Když jde o vlastní děti či blízké, měla by jít vysoká tolerance české veřejnosti k návykovým látkám rozhodně stranou. Rodiče si často velmi dobře uvědomují, že riziko vzniku závislosti je v období dospívání mnohem vyšší než v dospělosti, přesto si varovných signálů nevšímají.

Pro rodiče dospívajících je sice někdy těžké stanovit a udržet hranice toho, co je ještě přijatelné a co už nikoli, užívání návykových látek je ale vždy zcela jednoznačně za hranou. Rodičovská prohlášení typu ,také jsme byli takoví,' ,vyzkoušet to může každý,' ,dělají to všichni,' apod., dávají dětem signál, že jejich chování je v pořádku a mohou v něm pokračovat.

Přitom platí, že  čím dřív se přijde a nastaví se pravidla a adekvátní reakce okolí, výsledky jsou výrazně lepší. Pro úspěch léčby je klíčové zapojení rodiny.

Mladiství si budoucí rizika obvykle neuvědomují nebo nepřipouštějí. Sami uživatelé návykových látek (případně gambleři, hráči) o pomoc se zvládnutím závislosti žádají typicky až ve chvíli, kdy mají souběh dlouhodobě neřešených problémů (škola, práce, rodina). Často za sebou mají opakované pokusy o abstinenci, které se však bez odborné pomoci nedaří. Proto by si rodiče měli být vědomi rizika a včas vyhledat odbornou pomoc. Přijít se poradit mohou i v případech, kdy samotný uživatel zatím spolupracovat nemůže nebo nechce.

Jak poznat, že moje dítě začíná brát drogy nebo má problém s jinou závislostí?

Typické znaky:
Výkyvy nálad
Selhávání v běžných povinnostech
Výkyvy ve spánku, zvýšená únava, spavost/vysoká aktivita
Změny v jídelníčku, výkyvy váhy
Výměna kamarádů
Ztráta původních zájmů

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama