13 principů efektivní léčby závislosti na drogách

Uvedené principy volně cituji podle amerických pramenů (Thirteen principles, 1999). Nebylo by poctivé tvrdit, že léčba u nás, v USA i v jiných zemích uvedeným zásadám dokonale odpovídá. Tyto principy představují spíše jakýsi ideál, kterému je třeba se přibližovat.

1. Ne každá léčba se hodí pro každého. Pro pacienta je třeba zvolit právě tako­vou léčbu, která je právě pro něho nejvhodnější.

2. Léčba by měla být rychle dostupná.

3. Léčba by měla reagovat na různé potřeby pacienta, včetně zdravotních, psy­chologických, sociálních a právních.

4. Léčba by měla být dostatečně pružná a reagovat na měnící se potřeby pacienta.

5. Pro efektivitu léčby je kriticky důležité její trvání (delší léčba přináší obvykle lepší výsledky).

6. Léčba by měla zahrnovat individuální nebo skupinové poradenství a kogni- tivně-behaviorální postupy.

7. U mnoha pacientů je důležitou součástí léčby podávání vhodných léků.

8. Pacienti, kteří trpí kromě závislostí i jinou duševní chorobou, by měli být in­tegrované léčeni pro obojí.

9. Detoxifikace, která pomáhá překonat odvykací stav, je pouze prvním stadiem léčby, avšak sama o sobě má malý efekt.

10.  Efektivní léčba nemusí být dobrovolná. Přijetí léčby, setrvání v ní a její výsle­dek může často příznivě ovlivnit tlak ze strany rodiny, zaměstnavatele nebo úřadů.

11.  Během léčby je třeba zjišťovat, zda nedochází k porušování abstinence.

12. Léčba by měla zahrnovat i vyšetření na HIV/AIDS, žloutenku, tuberkulózu a další infekční nemoci, které jsou v populaci závislých častější.

13. Překonávání závislosti může být dlouhodobý proces a může vyžadovat opako­vané léčby. Účast ve svépomocných skupinách po léčbě zlepšuje výsledky léčby.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Neberte drogy ! hulte
    Neberte drogy !... (anonym)

    Info o pěstování marihuany a věci k tomu www.e-grow.cz

    Led 22, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama