Benzodiazepiny a závislost

V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka, prakticky všechna dnes užívaná anxiolytika patří do této skupiny.Jsou velmi často zneužívána jak uživateli drog, tak běžnou populací a lékaři je mnohdy dosti neopatrně a dlouhodobě předepisují. Jsou součástí mnoha domácích lékárniček.

Kromě anxiolytického účinku mohou mít také sedativní, hypnotický, antiepileptický, protikřečový a centrálně myorelaxační účinek (konkrétní účinky závisí na typu preparátu). Všechny léky mají různě vyjádřenou složku uklidňující, větší dávky téměř vždy vyvolávají spánek.

(Zne)užívané dávky jsou poměrně široké, zpočátku stačí jedna až několik tablet, postupně se lze propracovat až k několika desítkám. Léky jsou poměrně bezpečné při předávkování, pokud ovšem nejsou užity spolu s jinou tlumivou látkou. Zrádný je zvláště alkohol. Kombinace s alkoholem mohou vést ke smrtelnému předávkování.

Závislost na nich vzniká plíživě, má složku psychickou i fyzickou, odvykací stav se projevuje neklidem, návratem potíží, kvůli nimž byl lék původně předepisován. Vážnou komplikací mohou být epileptické záchvaty vedoucí i k úmrtí.

S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek této skupiny léků úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují. Nežádoucí účinky se zvýrazní ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání, tedy nejvíce při zneužívání a závislosti na benzodiazepinech. Jsou většinou také způsobeny tlumivým účinkem na CNS, resp. ovlivněním určitých struktur mozku, např. limbického systému. Mohou však mít vliv i na jiné části těla nebo například na nenarozený plod.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:

 • Únava a ospalost, které nastupují již v léčebných dávkách, a s nimi související prodloužení reakčního času, které může vést k selhání při obsluhování strojů, např. řízení auta.
 • Zmatenost ? při vyšších dávkách může dojít ke ztrátě orientace nejen v okolí, ale i v situaci, v níž se postižený nachází.
 • Intoxikovaný pak může být úzkostný, nebo dokonce agresivní a v záchvatu silné agresivity zaútočit na své okolí.
 • Narušení krátkodobé paměti, jehož výsledkem jsou tzv. okna, zvláště pokud je benzodiazepin užitý v kombinaci s jinou tlumivou látkou, např. alkoholem nebo heroinem. Nepamatování si toho, co se dělo v intoxikaci, je velmi častým steskem při jejich nadměrném užívání, resp. po jeho skončení. Postižení si někdy nepamatují celé týdny i měsíce svého života.
 • Ztráta motivace k řešení problémů ? souvisí s odstraněním strachu a úzkosti. Člověk přestává mít potřebu složitou situaci řešit.
 • Snížení svalového napětí ? zvláště po vyšších dávkách někdy intoxikovaní působí jako ?z hadrů?, mnohdy mají obtíže udržet se na nohou.
 • Přechod placentární bariérou a intoxikace plodu ? benzodiazepiny jsou plodem pomaleji metabolizovány, jejich užívání může vést k vrozeným vadám (např. k rozštěpům rtu a patra).
 • Užívání na konci těhotenství a v období těsně před porodem vede k abstinenčnímu syndromu novorozenců.
 • Přechod do mateřského mléka ? pokud žena užívající benzodiazepiny kojí, tak léky přechází s mateřským mlékem do těla dítěte. Kromě útlumu dochází i k velkému zatížení jater, v nichž se benzodiazepiny metabolizují, a brání tak odbourávání jiných důležitých látek, např. bilirubinu. Nakonec může dojít k trvalému poškození mozku.

Rozdělení:
Dělí se na skupiny jednak dle intenzity hypno-sedativního (zjednodušeně tlumivého) působení, jednak podle rychlosti eliminace (zjednodušeně vylučování) a tím i délky účinku.

 • Dle intenzity hypno-sedativního působení:

Léky s nejmocnějším hypno-sedativním působením se používají jako léky při poruchách spánku, léky způsobující slabší útlum jsou indikovány proti úzkosti.
Silná hypnotika: Rohypnol (fl unitrazepam), Nitrazepam (nitrazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam).
Léky způsobující slabší sedaci: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Oxazepam (oxazepam), Rivotril (clonazepam), Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam).

 • Dle délky účinku:

Dlouhodobě působící léky mají vylučovací poločas (tj. doba, za kterou se množství účinné látky v organismu sníží na polovinu) delší než 1 den. V jejich eliminaci hrají důležitou roli játra a při jaterních onemocněních se jejich vylučování zpomaluje.
Dlouhodobě působící léky: Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium (Diazepam), Defobin (chlodiazepoxid).
Středně dlouho působící léky: Lexaurin (bromazepam), Neurol, Xanax (alprazolam), Rivotril (clonazepam), Rohypnol (fl unitrazepam).
Krátkodobě působící: Oxazepam (oxazepam), Dormicum (midazolam), Halcinon (triazolam). Vylučovací poločas u těchto medikamentů je kratší než 12 hodin, jsou zatíženy vyšší pravděpodobností vzniku závislosti než léky dlouhodobě působící.

 

Zdroj: Drogy ? otázky a odpovědi (Portál)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1533)

 • Obrázek uživatele Aneta
  Aneta (anonym)

  Psychiatr nejsem. To je pravda. A brát vysoké dávky Trittica? Nezlobte se, ale je to vyhánění čerta ďáblem. Také jsem Trittico brala, ale vůbec jsem z něj neusnula, třeba celou noc, nebo jen na 1/2 hodiny. Jsem citlivá na léky, velké dávky nesnesu. Lékař mi nabídl Mirzaten, ale ten jsem odmítla, protože se po něm prokazatelně přibírá na váze! I lékař řekl, že se po něm dost přibírá a je tlumivý i v malých dávkách! To jsem striktně odmítla, protože řeším váhu! Nikomu tady nechci ubližovat, naopak varovat a poučit! Psychiatři z Vás udělají akorát tak blázna! Jsem mnohem více nad věcí, než vy všichni tady na diskuzi!A rozhodně to nejsou moje vyčteninky z internetu! Ale i vlastní zkušenost!

  Feb 24, 2016
 • Obrázek uživatele Aneta
  Aneta (anonym)

  Jo. A před tím Tritticem jsem žádné BZD nebrala! Závislá nejsem. Pokud si vezmu tabletku NEUROLU před spaním, je to rozhodně bezpečnější, než nějaká AD a AP! Přes den rozhodně žádná anxiolytika neužívám!

  Feb 24, 2016
 • Obrázek uživatele Antipsychiatrička
  Antipsychiatrička (anonym)

  Pro stop i pro Miu! Aneta má pravdu. Psychiatři z Vás udělají tak akorát blázny! Nacpou Vás dryáky, po kterých z Vás budou novodobé zombie! Budete apatičtí, unavení, přibírat na váze a mít další a další nemoci, jenom díky antidepresivům a antipsychotikům! Ale to zřejmě vědět ani nechcete! Nechcete znát pravdu! Psychiatr je pro Vás Pán Bůh! Vy máte ubohé názory, nikoliv Aneta! Ta do toho, na rozdíl ode všech, vidí. Má znalosti, sděluje pravdu, proto jí srážíte! Nechce nikomu ublížit! To dělají psychiatři! Podívejte se na YOU TUBE, tam se dozvíte pravdu. Najděte si o antidepresivech- Peníze s cejchem smrti, nebo Bez života! Jsou to zahraniční dokumenty s titulky! Možná pak pochopíte daleko více, jestli ovšem chcete pochopit pravdu! Mnozí lidé jsou tak ubozí a zatvrzelí, že nechtějí o pravdě ani slyšet! Na spaní je dobré konopí, meduňka, třezalka. Na úzkosti je výborná psychoterapie! Hledejte pomoc v alternativě! A co se psychiatrických léků týká, nic neléčí a nikdy nevyléčí! A NEUROL, který paní Aneta užívá, a možná i více lidí z vás, patří k nejméně nebezpečným ,,psychiatrickým lékům".Ovlivňuje pouze GABA receptory, které mají vliv na zklidnění. Že jsou návyková? Antidepresiva a antipsychotika jsou taky návyková!!! Navíc negativně zasahují do hormonů a výrazně zpomalují metabolismus! Přestaňte konečně věřit lžím, které vám předkládají psychiatři! Nebuďte hloupé stádo ovcí, které jim slepě věří! Mějte zdravý rozum! Anxiolytika a hypnotika rozhodně nejsou ideální! Je to taky chemie, která neuzdravuje! Ale jsou tím nejmenším zlem, mezi ostatními!Chcete psychiatra. jednu takovou rozumnou znám. Je to MUDr. Jana Budařová a říká se jí konopná doktorka. Webové stránky jsou www. konopnadoktorka.cz., nebo si jednoduše zadejte, i na YOU TUBE MUDr. Jana Budařová. Nikoho z vás k ničemu nenutím! Je jen a jen na vás, zda přijmete tento návrh! Hodně štěstí a především té prozřetelnosti!

  Feb 24, 2016
 • Obrázek uživatele Prd
  Prd (anonym)

  Antidepresiva nejsou návyková. Sami si ze sebe děláte hloupé ovce.

  Feb 25, 2016
 • Obrázek uživatele pro všechny tvoje nicky:
  pro všechny tvo... (anonym)

  Pro stop i pro Miu! Aneta...doporučuji železnou klec a několikrát ponořit do Vltavy. Už jsi si zkopírovala ty svoje příspěvky, co sem píšeš a ukázala je jakémukoli lékaři? Teda raději soukromému nebo l. od pojšťovny tě pošle do háje, hysterko nervní Nedovedeš si přes to všechno žvanění a sebestřednost představit, kolik lidí na této diskuzi trpí závislostí, kdy jim BZD dovolují jen přežívat už ne žít TTvůj problém je v tom, že po třech letech nemáš potuchy, o co jde, co za hrůzu to je....na druhou stranu, proč BZD nebereš, pokud 1 mg neurolu nebo co, s tím, že víš, že to není košér, ale musíš tady provokovat kecama, že to jsou skoro bonbonky a vědecky dokázáno.

  Feb 25, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Kreteni, tady jsme lidi těžce závidlí na BZD všeho druhu a chceme s tím skončit, nejde to. Neberte to nikdy nikdy nikdy.

  Feb 25, 2016
 • Obrázek uživatele Antipsychiatrička
  Antipsychiatrička (anonym)

  Já tady nikoho neprovokuji žádnými kecy! Jen chci lidem poradit, že existují i jiné cesty! A to, jestli jsou AD návyková, bych mohla dlouze psát! A co bych se s psychiatry hádala a zahazovala se?! Oni mají své učení, nic si vyvrátit nedají! Žádné nové poznatky přijmout nechtějí! Inu, komu není rady, tomu není pomoci! Od BZD se musí odvykat velmi pomalu, ale lidi, neberte antidepresiva a antipsychotika! Vyhledejte pomoc alternativní lékařky, paní MUDr. Jany Budařové. Říká se jí konopná doktorka! Já netvrdím, že NEUROL je OK, pozor! Jenom je to tisíckrát menší zlo, než Mirtazapin, po kterém lidi přiberou 10 kilo, někdy i 20, 30, 40 kilo! Je to, s prominutím, ubohost, že mohou psychiatři toto psát! Ale když jsou lidé blbí hlupáci a je jim to jedno, to se nedá nic dělat! Já se současným systémem psychiatrie absolutně nesouhlasím! A vy si tedy dělejte všichni, co chcete! Je to vaše věc! Vždyť, komu není rady, tomu není pomoci! Ne, nedomluvíme se a už sem radši ani nebudu přispívat! Já jsem vám všem tady radila, zdravý životní styl, bylinky, vitamíny! Svůj názor jsem vám několikrát sdělila, ale vy jste zatvrzelí a odmítáte přijmout nové poznatky! Tak je to! Pána Ježíše také ukřižovali, protože mluvil pravdu. Chtěl lidem ukázat nové učení, ale lidé to odmítali přijmout! Také chtěl lidem pomoci! Komu není rady, tomu není ani pomoci. Už to víckrát nebudu tady opakovat!

