Reklama

Alkohol zabije ročně přes 100.000 Evropanů

Alkohol zabije ročně v Evropě přes 100.000 lidí, má vážné společenské důsledky a stojí Evropskou unii miliardy eur. Uvádí to zpráva, kterou zveřejnila Evropská komise, ovšem s poznámkou, že text vyjadřuje oficiální názor autorů, nikoli komise.

Čtyřistastránkový dokument odborníků analyzuje zdravotní, sociální a ekonomické dopady alkoholu v Evropě. Bude jedním z podkladů pro vypracování první strategie komise vůči alkoholu. Návrh předloží EK členským zemím koncem července nebo v září.

Zneužívání alkoholu představuje pro Evropu významnou ekonomickou a sociální zátěž. "Pokud by se jednalo o jinou návykovou látku, než je alkohol, určitě by z toho vyplynul požadavek na parlamentní a ministerské úrovni k okamžitému řešení situace," soudí Derek Rutherford z programu EU pro veřejné zdraví na léta 2003 až 2008.

Zpráva poukazuje na to, že se v Evropě pije alkohol mnohem více než leckde ve světě. Varuje, že alkohol představuje na starém kontinentu jeden z hlavních zdravotních problémů. Vyvolává podle odborníků kolem 60 různých druhů onemocnění a stavů, včetně úrazů a poranění, mentální poruchy a poruchy chování, nádorová onemocnění, onemocnění srdce a mozkové mrtvice. Je odpovědný za 7,4 procenta všech nemocí v EU.

Zpráva dále ukazuje, že alkohol je rovněž významnou příčinou škod způsobených jiným osobám než pijákům samotným. Konstatuje, že alkohol má ročně na svědomí 60.000 novorozenců s nízkou porodní váhou, až devět milionů dětí žijících v neuspokojivých rodinných podmínkách, 10.000 nevinných obětí řidičů pod vlivem alkoholu a 2000 vražd.

Reklama

"Jsou to právě děti, které platí konečný účet. Hodně toho bylo řečeno o pasivním kouření, ale málo pozornosti bylo dosud věnováno obětem alkoholu z řad rodinných příslušníků alkoholiků a dalších osob. Konání vyžaduje politickou odvahu," vzkázal Rutherford vládám, které budou posuzovat návrhy EK.

Rutherford naznačil první možné kroky proti neblahé konzumaci alkoholu. "Zatímco cena je hlavním faktorem omezování spotřeby, méně diskutabilní a více politicky odpovědnou akcí by bylo omezovat rozsah reklamy a zakázat sponzorování sportovních akcí, což představuje nejzáludnější marketingovou taktiku alkoholového průmyslu," míní odborník.

Podle loňských statistických údajů holdují alkoholickým nápojům rostoucí měrou Češi. V roce 2004 každý obyvatel ČR v přepočtu zkonzumoval 10,2 litru čistého alkoholu, zatímco na počátku devadesátých let to bylo asi devět litrů. Na rozdíl od většiny evropských zemí, včetně Slovenska nebo Polska, kde se v devadesátých letech dařilo spotřebu alkoholu snižovat nebo zastavit, v České republice naopak rostla, uvedl tehdy sekretář Společnosti návykových nemocí Karel Nešpor.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Paleo-liberál (Út, 20. 6. 2006 - 21:06)
Helemese, tak alkahól... A já si bláhově myslel, že to sou komunisti. Ti přece můžou za všechno!
Reklama