Vliv částečné prohibice na postoje a vzorce užívání alkoholu u mladých dospělých v ČR: internetový průzkum

V současné době patří kauza metanol a s ní související proběhlá prohibice mezi velmi aktuální a diskutovaná témata. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové téma, nebyl zatím realizován dostatek výzkumů.

Náplní  mé diplomové práce je realizace dotazníkového šetření (korelační studie), která se zaměřuje na zjištění možných souvislostí mezi proběhlou prohibicí a změnami postojů, návyků a vzorců chování u cílové skupiny.

Methylalkohol je nejjednodušší alkohol. Používá se například v chemickém průmyslu a v laboratořích, může nadměrně vznikat při neodborné domácí výrobě lihovin. Tato látka, která patří mezi vysoce jedovaté kapaliny, v případě požití vyvolává během krátké doby těžkou otravu. Otrava se projevuje například zvracením, bolestmi břicha, poruchami vidění až slepotou. Dochází k okyselení vnitřního prostředí, následuje selhání dechu a smrt. K úmrtí může dojít již po požití několika desítek mililitrů. (Vokurka et al., 2008)

Hlavním cílem studie, která je součástí diplomové práce je popsat, jaký měla či má částečná a časově omezená (září 2012) prohibice vliv na postoje a chování mladých dospělých v ČR ve vztahu k alkoholu (zda došlo k nějaké změně v preferenci alkoholických nápojů, zda se nějak změnila četnost a množství i užívání alkoholických nápojů apod.), a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti).

Dotazník naleznete na  https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_23IMOvQyKyITAC9

Eva Přibylová - studentka Adiktologie ( léčba závislostí) na 1. LF UK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (3)

 • Obrázek uživatele Oprava poslední věty
  Oprava poslední věty (anonym)

  Čekají vás rychlé exekuce.

  Čer 27, 2013
 • Obrázek uživatele Buliku
  Buliku (anonym)

  Nauč se taky mistra,a co?sten.

  Zář 09, 2013
 • Obrázek uživatele Ben wong
  Ben wong (anonym)

  Blessed Day Business man/woman, i am a financier working with the BEN WONG FINANCE LOAN AGENCY, we offer all category of loan service to the general public, from the tune of $5,000 USD to 30million us dollars, we are efficient reliable, we deliver promptly and we are trusted in our services, contact me today for your personal loan, company loan, house loan, mortgage, business loan, etc, you can reach me via my email for more inquiries or application: Contact us via: benwongloan.sg@fastservice.com Regards Ben Wong

  Zář 16, 2014

Přidat komentář

Reklama

Reklama