  Feb 25, 2016
 • Obrázek uživatele Jdi do prdele
  Jdi do prdele (anonym)

  O AD tady vůbec nejde. Co to kecáš! Vypadni! Nepropaguj tady to svinstvo Neurol a pod.

  Feb 26, 2016
 • Obrázek uživatele Antipsychiatrička
  Antipsychiatrička (anonym)

  Nikoho laskavě neurážejte!!! Vyzkoušejte konopí, odkaz zde už máte! Dále zdravou výživu, vitamíny, detoxikaci, bylinky! Jsou i lékaři, kteří se zabývají integrální a psychosomatickou medicínou! Ale nejsou na pojišťovnu. Např. soukromá klinika v Praze - ANTI-AGING medicína, klinika ENDALA. Vše se dá dohledat na internetových stránkách! Tam se Vám budou opravdu věnovat! A říct tam o svých problémech můžete naprosto vše. Jinak psychiatrička, MUDr. Jana Budařová. Také to s ní všechno můžete probrat! Pozor, nepracuje na zdravotní pojišťovnu! Žádné NEUROLY apod. tady já nenabízím, ani je nepropaguji! A už vůbec netvrdím, že jsou to nevinné bonbónky! Jinak můžete zkusit MUDr. Jana Hnízdila! Ono taky je otázka.,,Chcete se léčit, nebo uzdravit"? Pokud někdo vás bere třeba 6-8 NEUROLŮ denně, to je pak hodně, hodně moc těžké! Záleží na vás, jestli se chcete léčit, nebo uzdravit? A počítejte, prosím, s tím, že za zdraví se platí! Všude! Nic není zadarmo! Pokud chcete kvalitní odbornou pomoc, kde vám skutečně pomohou se uzdravit! Na VZP vám opravdu nikde nepomohou! Záleží jen na vás, jestli to opravdu chcete pochopit!!! Adresa na MUDr. Jana Hnízdila je www.hnidozdravi.eu. Další adresy www.endala.cz, www.A2C.cz. Nebo si nechte změřit homocystein. Odkaz MUDr.Karel Erben. Zdraví holt něco stojí! Od psychiatrů na VZP pomoc opravdu nehledejte! A stejně nenajdete! Ti vás akorát tak oddělají úplně!!!

  Feb 26, 2016
 • Obrázek uživatele Zase
  Zase (anonym)

  Nedělej tady pořád reklamu soukromé klinice. Kolik ti platí? Vypadni.

  Feb 26, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  Prosím, poradíte jak vysadit Lexaurin? beru ho asi 4 měsíce 1/2 (ale vážím jen 47kg a i na té půlce jsem závislá). Jaký časový plán?? týden snížit na 1/3, pak týden na 1/4? nebo dle situace?? díky za pomoc. a budu mít i tak abstinenční příznaky? i při tom postupném vysazování?

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  Prosím, poradíte jak...Každému to vyhovuje jinak. Ale u takové dávky bys to zvládla velmi rychle možná i vysadit celou dávku. Pár dní by ti bylo blbě

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  Každému to vyhovuje jinak....já jsem právě vysadila a měla jsem strašný absták (úzkost, vůbec jsem nespala, třesení, mravenčení, bolest hlavy, šílené i psychicky) - až díky tomu jsem si uvědomila, že musím přestat. ale bojím se - mám 2 malé děti a musím přes den fungovat. zas to ale nechci zbytečně protahovat

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  já jsem právě vysadila a...Tak zkus půlit a za týden zase půlit a třetí týden zkus úplně vysadit i ten zbyteček

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  a jak dlouho může trvat, než se to pak vše srovná? (začla jsem lex. brát kvůli nespavosti a neuroze)

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  a jak dlouho může trvat,...To ti nikdo neřekne. Zkus to, začni a uvidíš. Ozvi se

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  já vím, ale jen třeba orientačně, jak to tady čtu, tak mám spíš větší a větší strach. hlavně si nadávám, že jsem s tím vůbec začala. potřebovala bych něčí ujištění, že to jde zvládnout... dík

  Feb 27, 2016
 • Obrázek uživatele Míša
  Míša (anonym)

  Beru 100 tablet Sanvalu nebo jiného Zolpidemu denně. Mám za sebou jeden detox, pak jsem vydržela tři roky a ted v tom takto lítám. Jsem rozhodnutá jít na druhý detox. První prášek na spaní jsem si vzala před dvaceti lety a od té doby v tom takto lítám.Jediné, kdy prášky nepotřebuji, je, když jsem těhotná. Ale mám 5 dětí a není řešení být neustále těhotná:) Sama bohužel s touto závislostí nejsem schopna skončit a navíc vše, co vydělám, jde na černý trh.

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  Jak to jde? Začala jsi snižovat? Jde to 100%

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele Míša
  Míša (anonym)

  Snižuju ted velmi pomalu, tak jako tehdy na Detoxu, přesto na Detox půjdu. Nevěřím si totiž doma na 100 procent....a tam prostě člověk už neuhne. Z takto velké závislosti se na nulu snižuje dlouho, bolí to / i peněženku). Někdy se hnusím sama sobě, stále to shánět a schovávat doma i v práci....

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  Snižuju ted velmi pomalu,...Jasně, reagovala jsem na Mandelinku. Ty na ten detox jdi, nevzdávej to. Už jsi sem kdysi psala,ne?

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  Jasně, reagovala jsem na...jde to ok. 2 dny jsem měla 1/3, 4 dny 1/4 a dneska už nic spím zatím blbě (budím se snad každou hodinu), ale jinak ok. - takže jsem se rozhodla to neprotahovat a už to vysadit úplně. jsem zatím v euforii, cítím se super, mám pocit, že vše zvládnu - tak mi držte palce, ať to tak opravdu je!!! dík

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele Cože?
  Cože? (anonym)

  Míšo, to myslíte opravdu vážně, 100 tablet Zolpinoxu, nebo Zolpidemu denně? To jste mohla přežít? Proč jste to dělala?! Po takové denní dávce už byste musela být dávno mrtvá!!! Skandál! Maximální denní dávka Zolpinoxu je 1 tableta denně! Na Detox, nebo alespoň k psychiatrovi, musíte jít v každém případě!!!!!! Hodně štěstí, ať to ve zdraví přežijete!!!

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele N.
  N. (anonym)

  jde to ok. 2 dny jsem měla...skvělé, mandelinko:)

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele mandelinka
  mandelinka (anonym)

  skvělé, mandelinko:)dneska je to 6.den "bez", absťák se naštěstí nedostavil, zato jsem v úplné euforii, pořád super nálada - nevím, jestli je to tím, že nejsem utlumená, nebo tím, že jsem to zvládla, nebo tím, že je jaro... spaní nic moc, první dva dny jsem se budila každou hodinu, pak každé dvě tři hodiny, dneska rekord - v kuse asi 4,5hodky. pořád to není ideální, ale věřím, že se to srovná. moc dík všem tady (až díky foru jsem zjistila, do čeho jsem spadla a rychle z toho vyskočila)!!!

