Reklama

Bobule acai chrání játra při nealkoholické steatohepatitidě jater

Studie potvrzující pozitivní účinky acai na játra byla zvěřejněna v časopisu Nature. Nealkoholické steatohepatida jater (NAFLD) – lipotoxická jaterní choroba je nejvýznamnější jaterní onemocnění na světě. Jde o progresivní stav, který zahrnuje spektrum poruch od steatózy (ztučnění jater) po steatohepatitidu a nakonec cirhózu (ztvrdnutí jater) a hepatocelulární karcinom.

Ačkoli základní mechanismus vzniku NAFLD je složitý a multifaktoriální, bylo identifikováno několik intracelulárních událostí vedoucích k progresi onemocnění, včetně oxidačního stresu, zánětu, mitochondriální dysfunkce, apoptózy (buněčné smrti) a změněné homeostázy endoplazmatického retikula (ER).

Fenolické sloučeniny, jako jsou sloučeniny přítomné v açai (Euterpe oleracea Mart.), jsou považovány za slibná terapeutická činidla kvůli jejich možným prospěšným účinkům na prevenci a léčbu NAFLD.

Studie byla zveřejněna v časopisu Nature:

„Účinky açai na oxidační stres, ER stres a parametry související se zánětem u myší s NAFLD indukovaným dietou s vysokým obsahem tuku“

Reklama

Testovány byly in vitro účinky vodného extraktu açai (AAE) v buňkách HepG2 a jeho vliv na oxidační stres, endoplazmatický stres v retikulu a zánět v myším modelu NAFLD s vysokým obsahem tuků. In vitro AAE vykazovala vysokou antioxidační kapacitu, vysoký potenciál inhibovat produkci reaktivního kyslíku a žádnou buněčnou toxicitu.

In vivo (u myší) při podávání AAE (3g/kg) po dobu šesti týdnů došlo k snížení poškození jater (hladiny alaninaminotransferázy), zánětlivého procesu (počet zánětlivých buněk a sérového TNFa) a oxidačního stresu, a to snížením peroxidace lipidů a karbonylací proteinů pomocí OxyBlot a modulace antioxidačních enzymů: glutathion reduktázy, SOD a katalázy.

Nebyla pozorována žádná změna v obsahu kolagenu, což svědčí o nepřítomnosti fibrózy.

Na základě těchto výsledků byl poskytnut důkaz, že açai vykazuje hepatoprotektivní účinky a může zabránit progresi poškození jater souvisejícím s NAFLD zacílením na cesty podílející se na progresi onemocnění.

Autor: MK

 

Reklama

Komentáře

! (Út, 21. 4. 2020 - 11:04)
Hlavně že to funguje u myší.
Reklama