Reklama

Šamanské cesty

Ayahuasca, stejně jako jiné rostliny-učitelky, se používá k prozkoumávání tohoto i jiných světů, které jsou lidem běžně nepřístupné. Užitím takové rostliny se vegetalista (jak ve vizích, které přímo způsobuje, tak i ve snech, které může ovlivňovat) osvobozuje od fyzického omezení a je schopen se volně pohybovat napříč úrovněmi reality. Velmi běžné jsou vize, v nichž vegetalista cestuje do vzdálených míst. Dokonce se říká, že doba strávená dodržováním předepsané diety během iniciace přímo určuje vzdálenost, na kterou je expert schopen cestovat.

V některých vizích spojených s cestováním do vzdálených míst se dá odhalit hluboký vliv západní civilizace. Jako příklad uvedu jednu z vizí dona Emilia. Ten viděl stín muže "oblečeného jako kněz", který ho pozval na krásnou loď, na níž cestovali velkými i menšími městy podél Amazonky. Takto spolu jeli až do Para, kde mu kněz ukázal "palác pro chudé". Vstoupili do tohoto velkého domu, ale ten byl prázdný. Kněz však zmáčkl knoflík, který náhle uvedl do pohybu jakýsi mechanismus, a zčistajasna se v domě objevil všemožný elegantní nábytek a jiné vybavení. Po chvíli mu kněz řekl, že se musejí vrátit nazpět, ale je tak málo času, že už nelze jet lodí. Kněz někam zatelefonoval a před domem zastavilo krásné, luxusní auto, které je odvezlo na letiště. Když se usadili do letadla a vzlétli, don Emilio se třásl strachem a modlil se ke Kristovi. Poté vize náhle zmizela a on si uvědomil, že vše způsobila ayahuasca.

Západní pojem tzv. "špatného výletu" (v angl. "bad trip;" pozn. překl.) nachází svou paralelu i mezi peruánskými vegetalisty. Někdy takový stav přisuzují samotné rostlině: říkají, že je to doslova "šílené projímadlo" (purga brava). Na druhou stranu bývají zlé vize přisuzovány porušení stravovacích a sexuálních předpisů nebo i jakémukoliv jinému špatnému chování jedince, který nápoj užívá. Špatné či vůbec žádné vize se někdy zdůvodňují zlomyslnou činností šamanských rivalů. Taktéž se věří, že někteří lidé mají "křehkou duši", a tudíž by neměli pít nápoj vůbec. Jestliže ho však přesto užijí, mohou provádět bláznivé věci, veřejně se svlékat do naha a pobíhat po pralese, hádat se nebo pokousat ostatní účastníky ceremoniálu.

Vegetalisté kladou důraz na myšlenku, že je nutné být v klidu a neobávat se vizí, jakkoliv hrůzostrašné mohou být. Někdy se ve vizích zjevují zlí duchové a pokoušejí se osobu nějak zranit. Pokud se však člověk nebojí, pak mu nemůže nic ublížit. Relativně obvyklé jsou vize bytostí, které se transformují do zvířete, nejčastěji jaguára či hada. Bytosti bývají také pohlceny ohromným hroznýšem boa nebo opačně boa proniká do člověka jeho ústy.

Don Fidel Mosombite, který žije v Pucallpě na řece Ucayali, zaznamenal při jedné příležitosti existenci liány nazývané větrná ayahuasca (huaira-caspi ayahuasca), ze které se však nápoj nepřipravuje, neboť liána způsobuje hrůzné vize, které mohou dokonce skončit smrtí. Don Emilio mi vyprávěl, že když byl v armádě, jednoho dne si spolu s jinými vojáky přichystali ayahuasku. Ve vizích pak společně viděli, že se ocitli v jámě. Několik indiánů na ně mířilo oštěpy a šípy. Jiní na ně zase házeli hady, hmyz, výkaly a další špinavé věci. Vojáci pak pochopili, že si připravili špatný druh ayahuasky. Don Emilio dále dodal, že pěstuje-li někdo ayahuasku, je důležité, aby ke kořenům dal tři nebo čtyři silné cigarety mapacho. Tímto úkonem by se mělo zajistit, že daná rostlina nebude purga brava a nebude způsobovat zlé vize.

Reklama

Vegetalisté neskrývají, že braní ayahuasky představuje určitý risk. Jako příklad takového nebezpečí, kdy se nápoj užívá bez příslušného respektu a bez dohledu maestra, uvedu příběh, který mi kdysi vyprávěl don Emilio:

Tato událost se stala na Río Tigre asi před čtyřiceti lety. Jak vím, podél řeky jsou na obou březích roztroušeny domy. Někde vytvářejí malou osadu. Na jednom z těchto míst žil maestro, který, jak to dělám dnes já, zval své sousedy k účasti na ayahuaskovém sezení. Někdy pozval i několik lidí z okolí. Muž měl krásný nový dům, kde žil se svou ženou teprve pět let. Místo, kde se ayahuasca užívala, leželo před domem. Jednoho dne přišel na takové sezení i mladý, asi dvacetiletý muž. Mistr zrovna připravoval nápoj, když se ho mladík zeptal: "Maestro, už je to hotové?" "Samozřejmě že ne," odpověděl zkušený znalec, "nápoj se musí vařit alespoň do sedmi osmi do večera." Mladý muž na to řekl: "Mistře, zapamatujte si, co Vám teď řeknu. Dnes večer budu pít ayahuasku poprvé. Nezapomeňte." "To je dobře," odpověděl mu mistr. Mladík pak odešel domů, vrátil se za hodinu a znovu se ptal: "Už je to hotové?" "Vždyť jsem ti říkal, kolik času je třeba k přípravě nápoje." Mladík na to zase: "Nezapomeňte. Budu pít ayahuasku poprvé." Pak odešel a znovu se vrátil a zase se ptal: "Už je to hotovo?" "Téměř ano," odpověděl mu mistr. "Nápoj si dáme asi za dvacet minut." "Výborně," řekl mladík, "ale já první."

Všichni lidé, kteří měli nápoj pít, byli již pohromadě. Maestro zpíval icaro nad láhví s ayahuaskou. Poté dal mladíkovi jeho dávku. Ten ji polkl jedním douškem. Pak maestro podal nápoj všem ostatním přítomným. Když s tím byl hotov, začal účastníky ofukovat tabákovým kouřem, který je měl během ceremoniálu ochraňovat. To je věc, kterou dělají maestros s každým, kdo ayahuasku užije.

Po dvanácti čtrnácti minutách se začaly objevovat vize. Někteří lidé zvraceli, jiní káleli, další zpívali. Mladý muž přistoupil k mistrovi a řekl mu: "Nevidím nic." "Musíš čekat," odpověděl mu maestro, "někdy to chce čas. Někdy, když mareación přijde později, je velmi silné." "Výborně," řekl mladý muž. Maestro pokračoval ve zpěvu. O něco později přišel mladík znovu a řekl: "Nevidím nic. Dejte mi víc." Maestro mu dal ještě jednu dávku a pokračoval ve zpěvu a okuřování jednoho z pacientů. Když mladík viděl, že maestro je zaneprázdněn svými pacienty, sebral láhev s ayahuaskou a dal si ještě dvě dávky.

Po deseti minutách na něj přišlo hrůzostrašné mareación. Viděl, že všichni přítomní mají rohy a ocasy a jektají jim zuby. O něco později se objevil duch, velký doktor. Duch řekl: "Dám ti mocnou sílu, kterou budeš mít po zbytek svého života, jestliže uděláš, co budu chtít. Budeš schopen cestovat kamkoli, pod zemí, vzduchem, pod vodou, ve dne v noci. Dostaneš cokoli, po čem toužíš." "A co mám udělat?" zeptal se mladík. "Poslouchej pozorně. Jak vidíš, je zde těhotná žena, která spí na posteli uvnitř domu. Je těhotná sedm měsíců. Vezmi mačetu, zab ji, otevři její lůno a vyjmi dítě. Rozbij dítěti hlavu a vysaj mu mozek. Jestli to uděláš, dám ti sílu, o které jsem ti vyprávěl."

Mladý muž se vzdálil od skupiny a vešel do domu. Vyšel po schodech nahoru, našel mačetu, přistoupil k posteli a odhrnul moskytiéru, která chránila spící chudou ženu. Zabil ji a udělal přesně to, co mu řekl duch. Lidé začali křičet a pokoušeli se zločince zadržet. Ten však k sobě nikoho nepustil. Máchal kolem sebe mačetou a v druhé ruce držel dítě. Někteří lidé běželi pro pomoc. O půlnoci přišli policisté, kteří mladíka obklíčili. Někteří jej chtěli napadnout zepředu, jiní zezadu pomocí provazu. Srazili ho k zemi a přivázali ke stromu. Velitel řekl: "Všichni zůstaňte, kde jste. Nikdo toto místo neopustí." Svázaný zločinec zvracel, kálel, stále pod vlivem ayahuasky. Druhý den ráno na místo přišlo mnoho lidí, neboť slyšeli o této hrozné události. Velitel sepsal zprávu, nechal postavit velký vor s dobrými vesly a všechny účastníky ceremoniálu poslal pod dohledem osmi ozbrojených policistů do města.

Všichni byli uvězněni. Zločinec byl odsouzen na čtyřicet pět let, maestro na patnáct let a zbylí účastníci byli posláni do vězení na pět let. To vše se stalo před mnoha lety na Río Tigre.

Jestliže se nezachovává zdrženlivost, může být osoba vizemi svedena. Don Emilio mi vyprávěl ještě jiný příběh. Muž měl velmi krátce poté, co užil ayahuasku, sexuální styk se svojí ženou. Ve svých vizích viděl cestu, na kterou ho vábily překrásné ženy, a chtěly, aby je následoval. Lidé, kteří byli na ceremoniálu, si mysleli, že muž odešel domů. Jeho žena, která byla doma, si zase myslela, že je na sezení. Druhý den ráno se zjistilo, že je nezvěstný. Několik dní ho lidé neúspěšně hledali v pralese v okolí místa, kde se ceremoniál konal. Nakonec se všichni smířili s tím, že je nadobro ztracen. Sbalili jeho oblečení a spálili je, jak to v takových případech velí zvyk této části Amazonie. Uběhlo několik dní. Jednoho rána nějaký muž, který byl na lovu, objevil cosi v koruně stromu. Byl připraven vystřelit, pak ale zjistil, že je to člověk. Rychle se vrátil, aby to oznámil policii. Několik lidí okamžitě zorganizovalo malou výpravu a zjistili, že se jedná o nezvěstného muže. Muž byl nahý, plný ran, pokrytý červy a hmyzími kousanci. Rychle ho odnesli domů, kde o něj několik hodin pečovalo mnoho žen. Omývaly ho a léčily. Až když se uzdravil, byl teprve schopen vyprávět, co se mu přihodilo a jaké měl vize.Zdroj:

Luis Eduardo Luna - Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie, nakladatelství Dharmagaia - www.dharmagaia.cz

Reklama

Komentáře

Jura (Po, 12. 12. 2011 - 12:12)
Prodám posvátný tabák mapacho (nicotiana rustica) používaný Jihoamerickými šamany k vykonávání obřadů. Jedná se vysoce silný, kvalitní tabák s harmonizujícím a očišťujícími účinky.Dovoz Peru. Jedna cigaros (tlustčí cigareta) odpovídá zhruba množství ve dvou běžných cigaretách. Cena za 10 Cigaros - 150,- Kč. Možno i na dobírku. [email protected]
aruj (Po, 12. 12. 2011 - 13:12)
Ty seš taky posvátnej. Nicotiana rustica je ten nejobyčejnější tabák používaný po celé Americe, buď jako obětina, nebo jako závislácká droga.
Jan (Čt, 30. 5. 2013 - 21:05)
Ty seš taky posvátnej....Mapacho je ucitel,pro lidi pripravene a take ochrance.
Reklama