  Bře 10, 2016
 • Obrázek uživatele Ondra
  Ondra (anonym)

  Hypnogen - Stilnox je...Není, je to tzv hypnotikum z-generace, což je generace PO benzodiazepinech

  Bře 12, 2016
 • Obrázek uživatele Stilnox a pod. Ne ne
  Stilnox a pod. Ne ne (anonym)

  Je to oblbovák, navždy se zbavíte spánku bez prášků.

  Bře 12, 2016
 • Obrázek uživatele Eva
  Eva (anonym)

  Stilnox a podobné... Je to určitě mnohem lepší varianta, než se trápit nespavostí. Stilnox je šetrné hypnotikum, ovlivňující GABA receptory v mozku. Nesmí se to s ním ovšem přehánět! Denní dávka zolpidemu je 10 mg. Lépe spát s prášky, než vůbec! Koho se to netýká, tomu se to radí! Stilnox nemá, na rozdíl od AD a AP nežádoucí vedlejší účinky! Alespoň pro mne ne.

  Bře 16, 2016
 • Obrázek uživatele jana
  jana (anonym)

  Stilnox a podobné... Je to...Taky jsem nazoru,že lepe brat s rozumem prašek na spani než se trápit bez něho a na druhy den nefungovat.kdo to nezažil,tak nepochopi jake je to civět do stropu par hodin,čteni nebavi,televize taky a hodiny se vlečou ,nervozita stoupá no je to děs,proto raději prašek a spat aspoň 5 hodin.Je mne 50 let a prašky beru 4 roky a skoro již denně,nesmim řešit to co bude se zavislosti za par let,bez prašku bych již dnes skončila v blazinci,tak tam možna skončim také,ale pozdějic

  Bře 16, 2016
 • Obrázek uživatele Hanala
  Hanala (anonym)

  No vidíte, už 4 roky berete denně, tak to vám Stilnox spánek nevrátil, naopak. V blázinci skončíte, jako moje příbuzná .

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele jana
  jana (anonym)

  No vidíte, už 4 roky berete...tak když mne poradite jak spat bez prašku tak vam budu moooc vděčná-bylinky mam již bezuspěšně za sebou

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele Co třeba
  Co třeba (anonym)

  Sportovat, chodit ven, těšit se na něco.

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele Bea
  Bea (anonym)

  Jano, zajděte k psychiatrovi, bylinky ani jiná tradiční medicína nepomáhá. Máte nějaký skrytý problém, který možná ani neobjevíte, nějaký blok možná z dětství a nespavost je jen jeden z projevů třeba dysthymie, neurózy nebo dokonce deprese. A to se fak Stilnoxem neléčí.

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele Spíš
  Spíš (anonym)

  než k psychiatrovi, doporučuji psychoterapii, kineziologii. Psychiatr Vám dá zase jenom léky a budete to mít v záznamech! Po antidepresivech a antipsychotikách se velmi často přibírá na váze. Další veliké mínus!!! A navíc tyto dryáky taky absolutně nic neřeší. Krom toho, mají celou řadu nežádoucích vedlejších účinků!

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele Zkušenost
  Zkušenost (anonym)

  Psychiatr tak leda z každého udělá blázna! Neuznávám!

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele Doporučuji
  Doporučuji (anonym)

  kvalitní přírodní přípravek BRAIN-CALM. Zadejte si, prosím, do vyhledávače název přípravku. BRAIN CALM = klidný mozek. Popátrejte, prosím, více. Skončit na psychiatrii, na to je vždycky dost času! Byla by to pro Vás velká škoda! Paní Jano, jakou profesi vykonáváte? Třeba máte hodně starostí v zaměstnání.?

  Bře 17, 2016
 • Obrázek uživatele BRAIN
  BRAIN (anonym)

  Psychiatr z vás neudělá blázna. V záznamech to mít nebudete, zdrav. dokument. nepotřebujete. Vedlejší účinky u běžných dávek nejsou, neztloustnete, když nebudete baštit roklíky a buchty. Nejsou to dryáky. Řeší serotonin a jiné látky. Po několika dnech nebudete mít takové pitomé nálady a nápady jak tady ti, co jen kňučí jak je to na h....

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Jonatán
  Jonatán (anonym)

  Souhlas. Předtím jsem byl ustrašený nervák, všeho jsem se bál v noci nespal . Po týdnu užívání jedné tablety Anafranil 25mg jsem začal pociťovat víc energie, lepší náladu a teď žiju plnohodnotný život. Vedlejší účinky? K smíchu proti tomu co jsem zažíval. Najděte si dobrého psychiatra . Ta osoba, co tady opakovaně píše nesmysly, to bude asi velmi specifický případ nějaké psychoticjé poruchy. To je mimo většiny.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Tak
  Tak (anonym)

  to si musí každý rozhodnout sám! Já s Vaším tvrzením naprosto nesouhlasím! Chtěla jsem dát paní Janě cennou radu, jak si pomoci! Já osobně bych cestou psychiatrie nikdy nešla! AD a AP vůbec nejsou nevinné léky! Tloustne se po nich, i po malých dávkách! Hormony-serotonin, akorát tak úplně rozhodí! Zvlášť nebezpečná jsou tricyklika a jeho generika, Mirtazapin, Quatiapin! Ale o tom asi nemá cenu s Vámi vůbec diskutovat! Ale je to každého věc! A stejně tak, jestli si vezme někdo částečný invalidní důchod od psychiatra! Já touto cestou nikdy nepůjdu! Ale to je věc názoru! Nikdy bych nedala na Vaše názory! Spánek 5 hodin denně u paní Jany po Stilnoxu mi nepřipadá vůbec, pro návštěvu psychiatra! Ale asi si to musí každý rozhodnout sám za sebe! To konečné rozhodnutí musí udělat každý sám za sebe! Já za sebe svoje názory nikdy nezměním! Ale rozhodnout se musí každý sám! Nikdo to za nikoho neudělá! Můj názor znáte!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Anafranil
  Anafranil (anonym)

  Ne! Brrr!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele .
  . (anonym)

  No comment! Je to tak!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Alois
  Alois (anonym)

  Já si vůbec nemyslím, že ta osoba, která sem přispívá, by byla psychotická. Podle mého, má na věc docela správný názor. Já sám považuji psychiatrii za současný zločin lidstva. Jejich léky více škodí, než pomáhají. Sám jsem alternativně zaměřený. Podle mne, ta osoba, která sem přispívá, je hodně sečtělá a umí si stát sama za svými názory! Jenom by neměla své názory nikomu vnucovat násilím! O psychofarmakách má však úplnou pravdu! Antidepresiva víc škodí, než pomáhají! Pro dotyčnou osobu mám jednu radu. ,,Žijte svůj život a nerozčilujte se pro blbost druhých! Zkracujete si tím svůj vlastní život." Asi takhle.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Tak
  Tak (anonym)

  Ta osoba nic o psychiatrii neví. Je velká spousta potíží které se řadí k neurózám, bylinky jsou na houby to každý vyzkouší. A je řada AD, musí se umět nasadit přesně. Hlavně tady jsou experti na příbalové letáky, kde se uvádí všechno, aby se pojistily farmaceuticjé firmy v Americe kvůli žalobám. Přečtěte si ja hrozný je Paralen.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Je pravda že:
  Je pravda že: (anonym)

  Feťáci budou vždy doporučovat Diazepam, Stilnox a pod.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Přípravek Brain Calm mohu za sebe jedině doporučit. Pokud to paní Janě pomůže, je to úžasný produkt na zklidnění! Dostanete na Malém Náměstí v Praze 1, na ANTI AGING klinice. Je to blízko Staroměstského orloje.ANTI AGING klinika nabízí vyšetření mozkových neurotransmiterů. Vedoucí lékař je primářka MUDr. Monika Golková, certifikovaná neuroložka. Paní Jano, pokud jste z Prahy,nebo z okolí, byla by to pro Vás výborná šance. Po vyšetření mozkových neurotransmiterů by se možná odhalilo, proč vlastně nemůžete spát! Poté Vám bude nasazená léčba, přímo na míru! Tato služba není zpoplatněna žádnou zdravotní pojišťovnou. Veškerá vyšetření a léčbu si hradí sám klient. Ale stojí to za to! Nevyplácí se šetřit na svém zdraví! Zdraví máme jenom jedno! To je můj neměnný názor! Pokud opravdu nemáte psychotické stavy-hlasy, halucinace, tak k psychiatrovi, prosím Vás, nechoďte! Tady ti trotlové Vám stejně nepomohou, a budou Vám tvrdit, že je všechno neškodné! Budou Vám radit, jít k psychiatrovi! Nevěřte vůbec tomu! Opak je pravdou!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Božena
  Božena (anonym)

  Ta osoba nic o psychiatrii...souhlasím,kdo trpí skutečnou depresí-ne jen špatnou náladou-potřebuje léky a hlavně psychiatra.Osoba v hluboké depresi není schopná jiné činnosti než ležet a brečet.Věřte mi,poznala jsem to na vlastní kůži.Pomohl mi psychiatr a antidepresiva.Naštěstí jen ambulantně.Je to psychické onemocnění,ale lidi depresi často zaměňují za špatnou náladu.Takže pít bylinky rozhodně nepomůže.Pacient který trpí tímto onemocněním by nikdy neradil takovou blbost.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Ano
  Ano (anonym)

  Karel rádi neco co krátkododě pomůže, placebo efekt za pěkné prachy.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele A
  A (anonym)

  Zapomněl napsat že jedno balení stojí 4000 a jedno nestačí, že? Pak kňučte, že nemáte peníze....

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Na této klinice Vám udělají i vyšetření mozkových neurotransmiterů z ranní moči, krevního séra, odběr hormonu MELATONINU a KORTIZOLU ze slin. Jedná se o soukromé špičkové lékařské pracoviště. Právě na ty tzv. neurózy by to mohlo pomoct! Placebo efekt? Každý lék je svým způsobem placebo. Ono taky záleží, čemu věříme! Nevěřím tomu, že by soukromá klinika nabízela přípravky na úrovni placeba! A co se týče příbalových letáků, vždy je vyjádřena četnost a množství vedlejších účinků k lékům! Ale to ať si každý přebere! Vím, že spousta žen si na diskuzích stěžuje, že po AD přibírá na váze! A to prý skoro nejí! Například u Mirtazapinu je to většina žen! Tento nežádoucí účinek je u AD a AP, bohužel, velmi častý! Chtěl jsem vám, především ženy, ukázat, že existuje i jiná a lepší cesta! Je to ovšem na každém z nás! Taky záleží na nás,jak se rozhodneme! Jenom se vám všem divím! Proč ta svinstva berete! Zrovna na diskuzi o Paroxetinu, tam bylo stížností na značné přibírání na váze, několik dlouhých stran! Pak vám, promiňte, ale vůbec nerozumím! Své přítelkyni bych něco takového rozhodně nedoporučil! Naopak, snažil bych se jí od toho hooodně odradit!

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele No
  No (anonym)

  Jak víte, že to, co tvrdíte o AD platí pro většinu? Viděl jste vyhublé na kost neurotičky,které nedokáží polknout sousto? Viděl jste ženy v depresi, které nemají už ani menses? Jistě, přiberou, ale ne tolik, aby to byla obezita. Soukromé kliniky chtějí hlavně vydělat a na nemoci se vydělat dá.

  Bře 18, 2016

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama