TEST - Jste závislí na alkoholu?

Zkuste jednoduchý test, který připravil Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji.

1. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání pít alkohol?
ne - někdy - často
2. Nedokázali jste se ve vztahu k alkoholu ovládat? (Pili jste i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste vypili víc, než jste původně chtěli?)
často - někdy - ne
3. Měli jste tělesné odvykací potíže („absťák“) po vysazení alkoholu (např. nejčastěji třes po ránu)?
ne - někdy - často
4. Zvyšovali jste dávku alkoholu, abyste dosáhli účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?
často - někdy - ne
5. Zanedbávali jste své dobré záliby kvůli alkoholu nebo jste potřebovali víc času k získání alkoholu a jeho pití nebo k zotavení se z účinku alkoholu?
ne - někdy - často
6. Pokračovali jste v pití alkoholu přes škodlivé následky, o kterých jste věděli?
často - někdy - ne
 

 

3 - 6 odpovědí „často“ a „někdy“ znamená, že se jedná o závislost.

 

Jak chápat výsledky dotazníku? Jestliže je někdo závislý, měl by se léčit. Také je pro něj mnohem bezpečnější nepít vůbec, nežli se pokoušet o „pití s mírou“. Ale i ti, kterým vyšlo, že závislí nejsou, by měli být opatrní. Závislost je totiž pouze jedním z mnoha nebezpečí alkoholu.

Přidat komentář

Reklama

Reklama