V Praze byla otevřena ambulance dětské a dorostové adiktologie

Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií, atd.).

Tento pilotní projekt spustila 1. července 2014 Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR .

Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR.

Základní provoz adiktologické ambulance se sestává z 3 komponent. Jednak se bude jednat o vstupní diagnostiku, zahrnující komplexní posouzení každého pacienta. Pokud bude pacient přijat do ambulantní péče, bude mu navržen podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Konečně, samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí).

Adresa ambulance dětské a dorostové adiktologie je: Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, Praha 2, 1. patro.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama