Benzodiazepiny a závislost

V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka, prakticky všechna dnes užívaná anxiolytika patří do této skupiny.Jsou velmi často zneužívána jak uživateli drog, tak běžnou populací a lékaři je mnohdy dosti neopatrně a dlouhodobě předepisují. Jsou součástí mnoha domácích lékárniček.

Kromě anxiolytického účinku mohou mít také sedativní, hypnotický, antiepileptický, protikřečový a centrálně myorelaxační účinek (konkrétní účinky závisí na typu preparátu). Všechny léky mají různě vyjádřenou složku uklidňující, větší dávky téměř vždy vyvolávají spánek.

(Zne)užívané dávky jsou poměrně široké, zpočátku stačí jedna až několik tablet, postupně se lze propracovat až k několika desítkám. Léky jsou poměrně bezpečné při předávkování, pokud ovšem nejsou užity spolu s jinou tlumivou látkou. Zrádný je zvláště alkohol. Kombinace s alkoholem mohou vést ke smrtelnému předávkování.

Závislost na nich vzniká plíživě, má složku psychickou i fyzickou, odvykací stav se projevuje neklidem, návratem potíží, kvůli nimž byl lék původně předepisován. Vážnou komplikací mohou být epileptické záchvaty vedoucí i k úmrtí.

S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek této skupiny léků úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují. Nežádoucí účinky se zvýrazní ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání, tedy nejvíce při zneužívání a závislosti na benzodiazepinech. Jsou většinou také způsobeny tlumivým účinkem na CNS, resp. ovlivněním určitých struktur mozku, např. limbického systému. Mohou však mít vliv i na jiné části těla nebo například na nenarozený plod.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:

 • Únava a ospalost, které nastupují již v léčebných dávkách, a s nimi související prodloužení reakčního času, které může vést k selhání při obsluhování strojů, např. řízení auta.
 • Zmatenost ? při vyšších dávkách může dojít ke ztrátě orientace nejen v okolí, ale i v situaci, v níž se postižený nachází.
 • Intoxikovaný pak může být úzkostný, nebo dokonce agresivní a v záchvatu silné agresivity zaútočit na své okolí.
 • Narušení krátkodobé paměti, jehož výsledkem jsou tzv. okna, zvláště pokud je benzodiazepin užitý v kombinaci s jinou tlumivou látkou, např. alkoholem nebo heroinem. Nepamatování si toho, co se dělo v intoxikaci, je velmi častým steskem při jejich nadměrném užívání, resp. po jeho skončení. Postižení si někdy nepamatují celé týdny i měsíce svého života.
 • Ztráta motivace k řešení problémů ? souvisí s odstraněním strachu a úzkosti. Člověk přestává mít potřebu složitou situaci řešit.
 • Snížení svalového napětí ? zvláště po vyšších dávkách někdy intoxikovaní působí jako ?z hadrů?, mnohdy mají obtíže udržet se na nohou.
 • Přechod placentární bariérou a intoxikace plodu ? benzodiazepiny jsou plodem pomaleji metabolizovány, jejich užívání může vést k vrozeným vadám (např. k rozštěpům rtu a patra).
 • Užívání na konci těhotenství a v období těsně před porodem vede k abstinenčnímu syndromu novorozenců.
 • Přechod do mateřského mléka ? pokud žena užívající benzodiazepiny kojí, tak léky přechází s mateřským mlékem do těla dítěte. Kromě útlumu dochází i k velkému zatížení jater, v nichž se benzodiazepiny metabolizují, a brání tak odbourávání jiných důležitých látek, např. bilirubinu. Nakonec může dojít k trvalému poškození mozku.

Rozdělení:
Dělí se na skupiny jednak dle intenzity hypno-sedativního (zjednodušeně tlumivého) působení, jednak podle rychlosti eliminace (zjednodušeně vylučování) a tím i délky účinku.

 • Dle intenzity hypno-sedativního působení:

Léky s nejmocnějším hypno-sedativním působením se používají jako léky při poruchách spánku, léky způsobující slabší útlum jsou indikovány proti úzkosti.
Silná hypnotika: Rohypnol (fl unitrazepam), Nitrazepam (nitrazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam).
Léky způsobující slabší sedaci: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Oxazepam (oxazepam), Rivotril (clonazepam), Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam).

 • Dle délky účinku:

Dlouhodobě působící léky mají vylučovací poločas (tj. doba, za kterou se množství účinné látky v organismu sníží na polovinu) delší než 1 den. V jejich eliminaci hrají důležitou roli játra a při jaterních onemocněních se jejich vylučování zpomaluje.
Dlouhodobě působící léky: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Defobin (chlodiazepoxid).
Středně dlouho působící léky: Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam), Rivotril (clonazepam), Rohypnol (fl unitrazepam).
Krátkodobě působící: Oxazepam (oxazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam). Vylučovací poločas u těchto medikamentů je kratší než 12 hodin, jsou zatíženy vyšší pravděpodobností vzniku závislosti než léky dlouhodobě působící.

 

Zdroj: Drogy ? otázky a odpovědi (Portál)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1534)

 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  Jinak práce je dnes tolik, že si lze vybírat A to pro vzdělané i méně vzdělané. Je spousta agentur na internetu např Jobs a přes ty je třeba hledat. Pokud paní přijde s otráveným obličejem, nechutí k práci a chutí k ID a papírem z pracáku, tak několik bodů pro ni dolů

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele No.
  No. (anonym)

  Jak to myslíte, několik bodů pro ni dolů? To, jako že by jí ten invalidní důchod měli dát? A proč s otráveným obličejem a nechutí pracovat? Třeba paní nemůže dělat noční směny, práci v nemocnici. Úklidy ve firmách jsou většiny obsazeny. Školy mají prázdniny, školky, tam jedou jenom známosti. Možná, ještě tak, kdyby bydlela v Praze, tak ještě. U nás, na malém městě, té práce zas tak moc není. A je svatá pravda, že chráněné dílny zaměstnávají pouze ČID. Tam se rozhodně každý nedostane.

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  www.prace.cz/nabidky/uklizecka/ ...............tady máte namátkově poptávky po uklízečkách...…..

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele Analytik
  Analytik (anonym)

  V dnešní době je těžké dostat důchod i na psychiku. To už z Vás udělají úplného blázna. Výhoda, mít důchod na hlavu? Ale kdež! Můžou Vás nechat hospitalizovat v psychiatrické léčebně, nově nemocnici. Budou Vám dávat tzv. "nenávykové" léky, které ve skutečnosti návykové jsou jako hrom! A krom toho mají mnoho vedlejších účinků. A když se potom dostanete k jinému lékaři - kardiologie, gynekologie, interna a další, všude si to o Vás přečtou, nebudou Vás brát vážně, ale jako psychotickou osobnost, ke které nebudou mít ani úctu! Dnes se dávají antipsychotika ze 70% zcela zbytečně, na pouhou úzkost, nespavost. Tak na to veliký pozor! Často je u takovýchto pacientů záměrně zanedbávána základní choroba. Doktoři si řeknou, stejně je nenormální, a využijí toho, jak se vůbec dá! Co se týče léčby Pregabalinem, původně byl vyvinut jako antiepileptikum III. GENERACE, s účinkem na neuropatickou bolest. Na úzkost a nespavost je to totální nesmyl. To aby farmaceutické firmy zase měly co vymýšlet! U silných neuropatických bolestí, schizofrenií s psychotickými bludy, opravdu těžkých depresí, tak tam jsou tyto medikamenty potřeba! Ale to je tak těch 30% případů. Psychiatři si sami vyrábějí své pacienty tím, že jim dávají "léky" s mnoha vedlejšími účinky, způsobující emoční oploštělost, nadváhu, obezitu, cukrovku, parkinsonismus a další choroby, tzv. způsobené iatrogenními vedlejšími účinky. Posudkáři jsou hrozně přísní, a jen tak někomu invalidní důchod nedají, ani omylem! A na VZP si raději budou hrabat penízky do svých kapes, to si pište, že je to tak! I na ÚP jsou zprostředkovatelky neúprosné, budou Vás honit všude, kde se dá, i když Vás nikde nakonec nevezmou! A když nebudete moct? Tak si to musíte přinést od doktora, se kterým se třeba ani po dobrém nedomluvíte! Ale radím. Nedejte se, nenechte ze sebe udělat blázna tím, že Vám nacpou neuroleptika. Nenechte si nikým, a hlavně ničím, zkazit náladu! Všechno si promyslete, o všem si přečtěte, vše si zanalyzujte. Nakonec zjistíte, že v tom blázinci žijeme všichni, jak obyčejní lidé, tak hlavně doktoři, ale i úředníci! Ani kvůli úřednici na ÚP nechoďte za psychiatrem! A to, že Vás nezařadí do žádného PROJEKTU PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ? Někdy holt si musí člověk poradit sám! A proto radím. Lidi, neberte, prosím, ten život až tak vážně, protože stejně z něj nevyváznete živí! Přeji hodně zdaru všem! A Bůh s námi! Tak, kdo proti nám?

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele Analytik
  Analytik (anonym)

  Celý svět je "na hlavu." Negativní emoce = nemoce. To Vám stejně lékaři neřeknou. A politici už teprv ne! Ti už se zbláznili úplně.

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele Analytik
  Analytik (anonym)

  A rozhodně je lepší být zdravý, třeba průměrně, a nepotřebovat invalidní důchod, než být opravdu vážně nemocný, a pouze za tu cenu brát invalidní důchod! Dneska uhrát I.stupeň, to je o infarkt! Bez nadsázky.

  Črv 15, 2019
 • Obrázek uživatele Jo.
  Jo. (anonym)

  Svět je vážně postavený na hlavu! Nepochopení potřeb druhých, sebestřednost, arogance! A to hlavně ze strany lékařů a zbytečných úředníků zdravotních pojišťoven! Proč si musí lidi platit zdravotní pojištění? Jedním slovem. Na hovno! To jediné od něj dostane. Farmaceutické firmy jenom kvetou, a lidé jsou čím dál tím víc nemocní, a umírají. Je to jedna zkorumpovaná mafie. A proč zdravotní pojišťovny nezaplatí zubaře?! Zdravé zuby, bílé plomby, můstky a korunky jsou mnohem důležitější, než milion druhů různých chemických nesmyslů, myslím tím léků.

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele KARMA
  KARMA (anonym)

  Přesně tak. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Na každého jednou dojde. Jediná jistota je smrt. A víte, která diagnóza má 100% úmrtnost? No přece sám život!

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele Rebel
  Rebel (anonym)

  Mnozí doktoři se ani neumějí chovat ke svým pacientům. Jsou naočkovaní západní pavědeckou medicínou! Nechtějí slyšet a vidět nic nového. Jsou to jen pitomí zaslepenci. BZD rozhodně neškodí mnohem víc, než ty novodobé, prominutím, sračky, v podobě antidepresiv, antipsychotik, stabilizátorů nálady a antiepileptik! Blaze tomu, kdo nic brát nemusí. Xanax, Rivotril a jiné, mají jistě "své mouchy", ale je to opravdu čajíček, proti těm novodobým psychofarmakům! Ten doktorský xindl raději lidem zakáže BZD, s minimem vedlejších účinků, ale jinak opravdu účinných. Raději vnutí lidem často neúčinná antidepresiva, antiepileptika, neuroleptika a stabilizátory nálady, s obrovským množstvím vedlejších účinků! Je to srovnání, jako vodíkové, nebo atomové bomby. Ta atomová zničí vše! Holt, to je ta slavná věda lékařská! A co se týče úřadů? Ti se pouze řídí předpisy, v tomto zkorumpovaném západním světě! Ovšem, v nemocné společnosti nemůže žít zdravý člověk! Tak, proč by Vám měla paní zprostředkovatelka věřit, když Vám tenhle pokurvený zdravotnický systém nepřizná ani I. stupeň invalidního důchodu? "Nic Vám není, můžete dělat všechno"! A že máte jenom 25% bodů? A zeptám se jinak. Na co máte těch 25% snížení pracovní schopnosti? Na to, že jste zdraví? Prd! Na to, aby posudkářům a úředníkům na zdravotních pojišťovnách zbylo víc peněz!!! Dobytek jeden. Zrušit většinu zdravotních pojišťoven, vyhnat ty zbytečné úřednice, co tam dřepí, tvrdě makat do továren! Stejně tak OSSZ a KSSZ. Ale ono jednou i na ty naduté posudkáře jednou dojde! ROZHODNĚ NEPŘEJI NIKOMU NIC ZLÉHO, ALE NA KAŽDOU SVINI SE VAŘÍ VODA!

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele Další
  Další (anonym)

  blb, který nezažil závislost na benzákách. Ty hovado, víš co to je když má člověk po letech braní BZDzkažené zuby, boláky po těle, vyčerpanost, omdlévá, krevní testy a automimunitní onemocnění a je komplet v prdeli. Drž hubu

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  vyčerpanost, která ani po dvou letech od vysazení nepřestává. Je mi z tebe nanic ty věčná stěžovatelko, co nechce makat a ještě jen brát benzáky. Však jo, kup si je na černém trhu, není problém, je toho všud eplno,ale nepiš sem takové hrůzy jak píšeš.

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  rok nemoci vstát z postele, prožívat depresi, že tě rodina nepoznává a ty nemáš sílu ani se za to stydět. Takovou depresi z vysazení, že nechceš nikam chodit s nikým komunikovat, na ničem ti nezáleží. A jen hledat, co by ti pomohlo, skočit z BZD do hypnotik a jiných sraček, aby ses aspoň občas moha narovnat před svými dětmi. To je vysazení BZD, těch BZD, které tě roky před tím zabíjí

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  víš co bych ti přál? Aby ses fakt stala tak na deset let závislá na alprazolamu, dostala se na pár let na 6mg denně, k tomu pochroupla něco na spaní jak ty máš ráda. A po deseti letech se podívat jaká troska z tebe bude. Jenže ty si na ten alprazolam ani nevyděláš, protože se ti nechce už roky makat, jak je na Doktorce všeobecně známo

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele Nesouhlas
  Nesouhlas (anonym)

  Víš ty, kolik dětí a mladých lidí, trpí třeba rakovinou? A z čeho ty to mají? A mimochodem? Nikdo tě nenutí do sebe sypat roky benzáky, ani jiné dryáky. Z čeho jsou lidi tlustí, mají cukrovku, mrtvici a infarkty? Antipsychotika a antidepresiva zuby snad nekazí? Nikdo nepřibere, není utlumený? Zamysli se nad tím. Nepropaguji žádné léky.

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  Tak takhle. Jako ve všem není možné si říkat, jestliže něco je špatné, tak je to opodstanění proto, aby bylo špatné i něco jiného. Neboli. To že je pro tělo špatné brát antipsychotika (říkáš ty, já se v nich nevyznám) neznamená, že je lepší brát BZD. Prostě jestliže existuje jedno zlo, neospravedňuje to existenci jiného zla. Víš rozdíl mezi těmi chemickými sračkami ADx BZD je ten, že AD nemáš důvod navyšovat, kdepak, ty tě do blaženého útlumu nebo exaltované blaženosti neuvedou. to umí právě BZD, opiáty a další sračky. Zkus si něco přečíst na téma adiktologie. Tyto fámy, že BZD je vlastně čajíček proti, to je hrůza. A ještě takhle. Pro správného závisláka na BZD, opiátech nebo alkoholu, nejsou AD vůbec zajímavé, je mu jedno, jestli se po AD přibírá nebo ne, jestli je po nich pacient utlumený, to je zaprvé nesrovnatelné a hlavně úplně na jinou, samostatnou diskuzi.

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  píšeš: Víš ty, kolik dětí a mladých lidí, trpí třeba rakovinou? A z čeho ty to mají? A mimochodem? ……nechápu otázku

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Z čeho jsou lidi tlustí, mají cukrovku, mrtvici a infarkty?......nechápu otázku

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele Jo.
  Jo. (anonym)

  6 mg alprazolamu denně, dokonce několik let? Tak tomu říkám fakt nářez! Velmi častým účinkem alprazolamu je sucho v ústech. Z toho plyne zvýšená kazivost zubů! Děs, běs, hrůza! To už je jako u alkoholika, který chlastá první ligu! Nelze se potom divit následkům!

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele a
  a (anonym)

  A ano, AD nikdy nenadělají takové škody jako BZD. Nikdy tě nedovedou do takového zdevastovaného stavu, jak jsem zde popisoval. Proč? Protože to neumí. A protože člověk je člověk chybující ale není úplný blb a tak zneužívá aBZD a ne AD

  Črv 16, 2019
 • Obrázek uživatele No.
  No. (anonym)

  Co se týče léčby nespavosti, tak tam je to fakt problém. Nejhorším AD je Mirtazapin, po kterým se hodně přibírá a utlumuje. Hodně lidí to i potvrzuje.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Tak.
  Tak. (anonym)

  Po tom přibere drtivá většina pacientů. Hodně tlumí a zvyšuje chuť k jídlu. A lékařům, těm je to úplně jedno. Statisticky dokázáno. Jen velmi málo lidí po MIRT. nepřibere.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Logicky.
  Logicky. (anonym)

  AD je třeba užívat minimálně 6 měsíců. Platí to i u Mirtazapinu. Pak zbývají 2 možnosti. Předčasné vysazení po pár týdnech, pakliže člověk je utlumený a začne přibírat. A nebo s léčbou vůbec nezačínat. Výměna za trazodon nemusí fungovat.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Mirtazapin
  Mirtazapin (anonym)

  často není třeba navyšovat. Na spaní stačí někdy i 7,5 mg. Na úzkosti se užívá 15 -30 mg. Na těžké deprese se bere maximálně 45 mg. Užívá se pouze večer, v jedné denní dávce na noc. Bývá dost účinný. Dokonce snižuje tlak. Možná by to byl i ideální lék na úzkosti. Je to AD IV. GENERACE. Nejhorší je, že se po něm extrémně přibírá na váze a vyvolává pocit hladu. Tím se stává pro řadu pacientů zcela nevhodný, navzdory potencionálně vysoké účinnosti.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Doktorka
  Doktorka (anonym)

  Mirtazapin je moderní AD s tlumivými účinky. Paradoxně je, čím nižší dávka, tím je více sedativní. Na úzkosti, spojené s nespavostí, se předepisuje 15 mg. Na spaní stačí 7,5 mg, což ovšem nemá ani protiúzkostné, ani antidepresivní účinky. Dávky 15 mg, 22,5 mg, 30 mg, jsou optimální denní dávky. Musí se užívat pravidelně. U kardiaků snižuje krevní tlak, takže mohou dokonce odbourat antihypertenziva. Jediným jeho obrovským mínusem je přibírání na váze a otoky! Což tomuto léku bere veškeré kladné účinky. U nás ho často předepisuje psychiatr - adiktolog. Nedivím se, že kvůli přibírání na váze ho spousta pacientů odmítne užívat, ač třeba zlepšuje spánek a snižuje zvýšený krevní tlak. Psychiatr říká, že po něm téměř každý přibere, i když se hlídá v jídle. Jen málo pacientů má to štěstí, že po Mirtazapinu nepřiberou vůbec. Tím se tento lék stává naprosto nevhodným, i přes jinak kladné účinky. Psychiatr ho předepisuje i na závislosti na alkoholu a při migrénách. Prý je to nejmodernější a nejúčinnější AD. Kvůli tomu přibírání je ale naopak naprosto nevhodný, vůbec ho začít brát.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Hm.
  Hm. (anonym)

  Problém, který se stává neřešitelným. Moderní AD, sice účinné, údajně nenávykové, ale přibírá se po nich! Moje známá dostala tato AD, kvůli úzkosti a nespavosti. A když řekla své psychiatričce, že po lécích přibírá, řekla jí psychiatrička, že si má vybrat: buď deprese a nespavost, nebo tloustnutí. Prý se po psychofarmakách běžně přibírá. Proto hodně lidí psychiatrům ani nevěří. BZD určitě nejsou ideální. Ale, určitě lepší nízká dávka alprazolamu na úzkost, než přibírání na váze.

  Črv 17, 2019
 • Obrázek uživatele Alternativní
  Alternativní (anonym)

  Já si myslím, že na pouhou nespavost je ideální melatonin. Existuje lék, jménem CIRCADIN od firmy LUNDBECK. Jou to 2 mg tabletky s prodlouženým uvolňováním. Je na lékařský předpis. 21 tablet stojí cca 440,-Kč. Zdravotní pojišťovny ho nehradí. Může ho předepsat každý praktik. Je to možná varianta. Jinak existuje i MELATONIN volně prodejný.

  Črv 18, 2019
 • Obrázek uživatele No.
  No. (anonym)

  Circadin, nebo Trittico. A když nezaberou tak, jak mají,spokojit se spát méně hodin. Jsou i jedinci, kteří spí jenom, 3 - 4 hodiny denně. Někdo nespí ani po vyšších dávkách trazodonu, zkusit Circadin. Ten je sice dost drahý, ale je na lékařský předpis. Jedná se o melatonin 2 mg denně, s prodlouženým uvolňováním. Tablery vyrábí firma LUNDBECK. 21 tablet stojí asi 440,-Kč.

  Feb 16, 2020
 • Obrázek uživatele No.
  No. (anonym)

  S Tritticem mám zkušenosti,i s vyšším dávkování 150 -200 mg. Žádná sláva! Ale aspoň se po nich nepřibírá. Tvrdí to i psychiatři.

  Feb 16, 2020
 • Obrázek uživatele Jana
  Jana (anonym)

  Nejlepší je Neurol. Dobře účinkuje na nespavost, ale i na denní zklidnění. Nejsem závislá. AD mi s ničím nepomohly. Beru 1mg Neurolu denně.

  Kvě 15, 2020

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama